Beheerders kunnen gebruikmaken van verschillende tools voor het ordenen van inhoud. Hiermee kunnen ze cursusinhoud en instellingsmappen beheren, inhoud ordenen binnen mappen, mapmachtigingen instellen en gebruikers de gelegenheid bieden inhoud te delen en te vinden.

Beheerders kunnen alle inhoud in Content Collection beheren via Inhoud beheren in het configuratiescherm voor systeembeheer of via het tabblad Content Collection. Beheerders beschikken automatisch over de machtiging Beheren voor alle bestanden en mappen, zodat zij elke actie kunnen uitvoeren op alle bestanden en mappen. Het betreft deze acties:

  • Alle bestanden en mappen verplaatsen, kopiëren, verwijderen en de naam ervan wijzigen.
  • Bestanden en mappen maken in alle mappen.
  • Alle bestanden en mappen beheren. Dit omvat tevens het instellen van vergrendelingen, quota en machtigingen.
  • Zoeken in alle bestanden en mappen.

Content Collection-mappen beheren

Als een beheerder de map Users, Courses, eReserves of Organizations opent, worden alle persoonlijke mappen weergegeven. Wanneer bijvoorbeeld de map Courses wordt geopend, worden alleen de mappen weergegeven voor cursussen waarvoor de beheerder is ingeschreven of de cursusleider is.

Beheerders kunnen alle gebruikers-, cursus-, eReserves- en organisatiemappen in Content Collection openen en beheren. Alle mappen en bestanden kunnen worden geopend met de tools Map zoeken, Zoeken en Direct naar locatie.

Wanneer de bibliotheek- of instellingsmappen worden geopend, worden alle mappen weergegeven die beschikbaar zijn in Content Collection.


Cursus- en gebruikersmappen maken

Wanneer een nieuwe cursus of gebruiker wordt toegevoegd aan Blackboard Learn, worden niet automatisch overeenkomende mappen gemaakt in Content Collection. Er wordt automatisch een persoonlijke map gemaakt in /users wanneer de gebruiker Content Collection voor het eerst benadert. Er wordt automatisch een cursusmap gemaakt in /courses wanneer de cursusleider Content Collection opent. Studenten in een cursus zien geen cursusmap, tenzij ze hiervoor een machtiging hebben ontvangen van een cursusleider of beheerder.

De basismap van een gebruiker (bijvoorbeeld /users/StudentA) of een cursusmap (bijvoorbeeld /courses/Course ID) wordt pas gemaakt als de gebruiker Content Collection ten minste één keer heeft geopend. Wanneer de gebruiker voor het eerst Content Collection opent, worden alle benodigde mappen gemaakt voor de gebruiker.


Aanvullende opmerkingen

Beheerders moeten rekening houden met het volgende bij het beheren van inhoud.

  • Beheerders kunnen werkstroomtaken toewijzen via het configuratiescherm voor systeembeheer. Taken moeten worden aangepast en gevolgd via het tabblad Content Collection.
  • Beheerders kunnen de quota van cursusmappen instellen. Er moet alleen een quotum worden ingesteld voor deze mappen om hardwarelimieten te kunnen beheren. Bij voorkeur wordt er geen quotum ingesteld.
  • Ga voorzichtig te werk bij het toewijzen van machtigingen voor gebieden van Content Collection, aangezien alle mappen en items machtigingen overnemen van de bovenliggende map. Als bijvoorbeeld machtigingen worden toegekend aan de map /courses, zijn die machtigingen ook van toepassing op alles binnen de map /courses.