Blackboard Data Developer biedt je rechtstreekse toegang tot je canonieke gegevensmodel van Blackboard Data aan via Snowflake. Gebruik Snowflake, SQL, en koppel je eigen Business Intelligence (Bi)-tool om je eigen rapporten en dashboards te maken.  

Frequentie van gegevensvernieuwing van het canonieke gegevensmodel van Blackboard Data (CDM)

  • CDM_LMS (Blackboard Learn): Gedurende de nacht afgestemd op de tijdzone van de Blackboard Learn-instantie.
  • CDM_CLB (Blackboard Collaborate): om de 2 uur.
  • CDM_TLM (Blackboard-telemetrie): om de 30 minuten.

 

Binnen Blackboard Data Developer