Content Collection wordt na de installatie standaard uitgeschakeld. Dit geeft je de mogelijkheid instellingen te configureren voordat je Content Collection openbaar toegankelijk maakt. Daarna moet je Content Collection inschakelen, evenals de gewenste tools en functies.

Schakel Content Collection en de functies ervan in door naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Beheer van functies en tools > Beschikbaarheid van functies en tools te gaan.


TLS inschakelen

Verificatie voor webmappen of gedeelde locaties (ook wel WebDAV genoemd) gebeurt standaard via gewone tekst. Blackboard raadt dringend aan hiervoor TLS te gebruiken. Zonder gebruik van TLS kan het verificatiemechanisme worden misbruikt.


Het portaal voor Community Engagement instellen

Dit gedeelte is alleen relevant als je instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement.

Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Communities > Tabbladen en modules > Tabbladen > Tabblad bovenste frame: Content Collection > Bewerken en Configuratiescherm voor systeembeheer > Communities > Tabbladen en modules > Modules

 1. Als Directe toegang tot Portal is ingeschakeld, schakel je de toegang tot Content Collection uit voor gasten en alle andere rollen die geen gebruik hoeven te maken van deze voorziening, zoals toekomstige studenten en waarnemers.
 2. Selecteer Bewerken in het menu naast een Content Collection-module en stel vervolgens de systeembeschikbaarheid van de module in.
 3. Schakel de portaalmodules voor inhoudsbeheer in. Het betreft deze modules: Bladwijzers, Cursusinhoud, Instellingsinhoud, Interfolio-module, Mijn inhoud, Mijn portfolio's, Organisatie-inhoud, Zoeken en Werkstromen.
 4. Selecteer Eigenschappen bewerken naast een module van Inhoudsbeheer om de beschikbaarheid ervan te wijzigen.

Instellingen voor Inhoudsbeheer configureren

In eerste instantie moeten de volgende instellingen worden geconfigureerd:

 1. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Instellingen voor inhoudsbeheer > Virtuele vaste schijf. Configureer virtuele vaste schijven voor gebruikers. Hiermee bepaalt u voor welke rollen er mappen beschikbaar zijn in de map \users. Het quotum voor deze mappen kun je instellen via de pagina Instellingen voor standaardmappen.
 2. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Beheer van inhoudsgebieden > Instellingen voor het maken van standaardmappen om de Instellingen voor standaardmappen te configureren. Hiermee bepaal je welke mappen standaard worden gemaakt in Content Collection, zoals cursusmappen binnen de map Courses voor gebruikers met specifieke rollen. De beheerder kan ook een quotum instellen voor gebruikersmappen.
  • Selecteer Bewerken voor elke map op het hoogste niveau. Stel voor elke map op het hoogste niveau machtigingen en standaardquota in. Deze instellingen voor mappen op het hoogste niveau kunnen later worden gewijzigd. De nieuwe instellingen gelden echter alleen voor nieuwe mappen.

   Meer informatie over het maken van standaardmappen

 3. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Instellingen voor Inhoudsbeheer > Privacyinstellingen om de Privacyinstellingen te configureren. Hiermee stel je in of de geselecteerde privacyinstellingen van de gebruiker worden gerespecteerd door Content Collection. Gebruikers kunnen aangeven of hun gegevens openbaar mogen worden gemaakt in het gebruikersregister van Blackboard Learn. Via de pagina Privacyinstellingen kunnen beheerders bepalen of de gekozen privacyinstellingen worden gerespecteerd tijdens zoekacties door gebruikers in Content Collection.

  Meer informatie over privacyinstellingen

 4. Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Technische instellingen > Documentarchieven om het verwijderingscontrolespoor voor de documentarchieven in te schakelen. Deze instelling bepaalt hoe lang bestanden beschikbaar blijven in het systeem voordat ze permanent worden verwijderd. Dit logboek wordt in de database opgeslagen. De levensduur kan vrij hoog worden ingesteld zonder dat dit invloed heeft op de systeemprestaties.
  • Selecteer Bewerken in het menu en selecteer Verwijderingscontrolespoorinstellingen.
  • Schakel het verwijderingscontrolespoor in voor een documentarchief door het aantal dagen in te voeren voor Levensduur verwijderingscontrolespoor.

   Meer informatie over documentarchieven

 5. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Technische instellingen > Verificatie-instellingen om persistente cookies in te schakelen. Het gebruik van persistente cookies vergroot de bruikbaarheid van WebDAV omdat gebruikers zich niet meerdere keren hoeven aan te melden.

Zoeken in volledige tekst configureren

De instellingen voor zoeken in volledige tekst zijn te vinden via het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Technische instellingen > Instellingen voor zoeken in volledige tekst.

Configureer opties voor de index die wordt gebruikt bij het zoeken in volledige tekst. U kunt het tijdstip en de duur voor het opnieuw samenstellen van de zoekindex opgeven. Het wordt aanbevolen deze waarde in te stellen op een minimum van een uur. Beheerders kunnen ook de optie Onmiddellijke update inschakelen. De index wordt dan bijgewerkt zodra er bestanden aan het systeem worden toegevoegd.

Het updateproces kan nadelige gevolgen hebben voor de systeemprestaties.

Als er automatisch back-ups worden gemaakt, moet u ervoor zorgen dat de waarden voor Instellingen voor zoeken in volledige tekst geen conflict opleveren met de back-up.


Weergaveopties configureren

Met de pagina Weergaveopties kunnen beheerders instellen hoe Content Collection wordt weergegeven aan gebruikers. Deze opties zijn te vinden via het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Weergaveopties.

De volgende onderdelen moeten worden geconfigureerd in Weergaveopties:


Functies van Inhoudsbeheer inschakelen

Volg deze stappen om bepaalde functies van Content Collection in te schakelen:

 1. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Instellingen voor Inhoudsbeheer > eReserves om de beschikbaarheid van eReserves in te stellen.
 2. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Beheer van functies en tools > Webmappen om webmappen of gedeelde locaties in te schakelen.
 3. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Catalogus met leerobjecten > Beschikbaarheid van catalogus om de beschikbaarheid van de catalogus met leerobjecten in te schakelen.
 4. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Catalogus met leerobjecten > Opties voor catalogusbeheer om catalogusbeheerders te selecteren.

Functies van Inhoudsbeheer inschakelen in cursussen

Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > Cursusinstellingen > Cursustools

 1. Geef cursusleiders de mogelijkheid koppelingen naar Content Collection-items binnen een cursus te controleren. Stel de tool Cursuskoppelingen controleren in op Beschikbaar.
 2. Stel cursusleiders in de gelegenheid bestanden vanuit een cursus te kopiëren naar Content Collection. Stel de tool Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden in op Beschikbaar.

Open het tabblad Content Collection.

Als Content Collection is ingeschakeld, ziet een gebruiker het tabblad Content Collection na het aanmelden bij Blackboard Learn. Beheerders kunnen via dit tabblad toegang krijgen tot Content Collection of via de optie Inhoud beheren in het configuratiescherm voor systeembeheer.


Een andere aanmeldingspagina gebruiken

Je kunt de volgorde van pagina's in Blackboard Learn aanpassen. De instelling kan de volgorde aanpassen door een aangepaste aanmeldingspagina te uploaden naar de Blackboard Learn-server (via de koppeling Aanmeldingspagina aanpassen in het configuratiescherm voor systeembeheer) of door de methode requestAuthenticate() van de HttpAuthModule-interface te implementeren.

Met de functie Aanmeldingspagina aanpassen in het configuratiescherm voor systeembeheer kunnen beheerders een sjabloon downloaden voor de aanmeldingspagina, de sjabloon wijzigen en deze vervolgens weer uploaden naar de server. Op deze manier kunnen beheerders extra scriptfunctionaliteit toevoegen aan de aanmeldingspagina van Blackboard Learn.

Instellingen die de aanmeldingspagina voor Blackboard Learn willen aanpassen, moeten de JSP-tags op de pagina laten staan.

requestAuthenticate() implementeren

Als je de aanmelding wilt omleiden naar een pagina die wordt gehost door een ander programma, moet je niet de functie Aanmeldingspagina aanpassen gebruiken, maar de methode HttpAuthModule van de interface requestAuthenticate() implementeren.

In dit geval werkt verificatie alleen goed wanneer de omgeleide pagina wordt doorgestuurd naar de aanmeldingsvoorziening van de instelling. Een omgeleide aanmeldingspagina op "http://another.institution.com" moet de aanmelding bijvoorbeeld ter verificatie doorsturen naar de URL "http://your.institution.edu/webapps/login").

Omleiden naar de oorspronkelijke doel-URL

Als een gebruiker op een URL klikt die toegang biedt tot Blackboard Learn maar de gebruiker nog niet is geverifieerd, wordt de gebruiker omgeleid naar de aanmeldingsvoorziening van de instelling en blijft de oorspronkelijk aangevraagde URL intact. De aanmeldingsvoorziening gaat ervan uit dat de oorspronkelijk aangevraagde URL gehandhaafd blijft in het programma, hetzij als een verborgen schermvariabele of als een queryreeksparameter met de naam new_loc. Aangepaste aanmeldingspagina's van Blackboard Learn of scripts van derden waarnaar de gebruiker via requestAuthenticate() wordt omgeleid, moeten zich eveneens houden aan deze voorwaarde. Als dat niet het geval is, wordt de standaardaanmeldingspagina van Blackboard Learn weergegeven.