Mapeigenschappen bewerken

Als je een map hebt gemaakt, kun je de instellingen wijzigen. Op de pagina Instellingen bewerken vind je ook uitgebreide informatie over de map, zoals wie de map gemaakt heeft, wanneer de map is gemaakt en wanneer de map voor het laatst is bewerkt.

Mapeigenschappen bewerken

 1. Ga in de Content Collection naar de map met het item.
 2. Selecteer Instellingen bewerken in het menu van de map.
 3. Kies de juiste opties.
 4. Selecteer Verzenden.

Beschikbare opties

Velden
Veld Beschrijving
Mapinformatie
Mapnaam Je kunt de naam van de map weergeven of wijzigen.
URL webmap De URL van de map. Deze URL is alleen toegankelijk voor gebruikers met een actief gebruikersaccount en machtigingen om de map te bekijken.
Permanente URL De webkoppeling voor dit bestand, inclusief de unieke, onveranderbare ID maar zonder het pad. Deze persistente ID's zorgen ervoor dat koppelingen naar de Content Collection blijven werken als ze verplaatst worden.
Eigenaar Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de map en de inhoud ervan. Als er SYSTEEM in dit veld wordt weergegeven, dan is deze map automatisch gemaakt.
Gemaakt door Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven van de persoon die de map heeft gemaakt.
Gemaakt op Hier worden de datum en de tijd weergegeven waarop de map is gemaakt.
Laatst gewijzigd door Hier wordt de gebruikersnaam weergegeven van de persoon die de laatste wijzigingen in de map heeft aangebracht.
Laatste wijziging Hier worden de datum en de tijd weergegeven waarop de laatste wijzigingen in de map zijn aangebracht.
Quotuminformatie
Grootte Hier wordt de grootte van de map weergegeven in megabyte.
Quotum in megabyte Voer voor de map een ruimtequotum in megabytes (MB) in. Het ruimtequotum kan niet groter zijn dan het quotum voor de map waarin de nieuwe map wordt opgenomen. Het quotum voor /cursussen/geschiedenis/documenten kan bijvoorbeeld niet groter zijn dan het quotum voor /cursussen/geschiedenis.
Beschikbaar quotum Geeft de hoeveelheid beschikbare ruimte weer voor de bovenliggende map. Voor de map /cursussen/geschiedenis/documenten, wordt bijvoorbeeld in dit veld de beschikbare ruimte voor /cursussen/geschiedenis weergegeven. Het quotum voor een map kan niet groter zijn dan de beschikbare ruimte in de map waarin deze wordt opgenomen.
Vergrendelingsopties
Vergrendelen Selecteer een van de volgende vergrendelingsopties voor de map:
 • Geen vergrendeling
 • Vergrendel deze map
 • Vergrendel deze map inclusief inhoud

Een vergrendeling beveiligt een map (de naam en de instellingen ervan) tegen wijzigingen. Wanneer de map en de inhoud ervan zijn vergrendeld, zijn zowel de map als het materiaal in die map beveiligd. Wanneer een map is vergrendeld, kan de gebruiker de items in de map niet wijzigen via de webmap, bijvoorbeeld door een item rechtstreeks naar de webmap te kopiëren.

Op de Mac wordt een webmap een gedeelde locatie genoemd.

Opmerkingopties
Opmerkingen Selecteer een optie voor het weergeven van opmerkingen:
 • Alle opmerkingen voor deze map zijn persoonlijk.
 • Opmerkingen voor deze map delen
 • Alle opmerkingen voor deze map en de inhoud van de map delen
 • Alle opmerkingen voor deze map en de inhoud van de map zijn persoonlijk
Versieopties
Versies Selecteer een optie voor versiebeheer:
 • Geen versies
 • Versiebeheer inschakelen voor de bestanden in deze map
 • Versiebeheer inschakelen voor de bestanden in deze map en alle submappen
Traceringsopties
Tracering Selecteer een traceringsoptie voor deze map:
 • Geen tracering
 • Tracering inschakelen voor de bestanden in deze map
 • Tracering inschakelen voor de bestanden in deze map en alle submappen
Overeenstemmingsopties
Afstemmingen Selecteer een overeenstemmingsoptie voor deze map:
 • Overeenstemmingen alleen op deze map toepassen
 • Overeenstemmingen toepassen op deze map en de bestanden in de map
 • Overeenstemmingen toepassen op deze map, de submappen en alle bestanden in die mappen
Metagegevensopties
Metagegevens Selecteer een optie voor het verwerken van metagegevens voor deze map:
 • Metagegevens zijn alleen van toepassing op deze map
 • Metagegevens toepassen op deze map en de bestanden in de map
 • Metagegevens toepassen op deze map, de submappen en alle bestanden die ze bevatten.

Metagegevens bevatten informatie over de bestanden in deze map. Als je metagegevens toevoegt aan de bestanden en submappen, worden bestaande metagegevens overschreven.


Een submap vergrendelen

Mappen kunnen bestanden en submappen bevatten. Als je een map vergrendelt of ontgrendelt, worden machtigingen voor items en vergrendelingen overgenomen van de hoofdmap. Als de vergrendeling van het item wordt gewijzigd, kan dit ook van invloed zijn op de vergrendeling van de hoofdmap.

Wanneer je bijvoorbeeld een submap ontgrendelt, kan tevens het type vergrendeling van de hoofdmap worden gewijzigd. Als je de vergrendeling van een submap wijzigt van Vergrendel deze map inclusief inhoud in Geen vergrendeling, wordt de hoofdmap ook automatisch ingesteld op Geen vergrendeling. Dit gebeurt ook als de instelling van de hoofdmap Vergrendel deze map inclusief inhoud was.

Volgens hetzelfde principe moet je submappen niet vergrendelen wanneer een hoofdmap al is vergrendeld. Deze actie heft de vergrendeling van de hoofdmap op en stelt deze in op Geen vergrendeling, waardoor de submap wordt vergrendeld en de hoofdmap wordt ontgrendeld.