Zoek je de nieuwste releaseopmerkingen? Releaseopmerkingen bekijken voor de tool Prestaties.

Met de tool Prestaties kunnen cursusleiders en cursusontwerpers criteria opstellen voor het belonen van studenten in de vorm van zowel badges als certificaten. Studenten kunnen zien welke beloningen ze hebben gekregen en wat ze moeten doen om extra beloningen te krijgen. Op deze manier krijgen ze ook een beeld van de leerprogressie die nodig is om vastgelegde competenties te halen.

Studenten kunnen badges publiceren op Badgr Backpack en zo ook buiten Blackboard Learn laten zien over welke kennis ze beschikken. Cursusleiders kunnen zo ook eenvoudig zien welke studenten bepaalde mijlpalen hebben bereikt. Als je meer informatie wilt over Badges en Badgr Backpack, raadpleeg je https://backpack.openbadges.org/.

De tool Prestaties kent vier functiegebieden: beschrijving van de prestatie, beloning, bekendmaking en delen. Om een beloning te verdienen, moeten studenten voldoen aan de criteria die zijn geïdentificeerd in de beschrijving van de prestatie. Studenten krijgen bericht wanneer ze een beloning hebben verdiend en kunnen dit desgewenst algemeen bekendmaken.

Meer informatie over prestaties voor studenten

Meer informatie over prestaties voor cursusleiders


Beschrijving van prestaties

In de beschrijving van een prestatie staat wat de prestatie precies inhoudt en aan welke criteria de studenten moeten voldoen om een beloning te ontvangen. Er zijn drie soorten prestaties:

 • Voltooiing van cursus: hiervoor is een beloning in de vorm van een certificaat vereist. Een extra badge is optioneel.
 • Mijlpaal: de beloning kan alleen een badge zijn.
 • Aangepast: badges, certificaten of beide zijn toegestaan.

De tool Prestaties is gebaseerd op de technologie voor adaptieve inhoud van Blackboard Learn. Criteria die worden ondersteund door de functie Adaptieve inhoud worden ook ondersteund voor het geven van een beloning voor een prestatie. Het betreft momenteel deze items:

 • Pogingen voor toetsen, enquêtes of opdrachten
 • Cijfers voor toetsen, enquêtes, opdrachten, en voor beoordeelde discussieruimten, wiki's, blogs en dagboeken
 • Handmatige kolommen in Grade Center
 • Cursusinhoud met de status Doorgenomen
 • Groepslidmaatschap of specifieke gebruikers
 • Begindatum voor het verdienen van de prestatie

Beloning

Als je prestaties gaat definiëren, moet voor elke prestatie minimaal één beloning worden ingesteld. De beloning is het item dat wordt toegekend op het moment dat aan de criteria wordt voldaan. Dit kan een badge zijn of een certificaat.

Digitale badges zijn een online voorstelling van een opgedane vaardigheid of een bereikte educatieve mijlpaal. Het is een digitaal ondertekende en geverifieerde badge die kan worden gekopieerd en gebruikt door een andere cursist. De uitgever, de organisatie die de badge toekent, blijft eigenaar van de badge en kan deze uit de Backpack van de ontvanger verwijderen als deze is verlopen of moet worden ingetrokken. De beschrijving en criteria voor het verdienen van de badge worden digitaal versleuteld in de badge zodat anderen die de badge bekijken, kunnen zien hoe de badge is verdiend.

Er is een bibliotheek met badges beschikbaar waaruit kan worden gekozen en het is ook mogelijk om een aangepaste badge te uploaden. In het geval van certificaten is er een kleine bibliotheek met certificaatsjablonen beschikbaar. Het is in deze release niet mogelijk een aangepaste certificaatsjabloon te gebruiken.


Melding

Studenten krijgen direct een melding als ze een beloning voor een prestatie hebben gekregen. Deze melding wordt als een overlay weergegeven aan het begin van de pagina die ze op dat moment bekijken. Het is mogelijk dat de student de beloning ontvangt wanneer hij of zij ergens anders in de cursus is omdat een cursusleider een item heeft beoordeeld of handmatig een cijfer heeft ingevoerd. De overlay met de melding verschijnt dan op de plek waar de student zich op dat moment bevindt in de cursus.

Als de student een prestatiebeloning krijgt terwijl de student niet is ingeschreven bij die Blackboard-cursus (wanneer de student offline is of is ingeschreven bij een andere cursus), wordt de melding weergegeven de volgende keer dat de student zich aanmeldt bij de cursus waarvoor de prestatiebeloning was toegekend. De studenten zien bovendien in Mijn Blackboard een bericht dat ze een beloning hebben gekregen in een cursus.

Binnen een cursus kan de student alle verdiende prestaties zien, evenals de prestaties die nog te verdienen zijn. Cursusleiders kunnen de afzonderlijke prestaties bekijken, maar ook eenvoudig zien hoeveel studenten in totaal een prestatie hebben verdiend of de cursus hebben afgerond. De namen van de studenten worden hierbij vermeld.


Delen

Als dat is toegestaan, kunnen studenten hun verdiende badges publiceren in hun Badgr Backpack. In het geval van verdiende certificaten kunnen studenten het certificaat weergeven en afdrukken. Het certificaat bevat de naam van de organisatie die het certificaat heeft verleend, de titel van de cursus, de naam van de student en de datum waarop het certificaat is verstrekt.


De tool Prestaties inschakelen en configureren

Je gebruikt het configuratiescherm voor systeembeheer om de tool Prestaties beschikbaar te maken in cursussen en organisaties.

Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Tools

Stel op de pagina Tools, onder Prestaties, de beschikbaarheid van de tool in. Nadat je de tool beschikbaar hebt gemaakt, kun je prestaties rechtstreeks beheren via de module Tools en functies in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Prestaties

Sommige gebieden in Learn kunnen nog steeds verwijzen naar Mozilla als de badge-uitgever in plaats van Badgr, afhankelijk van je versie.

Studenten hebben standaard NIET de mogelijkheid om verdiende badges te publiceren naar hun Badgr Backpack. Instellingen die deze mogelijkheid willen bieden aan hun studenten moeten de tool configureren met de informatie die nodig is om badges daar te publiceren. Instellingen die geen toegang willen bieden tot Badgr Backpack moeten de tool toch configureren, zodat de naam van de uitgevende organisatie op certificaten kan worden vermeld.

 • Uitgevende organisatie: Gebruik dit veld voor de naam van de instelling/organisatie die de badge of het certificaat verstrekt. De waarde wordt weergegeven in zowel Badges als op certificaten.
 • Uitgever: Als deze is ingesteld op "Organisatie", wordt de naam van de uitgever ingesteld door de beheerder en kan deze niet worden gewijzigd in Cursussen. Als deze is ingesteld op "Cursus", wordt de naam van de uitgever standaard de naam van de cursus. Cursusleiders die de prestatie maken, kunnen de naam van de uitgever wijzigen in een zelfgekozen tekst. De tweede optie is geschikt voor consortiums of scenario's met meerdere instellingen waarbij verschillende organisaties dezelfde Blackboard-omgeving delen. Veel instellingen geven de voorkeur aan een eenduidige uitgeversnaam die kan worden toegepast op alle beloningen en kiezen daarom voor "Organisatie".

 • Naam uitgever: Als de keuze voor de uitgeversnaam is ingesteld op "Organisatie", wordt de ingevoerde waarde altijd als de uitgeversnaam ingesloten in-badges. Cursusleiders kunnen deze waarde niet wijzigen.
 • URL uitgever: De opgegeven URL wordt door Badgr gebruikt om aanvragen te versturen naar de Blackboard Learn-server voor het verifiëren van de geldigheid van badges. Geef hier de URL van de server op die vrij toegankelijk is.
 • Verificatiecode: Dit veld wordt gebruikt door Badgr als een unieke ID voor het valideren van badges. Er wordt automatisch een ID door Blackboard Learn gegenereerd, dus je hoeft hier niets in te vullen. De beheerder kan er echter voor kiezen een bepaalde hash-code te gebruiken.

Aandachtspunt voor firewalls

Als je het publiceren van badges naar Badgr Backpack toestaat, moet je controleren of er geen firewallbeperkingen zijn waardoor de server van Badgr Backpack geen toegang heeft tot de URL die is opgegeven in deze configuratie.


Belangrijke opmerkingen

 • Blackboard Learn is een uitgever van badges voor Badgr Backpack van het Mozilla Open Badge Initiative.
 • De tool Prestaties is gebaseerd op de technologie voor adaptieve inhoud van Blackboard Learn.
 • Als je het publiceren van badges naar Badgr Backpack toestaat, moet je controleren of er geen firewallbeperkingen zijn waardoor de server van Badgr Backpack geen toegang heeft tot de URL die is opgegeven in deze configuratie.

Bekende problemen

 • Op dit moment is het niet mogelijk om verdiende prestaties voor verschillende cursussen te bekijken.
 • Op dit moment is het niet mogelijk om een einddatum of een deadline in te stellen waarop de student moet voldoen aan criteria om de beloning te verdienen.

Beveiliging

Building Block-machtigingen

Java-type naam Acties Waarom is deze machtiging nodig?
blackboard.data.AttributePermission user.* get Gebruikersinformatie ophalen voor weergave op het scherm
java.lang.reflect.ReflectPermission suppressAccessChecks   Nodig voor werking van Spring-bibliotheken
java.lang.RuntimePermission accessDeclaredMembers
createClassLoader
setContextClassLoader
  Nodig voor werking van Spring-bibliotheken
java.io.FilePermission BB_HOME/logs/- read, write Nodig voor werking van logboekfunctie
java.io.FilePermission ${java.home} read Nodig voor werking van Spring-bibliotheken
java.io.FilePermission BB_CONTENT/- write Nodig voor het uploaden van aangepaste badge-afbeeldingen naar de cursusmap.

Overwegingen bij gebruik op gedeelde computers

De verificatie voor Mozilla Backpack wordt afgehandeld door Mozilla Persona. Wanneer een Backpack-sessie van een gebruiker verloopt of wordt afgebroken doordat de gebruiker zich afmeldt, kan de gebruiker nog steeds zijn aangemeld bij de Mozilla Persona-account.

Om die reden adviseert Blackboard studenten die de tool Prestaties gebruiken op gedeelde computers, zich direct expliciet af te melden bij Mozilla Persona en alle cookies te verwijderen uit de browser om te voorkomen dat onbevoegde toegang via Mozilla Persona mogelijk is.

Dit is een bekend probleem met Mozilla. Het wordt gevolgd door middel van Mozilla Open Badges-probleem 511 en 855, en door Blackboard via LRN-67662.


Beschikbaarheid beperken

Sommige instellingen willen de tool Prestaties alleen in bepaalde onderdelen van de organisatie gebruiken. In dat geval kun je de instellingshiërarchie gebruiken om de beschikbaarheid van de tool te beperken.

Meer informatie over het beschikbaar maken van de tool Prestaties in cursussen en organisaties