Met adaptieve inhoud kunnen cursusleiders een set regels instellen voor het vrijgeven van inhoud aan gebruikers in hun cursussen. De regels kunnen betrekking hebben op beschikbaarheid, datum en tijd, afzonderlijke gebruikers, lidmaatschap van cursusgroepen, de doorneemstatus van een ander item in de cursus en Grade Center-items zoals scores, pogingen en berekende kolommen.

Als adaptieve inhoud is uitgeschakeld, worden alle gegevens opgeslagen. De beschikbare inhoud wordt bepaald door beschikbaarheid en datum. Regels voor adaptieve inhoud worden genegeerd. Als adaptieve inhoud opnieuw beschikbaar wordt gemaakt, worden alle regels die aan items zijn gekoppeld, ongewijzigd weergegeven.


Beschikbaarheid van de tool Adaptieve inhoud

Als je wilt weten hoe je adaptieve inhoud beschikbaar kunt maken in cursussen en organisaties, ga je naar het onderwerp Tools beheren in deze sectie.


Weergave voor cursusleiders

Meer informatie over hoe cursusleiders inhoud vrijgeven in hun cursussen