Inhoud kopiëren en verplaatsen

Door een bestand of map te Kopiëren wordt er een exacte kopie gemaakt. Je kunt het bestand of de map naar dezelfde locatie kopiëren, maar de naam van het item wordt dan gewijzigd doordat 'kopie van' aan het begin toegevoegd. Als je het item naar een nieuwe locatie kopieert, blijft de naam van het item of de map hetzelfde. Als de naam van het gekopieerde bestand of de gekopieerde map overeenkomt met de naam van een bestand of map in de doelmap, word je gevraagd of het bestaande item vervangen moet worden.

Je kunt meerdere bestanden en mappen selecteren en kopiëren, zodat inhoud eenvoudig kan worden gedeeld tussen mappen.

Door mappen en bestanden te Verplaatsen wordt de locatie van het item gewijzigd. Je kunt meerdere items en mappen selecteren en verplaatsen zodat een grote hoeveelheid inhoud eenvoudig kan worden verplaatst.


Machtigingen

Om een item te kopiëren heb je de machtigingen Lezen en Schrijven nodig voor het bestand en de doelmap. Om een item te verplaatsen heb je de machtigingen Lezen, Schrijven en Verwijderen nodig voor het bestand en de mappen waarbinnen je de inhoud verplaatst.


Bestand of map kopiëren

 1. Ga in de Content Collection naar de map met het bestand of de map die je wilt downloaden.
 2. Selecteer het selectievakje naast het item en selecteer Kopiëren. Je kunt de optie Kopiëren ook in het menu-item openen.
 3. Voer het pad naar de doelmap in of selecteer Bladeren om de doelmap te zoeken en selecteren.
 4. Selecteer het selectievakje om items te vervangen in de doelmap met dezelfde naam als items die je naar de doelmap kopieert.
 5. Selecteer Verzenden.

Bestand of map verplaatsen

 1. Ga in de Content Collection naar de map met het bestand of de map die je wilt verplaatsen.
 2. Selecteer het selectievakje naast het item en selecteer Verplaatsen. Je kunt de optie Verplaatsen ook in het menu-item openen.
 3. Voer het pad naar de doelmap in of selecteer Bladeren om de doelmap te zoeken en selecteren.
 4. Selecteer het selectievakje om items te vervangen in de doelmap met dezelfde naam als items die je naar de doelmap kopieert.
 5. Selecteer Verzenden.

De tool Unieke ID

In eerdere versies van Learn werden koppelingen naar de bestanden en mappen van Content Collection als absolute paden opgeslagen in de database. Het probleem was dat de koppeling werd verbroken zodra deze bestanden of mappen werden verplaatst, waardoor gebruikers de items niet meer konden vinden.

De tool Unieke ID voorkomt dat koppelingen worden verbroken als items worden verplaatst in Content Collection. Elk item krijgt een unieke ID die nooit verandert, dus ook niet als het item wordt verplaatst binnen Content Collection. Het voordeel van koppelingen die naar item-ID's wijzen in plaats van naar absolute paden, is dat deze worden niet verbroken als de items worden verplaatst.

in het geval van problemen kunt u de tool indien nodig verschillende keren uitvoeren.

Het systeem kan een logbestand genereren voor de tool waarin de verbroken koppelingen worden vermeld waarvoor geen afstemming met een Content Collection-item mogelijk was.

De tool Unieke ID gebruiken met een logbestand

 1. Voer op de opdrachtregel de volgende opdracht uit om de tool te starten en een logbestand te genereren: updatecspathtoxythosid > path/filename.txt

  Vervang Path door de naam van de map waarin je het logbestand wilt opslaan en filename door de naam voor het logbestand.

 2. Druk op Enter.