De tool Unieke ID

In eerdere versies van Learn werden koppelingen naar de bestanden en mappen van Content Collection als absolute paden opgeslagen in de database. Het probleem was dat de koppeling werd verbroken zodra deze bestanden of mappen werden verplaatst, waardoor gebruikers de items niet meer konden vinden.

De tool Unieke ID voorkomt dat koppelingen worden verbroken als items worden verplaatst in Content Collection. Elk item krijgt een unieke ID die nooit verandert, dus ook niet als het item wordt verplaatst binnen Content Collection. Het voordeel van koppelingen die naar item-ID's wijzen in plaats van naar absolute paden, is dat deze worden niet verbroken als de items worden verplaatst.

in het geval van problemen kunt u de tool indien nodig verschillende keren uitvoeren.

Het systeem kan een logbestand genereren voor de tool waarin de verbroken koppelingen worden vermeld waarvoor geen afstemming met een Content Collection-item mogelijk was.

De tool Unieke ID gebruiken met een logbestand

  1. Voer op de opdrachtregel de volgende opdracht uit om de tool te starten en een logbestand te genereren: updatecspathtoxythosid > path/filename.txt

    Vervang Path door de naam van de map waarin je het logbestand wilt opslaan en filename door de naam voor het logbestand.

  2. Druk op Enter.