Beheerders kunnen op de pagina Mededelingen belangrijke mededelingen van hun instelling toevoegen, wijzigen of verwijderen. Deze mededelingen worden hier weergegeven:

 • Sectie Mededelingen van elke cursus en organisatie
 • Portaalmodule Mijn mededelingen
 • Tool Mededelingen in het toolpaneel van het portaal

Als je wilt weten hoe je de tool Mededelingen beschikbaar kunt maken voor cursussen en organisaties, raadpleeg je Tools beheren.

Meer informatie over mededelingen voor studenten

Meer informatie over mededelingen voor cursusleiders


Een mededeling toevoegen of wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Tools en functies de optie Mededelingen.
 2. Selecteer Mededeling maken OF selecteer Bewerken in het menu van de mededeling. In deze tabel worden de opties beschreven.
  Opties voor mededelingen
  Optie Beschrijving
  Mededelingsgegevens
  Onderwerp [v] Een onderwerp voor het bericht opgeven.
  bericht Voer de tekst van de mededeling in.

  Je kunt de HTML-editor gebruiken om zeker te weten dat de opmaak van je bericht behouden blijft. Gebruik <br /> voor regeleinden. "&#xA;" kan in browsers verkeerd worden weergegeven, waarbij de regeleinden in je bericht worden genegeerd.

  Opties webmededeling
  Duur Selecteer Permanent om een permanente mededeling te maken. Deze mededeling wordt automatisch weergegeven vanaf het moment dat deze is gemaakt. Selecteer Datumbeperking om de periode op te geven waarin de mededeling wordt weergegeven.
  Datumbeperkingen selecteren Dit veld is alleen beschikbaar als u Datumbeperking hebt geselecteerd bij Duur. Schakel het selectievakje Weergeven vanaf in om de mededeling beschikbaar te maken vanaf een bepaalde datum en tijd. Stel de datum en tijd in door de gewenste waarden in te voeren of door deze te kiezen in de agenda of met de klokopties. Schakel het selectievakje Weergeven tot in om de mededeling na een bepaalde datum en tijd niet meer weer te geven. Stel de datum en tijd in door de gewenste waarden in te voeren of door deze te selecteren in de agenda of met de klok.
  Weergeven bij aanmelden Selecteer Ja of Nee om de aanmelding weer te geven op de aanmeldingspagina.
  Weergeven in cursussen en organisaties Selecteer Ja of Nee om de aanmelding weer te geven op de pagina Cursussen.De instellingsmededelingen worden ook weergegeven in de module Mijn mededelingen op de pagina's Cursussen en Organisaties .
  SMS-opties Blackboard Connect
  Deze opties zijn alleen beschikbaar als Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect. Blackboard Connect is niet beschikbaar met Blackboard Learn - Basic Edition.
  Onmiddellijke SMS-kopie Als je de mededeling als een SMS-bericht wilt verzenden via Blackboard Connect, schakel je het selectievakje Stuur bovenstaande mededeling via SMS naar abonnees in. De SMS-berichten worden niet verstuurd als de mededeling is ingesteld op weergeven op het web op een later moment. SMS-berichten mogen niet meer dan 130 tekens bevatten.
  SMS-mededelingstekst Voer de tekst van het SMS-bericht in.
  Opties voor tekst naar spraak in Blackboard Connect
  Deze opties zijn alleen beschikbaar als Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect. Blackboard Connect is niet beschikbaar met Blackboard Learn - Basic Edition.
  Onmiddellijke hardop voorgelezen kopie Als de mededeling moet worden opgelezen met de functie Tekst naar spraak van Blackboard Connect, schakel je het selectievakje Hardop voorlezen via Tekst naar spraak in. Selecteer Lees tekst mededeling om de tekst van de oorspronkelijke mededeling te horen. Als je een aangepast bericht wilt laten voorlezen, selecteer je Stel aangepast bericht samen en typ je de tekst voor het bericht dat naar spraak moet worden omgezet. De Tekst naar spraak-berichten worden niet verstuurd als de mededeling is ingesteld op weergeven op het web op een later moment.
  Uitspraaklegenda De uitspraaksleutel bepaalt hoe het Tekst naar spraak-systeem de woorden uitspreekt van het onderwerp en bericht van de mededeling. Selecteer Engelse uitspraaksleutel of Spaanse uitspraaksleutel.
 3. Selecteer Verzenden.

Waar mededelingen worden weergegeven

Mededelingen worden in deze volgorde weergegeven in de module Mijn mededelingen op het tabblad Mijn instelling:

 • Permanente mededelingen van de instelling worden het eerst weergegeven.
 • Hierna volgen instellingsmededelingen waarvan de aanmaakdatum binnen de weergaveperiode valt.
 • Daarna worden permanente cursus- en organisatiemededelingen weergegeven.
 • Cursus- en organisatiemededelingen die binnen de weergaveperiode vallen, worden het laatst weergegeven.

Binnen alle genoemde categorieën worden de mededelingen weergegeven in de volgorde waarin ze zijn gemaakt.