Het is van belang Content Collection regelmatig op te schonen, bijvoorbeeld aan het einde van elk semester. Wanneer cursussen, organisaties en gebruikers worden verwijderd uit Blackboard Learn, moeten beheerders deze onderdelen verwijderen uit Content Collection.

Cursussen verwijderen

Wanneer een cursus wordt verwijderd uit Blackboard Learn, moeten beheerders de cursus verwijderen uit Content Collection. De cursusmap wordt dan niet meer weergegeven, maar beheerders en gebruikers met machtigingen voor de cursusmap (naast de machtigingen voor cursusgebruikers) kunnen de cursus nog wel zoeken.

Je krijgt een foutmelding als je probeert een nieuwe cursus te maken met dezelfde cursus-ID als een verwijderde cursus die nog wel aanwezig is in Content Collection. De cursus kan niet worden gemaakt in Content Collection omdat deze al bestaat.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Inhoud beheren.
 2. Selecteer Geavanceerd zoeken.
 3. Voer de zoekcriteria in. Voer in het veld Zoeken vanaf de waarde /courses in.
 4. Selecteer Verzenden om de zoekresultaten te bekijken.
 5. Zoek de cursus of cursussen die je wilt verwijderen.
 6. Als je een bepaalde cursus wilt verwijderen, open je het menu van de cursus en selecteer je Verwijderen. Als je meerdere cursussen wilt verwijderen, schakel je het selectievakje naast de map course in en selecteer je Verwijderen boven aan de lijst met resultaten.

Gebruikers verwijderen

Als een gebruiker wordt verwijderd uit Blackboard Learn, betekent dit niet dat de gebruiker ook automatisch uit Content Collection wordt verwijderd. De map van de gebruiker wordt niet meer weergegeven, maar er kan wel naar worden gezocht.

Als de gebruiker niet wordt verwijderd uit Content Collection en een gebruiker met dezelfde gebruikersnaam wordt toegevoegd aan Blackboard Learn, wordt in Content Collection een map weergegeven met deze gebruikersnaam. Dit is echter de map van de oorspronkelijke gebruiker, met alle oorspronkelijke inhoud en machtigingen. Het is daarom raadzaam verwijderde gebruikers ook direct te verwijderen uit Content Collection.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Inhoud beheren.
 2. Selecteer Geavanceerd zoeken.
 3. Voer de zoekcriteria in. Voer in het veld Zoeken vanaf de waarde /users in.
 4. Selecteer Verzenden om de zoekresultaten te bekijken.
 5. Zoek de gebruiker of gebruikers die je wilt verwijderen.
 6. Als je een bepaalde gebruiker wilt verwijderen, open je het menu van de gebruiker en selecteer je Verwijderen. Als je meerdere gebruikers wilt verwijderen, schakel je het selectievakje naast de map users in en selecteer je Verwijderen boven aan de lijst met resultaten.

Cursussen of gebruikers batchgewijs verwijderen

De Content Collection van je instelling bevat mogelijk een grote hoeveelheid ongebruikte of verouderde inhoud die is gekoppeld aan gebruikers die niet meer bestaan. In het onderwerp Achtergelaten inhoud beheren kun je lezen hoe je deze inhoud met bulkbewerkingen kunt beheren.

Het is mogelijk dat je prestatie-instellingen moet aanpassen wanneer je een grote hoeveelheid achtergelaten inhoud wilt beheren. Gebruik in dat geval de volgende instellingen:

 • Cache voor query-instructies ingeschakeld: Ja
 • Depth Infinity Propfind toestaan: Nee
 • Maximum aantal resultaten van een zoektocht: 10000
 • Beperking grootte transactiewijziging: Onbeperkt