Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Formatieve beoordelingen zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs- en leerproces. Ze informeren en geven vorm aan instructie, sturen het leerproces en ondersteunen de voortgang van studenten. 

Formatieve beoordelingsopties zijn beschikbaar voor toetsen en opdrachten, zelfs als ze al zijn beoordeeld. 

Een formatieve beoordeling labelen

Wanneer je een beoordeling maakt of wijzigt, selecteer je Formatieve beoordeling in het instellingenvenster. Hierdoor wordt automatisch Formatief label weergeven aan studenten geselecteerd. Als je deze optie niet markeert, wordt er in geen enkele sectie een formatieve indicator weergegeven aan studenten. 

Under the settings pannel it's the "Formative Tools" sections. It has two selectable options "Formative assessment" and "Display formative label to students".

Formatieve beoordelingen worden standaard opgenomen in de cijferlijstberekeningen, maar je kunt de cijferberekeningen aanpassen en de formatieve beoordelingen uitsluiten.

Een item uitsluiten van cijferberekeningen  

Formatief label

Het formatieve label helpt om snel formatieve beoordelingen te identificeren. Dit label is in deze gebieden altijd zichtbaar voor cursusleiders:

  • De pagina Cursusinhoud
  • Toets- en opdrachtinstellingen
  • Cijferlijst en rasterweergave
  • Studentenoverzicht
  • Overzicht van studentenactiviteit
Course Content page, where the formative assignment has the "Formative" label after the due date details.

Als je ervoor kiest om het formatieve label weer te geven voor studenten, is het label in deze gebieden zichtbaar:

  • De pagina Cursusinhoud
  • Beoordelingsvenster voor het begin van een poging
  • Beoordelingsdetails en informatievenster tijdens en na een beoordeling
  • Koptekst van beoordeling bij het bekijken van een inzending
  • Cijferlijst

Als je ervoor kiest het formatieve label te verbergen voor studenten, wordt in geen indicator voor deze tool weergegeven in secties.

Formatieve filters in de cijferlijst

Filters beperken tijdelijk de weergegeven gegevens in de rasterweergave van de cijferlijst. Je kunt de formatieve en summatieve filters gebruiken om de bijbehorende beoordelingen weer te geven. Formatieve beoordelingen zijn beoordelingen met de geselecteerde formatieve instelling, terwijl summatieve beoordelingen geen formatieve instelling hebben geselecteerd.  

Selecteer in de rasterweergave van de cijferlijst de knop Filters om het filtervenster te openen. Selecteer onder Type beoordeling de formatieve optie om alleen de formatieve beoordelingen weer te geven. 

In the filters pannel, under the "Assessment type" section there are two options: formative and summatice.

Alleen het formatieve label wordt weergegeven in de rasterweergave van de cijferlijst, zelfs als je het summatieve filter hebt toegepast.