Het beheren van cursussen in Blackboard Learn omvat deze taken:

  • Cursussen maken en bewerken
  • Standaardeigenschappen instellen voor cursussen als uitgangspunt voor nieuwe cursussen
  • Gebruikers inschrijven voor en verwijderen uit cursussen
  • De cursuscatalogus maken
  • Cursusbestanden beheren
  • Cursussen exporteren, archiveren en herstellen

Deze taken worden in dit gedeelte beschreven, zodat je probleemloos cursussen kunt beheren.