Inhoud ordenen

Voordat je inhoud toevoegt aan Content Collection, moet je plannen hoe je de inhoud wilt beheren. Op die manier kunt u inhoud ordenen op een manier die het best aansluit op uw behoeften. Wanneer je de mapstructuur opzet volgens de behoeften van de instelling, kunnen planning, studie en berichten effectiever worden toegepast.

In Content Collection worden bestanden geordend in een boomstructuur waarin ook geneste mappen en inhoudsgebieden worden weergegeven. Dit betekent dat elke map andere submappen en bestanden kan bevatten. De term 'items' heeft betrekking op bestanden en mappen.

In een map kunt u zowel bestanden als andere mappen opslaan. Mappen zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die de map heeft toegevoegd. Wanneer ook andere gebruikers de map en de inhoud ervan moeten kunnen weergeven, moet deze worden gedeeld. Met uitzondering van de hoofdmap (/) bevinden alle mappen zich in andere mappen. Hoofdmappen zijn mappen waarin alle andere mappen zijn opgenomen. Inhoudsgebieden, zoals Gebruikers, Cursussen, Instelling en Bibliotheek, zijn gewoon mappen die zijn opgeslagen onder de hoofdmap.

Een bovenliggende map mag niet twee submappen met dezelfde naam bevatten. In de gebruikersmap mogen bijvoorbeeld niet twee mappen met de naam Groepsprojecten worden gemaakt. Een map mag ook niet twee bestanden met dezelfde naam bevatten. Het systeem is hoofdlettergevoelig, dus als bestanden en mappen verschillende hoofdletters hebben, kunnen de tekens gelijk zijn. De mappen GroepsProject en Groepsproject kunnen worden gemaakt in dezelfde bovenliggende map.


Ruimte voor persoonlijke en openbare inhoud

Het is zeer nuttig aparte mappen te maken voor persoonlijke inhoud (persoonlijke ruimte) en mappen die beschikbaar zijn voor andere gebruikers (openbare ruimte). Op die manier kunnen gebruikers persoonlijke inhoud opslaan in mappen die alleen voor hen beschikbaar zijn. Een persoonlijke map kan bijvoorbeeld papers en projecten bevatten waaraan u nog werkt, terwijl een andere map professionele inhoud bevat die u nog niet wilt delen, zoals cv's en sollicitatiebrieven. Voor deze persoonlijke mappen worden geen aanvullende machtigingen toegekend aan andere gebruikers.

Wanneer u een document wilt delen, kunt u het kopiëren of verplaatsen naar een openbare map. Wanneer een cursusleider bijvoorbeeld aan een cursusdocument werkt, kan hij of zij een conceptversie maken in een persoonlijke map. Zodra het document is voltooid, kan het vervolgens worden verplaatst naar een openbare map. De gedeelde map wordt gedeeld met alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de klas (openbare ruimte die alleen beschikbaar is voor cursusleden). Samenwerking is dan mogelijk.


Een persoonlijke map maken

Net als andere mappen in Content Collection worden ook persoonlijke mappen gemaakt met de optie Map toevoegen. Of een map persoonlijk is, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map.

  • In de gebruikersmap is een persoonlijke map een submap die niet wordt gedeeld met andere gebruikers. Een gebruiker kan in zijn of haar gebruikersmap een submap maken en geen machtigingen voor de map toekennen aan anderen.
  • Een cursusmap kan een persoonlijke map bevatten speciaal voor de cursusleider of deze kan toegankelijk zijn voor gebruikers met andere cursusrollen. Een persoonlijke submap kan bijvoorbeeld worden gemaakt met machtigingen die zijn toegekend aan de cursusleider, onderwijsassistent en cursusbouwer. Deze map is niet beschikbaar voor studenten die zijn ingeschreven voor de cursus.

Een openbare map maken

Net als persoonlijke mappen worden ook openbare mappen gemaakt met de optie Map toevoegen. Of een map beschikbaar is voor meerdere gebruikers en gebruikersgroepen, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map. Elke gebruiker met de machtiging Beheren kan het item delen met een grotere groep gebruikers.

  • In een gebruikersmap kan een openbare map worden gemaakt en gedeeld met een gebruikersgroep die samenwerkt aan een project.
  • In een cursusmap kan een openbare map worden gemaakt en gedeeld met alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de cursus. Deze map bevat meestal cursusinformatie of artikelen die de hele klas moet lezen.

Groepsmappen