Met de tool Doorneemstatus kunnen cursusleiders de voortgang van een gebruiker volgen terwijl deze specifieke inhoudsitems doorneemt. Nadat de cursusleider de tool voor een item heeft ingeschakeld, kunnen studenten de voortgang voor dat item bijhouden. Er wordt een knop Doornemen nodig weergegeven bij ingeschakelde items. Nadat het item is doorgenomen, kan de student op deze knop klikken om het item te markeren als Doorgenomen.

Als de tool Doorneemstatus is uitgeschakeld, worden alle gegevens opgeslagen. Als de tool opnieuw beschikbaar wordt gemaakt, worden alle gebruikersvermeldingen ongewijzigd weergegeven.


Beschikbaarheid van doorneemstatus

Meer informatie over het beschikbaar maken van de tool Doorneemstatus in cursussen en organisaties