Met inline beoordeling kunnen cursusleiders annotaties maken en de studentenopdrachten direct in de browser beoordelen. De inline viewer maakt gebruik van een externe, cloudgebaseerde technologie met de naam Box View.

Meer informatie over de werkstroom van cursusleiders

Inline beoordeling inschakelen/uitschakelen

Configuratiescherm voor systeembeheer > Integraties > Building Blocks > Geïnstalleerde tools > Opdrachten > Instellingen

Op de pagina Opdrachtinstellingen zijn de New Box-weergaveopties standaard ingesteld op AAN. Als je ervoor kiest om de integratie uit te schakelen, moeten gebruikers documenten downloaden om ze te bekijken.

Wachttijd voor uploaden

Wanneer gebruikers documenten uploaden naar Learn, worden de documenten naar New Box View gestuurd voor conversie. Het verzenden van sommige documenten kan langer duren om te verzenden op basis van factoren zoals bestandsgrootte en netwerkconnectiviteit. Deze instelling bepaalt de maximale tijd die gebruikers kunnen wachten voordat Learn de New Box View-interface of een bericht weergeeft. Het bericht geeft aan hoe lang je moet wachten voordat de documenten beschikbaar zijn voor weergave: "Document wordt geconverteerd. Een ogenblik geduld.”

  • Als je een lagere waarde selecteert en gebruikers grote documenten uploaden, zien ze het bericht sneller, maar ook vaker.
  • Als je een hogere waarde selecteert, zien gebruikers het bericht minder vaak, maar het laden van de New Box View-interface kan langer duren.
  • Geen time-out betekent dat Learn niet wacht op een reactie van de nieuwe Box View voordat het conversievenster verschijnt. Gebruikers zien meteen de volgende pagina, maar het conversievenster wordt altijd weergegeven.

Veelgestelde vragen

Kan een instelling de integratie met de nieuwe Box View aanpassen of wijzigen?

Blackboard heeft een centraal account met Box en beheert alle Learn-klantaccounts centraal, zodat klanten hier niks aan hoeven te doen. We hebben niet de mogelijkheid voor klanten om de integratie aan te passen of te wijzigen. Een Learn-klant kan geen aanvraag indienen bij Blackboard om een speciale tool of functie van Box in te schakelen.


Opslag

De bestanden die studenten verzenden, worden ook nu gewoon opgeslagen in de betreffende instantie van Blackboard Learn. Een kopie van de inzending wordt ter conversie naar New Box View verzonden. De geconverteerde versie van het document bevindt zich in de cloud op servers die worden beheerd door Box. Aantekeningen worden toegevoegd aan het geconverteerde document. Deze worden samen met het geconverteerde document als metagegevens opgeslagen in de Box-cloudservice.

Als documenten op de standaardmanier uit Learn worden verwijderd— door een inzending te verwijderen, een opdracht te verwijderen, een cursus te verwijderen, enzovoort— wordt dezelfde inhoud die in Box is opgeslagen, automatisch ook verwijderd via de integratie tussen de twee services. Als gebruikers inhoud uit een cursus verwijderen, hoeven ze geen extra handelingen te verrichten om inhoud uit Box te verwijderen.

New Box View-aantekeningen voor pogingen worden niet overgebracht als een cursus wordt gekopieerd of hersteld uit een archief.


Conversie

New Box View kan bestanden van elke tekenset converteren, ook double-byte tekensets. Omgekeerd kunnen aantekeningen in elke tekenset worden ingevoerd, inclusief double-byte tekensets. De interface van de inline viewer zelf is echter niet gelokaliseerd. Dit betekent dat de labels op de werkbalk van de inline viewer en andere tekstelementen in de interface van de viewer altijd in het Engels worden weergegeven.

Tekstbestanden, HTML-bestanden en inhoud gemaakt met de editor kunnen niet worden voorzien van aantekeningen omdat deze al standaard inline worden weergegeven in de browser. Deze bestanden worden niet ter conversie naar Box verzonden en kunnen daarom niet van aantekeningen worden voorzien.

Wanneer een geconverteerd document wordt geladen, wordt een sessie gestart in Box. Aantekeningen die tijdens een sessie worden gemaakt, worden automatisch opgeslagen. De Box-sessie verloopt echter na een uur. Als een cursusleider langer dan een uur nodig heeft om aantekeningen toe te voegen aan een document, worden aantekeningen die zijn gemaakt nadat de sessie is verlopen, mogelijk niet opgeslagen. Een oplossing in de originele cursusweergave is om de pagina Opdracht beoordelen in Blackboard Learn te verlaten door naar een andere pagina te gaan en dan weer terug te keren naar de pagina Opdracht beoordelen. Er wordt dan automatisch een nieuwe sessie gestart.


Beveiliging

New Box View en de bijbehorende gegevens (geconverteerde documenten en aantekeningen) bevinden zich in de Amazon Web Services-cloud, die wordt gehost in de Verenigde Staten. De bestanden zijn veilig in de Box-service en worden alleen opgeslagen in de VS.Blackboard, Box en Amazon Web Services stellen alles in het werk om de toegang tot de inhoud in de cloud zo goed mogelijk te beschermen.

Er worden geen persoonsgegevens van studenten verzonden naar New Box View. Er wordt door Blackboard Learn een document-ID opgevraagd bij Box en deze wordt aan het document toegewezen. De toewijzing van een document-ID aan een gebruiker, cursus, opdracht en poging verloopt lokaal in Blackboard Learn. Geen van deze gegevens wordt beschikbaar gesteld aan Box. Alleen het bestand wordt ter conversie naar Box verzonden. Het bestand kan echter wel persoonsgegevens bevatten. Het geconverteerde bestand wordt opgeslagen in de Box-service, evenals aantekeningen van cursusleiders in de geconverteerde bestanden.


Beperkingen

  • Studenten kunnen geen aantekeningen toevoegen aan documenten.
  • Inline beoordeling werkt niet met SafeAssign, zelf- en collegiale beoordelingen, discussies of de Content Collection.
  • De interface van de inline viewer van New Box View wordt momenteel alleen in het Engels weergegeven.
  • Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. Als een cursusleider langer dan een uur nodig heeft om aantekeningen toe te voegen aan een document, worden aantekeningen die zijn gemaakt nadat de sessie is verlopen, mogelijk niet opgeslagen.