De functie Einddatums geeft aan dat er aanstaand cursuswerk is. Cursusitems worden alleen weergegeven bij Einddatums als de cursusleider een einddatum heeft ingesteld.

Einddatums voor alle cursussen

Tik op het pictogram voor het hoofdmenu en selecteer Einddatums om aanstaande cursusitems met bijbehorende einddatums te zien voor alle cursussen. Werk is kleurgecodeerd op cursus en gegroepeerd op dag en week. Je kunt zo snel zien wat er het eerste moet worden ingeleverd en je planning erop afstemmen.

Tik op een item in de lijst om details te bekijken of om te beginnen met werken.

SCORM-inhoud die in Einddatums wordt weergegeven voor alle cursussen kan na een geplande update van Building Block beschikbaar zijn *

Einddatums voor individuele cursussen

Tik in een cursus op Einddatums in het Cursusoverzicht om cursusitems te zien met einddatums in de komende twee weken voor die specifieke cursus.

De lijst is onderverdeeld in secties. Snel inleveren bevat items die binnen twee dagen moeten worden ingeleverd. Binnenkort inleveren bevat items die in de komende twee weken moeten worden ingeleverd.

Tik op een item in de lijst om details te bekijken of om te beginnen met werken.

Als je de einddatums voor alle cursussen wilt zien, tik je op de pijl-links totdat de knop Menu wordt weergegeven. Selecteer vervolgens Einddatums.

Items met een einddatum (origineel)

Deze inhoudsitems worden weergegeven in Einddatums voor originele cursussen:

 • Toetsen
 • Opdrachten
 • Discussies
 • Blogs
 • Wiki's worden weergegeven in het gebied Einddatums van het hoofdmenu, maar er kan niet worden geklikt. Je moet naar de cursus in de app gaan om wiki's te kunnen openen. Einddatums van wiki's worden niet weergegeven in de lijst Einddatums in een cursus.
 • Dagboeken
 • Enquêtes
 • SCORM

Deze inhoudsitems worden niet weergegeven in Einddatums voor originele cursussen:

 • Zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen

Items met een einddatum (Ultra)

Deze inhoudsitems worden weergegeven in Einddatums voor Ultra-cursussen:

 • Toetsen
 • Opdrachten
 • Discussies
 • Dagboeken worden weergegeven in het gebied Einddatums van het hoofdmenu, maar kunnen niet worden weergegeven in de lijst Einddatums van een cursus.
 • SCORM

Deze inhoudsitems worden niet weergegeven in Einddatums voor Ultra-cursussen:

 • LTI-tools (derden)

Verklaringen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen

*Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.