Er zijn twee soorten berichten in Blackboard Learn. Mijn Blackboard-berichten worden gebruikt om te communiceren met andere gebruikers, ook buiten een bepaalde cursus. Cursusberichten worden gebruikt om te communiceren met gebruikers die zijn ingeschreven voor een bepaalde cursus, zoals studenten, onderwijsassistenten en andere cursusleiders.

Deze berichten worden op verschillende plaatsen weergegeven. Mijn Blackboard-berichten zijn te vinden op het tabblad Mijn Blackboard, waar gebruikers berichten kunnen uitwisselen met andere gebruikers van Blackboard Learn. Cursusberichten zijn te vinden in afzonderlijke cursussen.

Meer informatie over hoe studenten berichten gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders berichten gebruiken


Cursusberichten

Met de functie Cursusberichten beschikt elke cursus over een persoonlijk en beveiligd communicatiesysteem waarvan de werking vergelijkbaar is met die van e-mail. Houd er rekening mee dat gebruikers geen berichten kunnen verzenden naar gebruikers buiten de cursus.

Gebruikers lezen cursusberichten meestal via het cursusmenu. Gebruikers kunnen nieuwe berichten ook zien via de pagina Updates, waar meldingen worden weergegeven en die toegankelijk is via het algemene navigatiemenu in de rechterbovenhoek.

Beschikbaarheid van de tool Cursusberichten

Zie Tools beheren voor informatie over het beschikbaar maken van de tool Cursusberichten in cursussen en organisaties.

Opties voor cursusberichten

U kunt gebruikers al dan niet toestaan om bestandsbijlagen in hun berichten op te nemen of persoonlijke mappen te maken. Het uitschakelen van deze functies spaart schijfruimte en voorkomt dat gebruikers door middel van cursusberichten cursusinhoud opslaan op hun lokale computer. Standaard is het toevoegen van bestandsbijlagen aan berichten en het maken van persoonlijke mappen niet toegestaan.

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie Cursusberichten. Schakel de selectievakjes in om gebruikers toe te staan om bestanden mee te sturen met berichten en om persoonlijke mappen te maken voor het opslaan van berichten.


Mijn Blackboard-berichten

De tool Berichten biedt de mogelijkheid om asynchroon te communiceren met andere gebruikers van de instelling en binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk. Gebruikers kunnen persoonlijke berichten sturen, maar ook berichten naar meerdere mensen tegelijk. Dit gaat op ongeveer dezelfde manier als het uitwisselen van berichten via de moderne sociale platforms. Via de tool Berichten kunnen gebruikers berichten lezen, beantwoorden, verwijderen en schrijven.

Meer informatie over tools voor sociaal leren


Berichtopslag migreren

Als u de berichtarchieven van cursussen wilt behouden, kunt u berichten in cursussen en organisaties naar de Learn-database migreren. Oudere cursus- en organisatieberichten zijn opgeslagen in tekstbestanden op een gedeeld opslagvolume. Voor nieuwe cursussen en organisaties worden berichten altijd opgeslagen in de database.

  1. Als je cursusberichten wilt gaan migreren, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Cursusberichten.
  2. Naast Migratieaanvraag maken kies je Cursussen/organisaties selecteren.
  3. Voer de ID's in voor de cursussen en organisaties die berichten bevatten die je wilt migreren. Scheid de ID's met komma's.
  4. Selecteer Verzenden. De aanvraag wordt automatisch verwerkt. Tijdens de migratie worden cursussen en organisaties overgeslagen die niet bestaan, zijn uitgeschakeld of al gebruikmaken van databaseopslag.

Als je wilt controleren of de migratie van de berichten is geslaagd, bekijk je de systeemlogboeken van Learn.


Veelgestelde vragen

In welk opzicht verschilt de tool Berichten van de voorziening Cursusberichten?

Met de nieuwe tool Berichten kunnen gebruikers snel een bericht sturen naar elke gebruiker van Blackboard Learn in het wereldwijde onderwijsnetwerk, ook als ze niet dezelfde cursus volgen. De tool is vergelijkbaar met de mogelijkheden voor berichtenuitwisseling in andere sociale tools. De tool Cursusberichten is uitsluitend bedoeld voor het verzenden van berichten naar mensen binnen een bepaalde cursus en biedt meer mogelijkheden, zoals onderwerpregels, het maken en wijzigen van mappen, het verplaatsen van berichten, het markeren van berichten als gelezen/ongelezen, een volledige WYSIWYG-editor en meer. Beide tools blijven beschikbaar in Blackboard Learn, aangezien ze inspelen op verschillende scenario's en verschillende behoeften van gebruikers.

Kan ik de berichten van mijn gebruikers bekijken en controleren op ongepaste inhoud?

Nee, dat is niet mogelijk. Systeembeheerders kunnen de berichten van gebruikers niet lezen.

Gebruikers hebben nu de mogelijkheid hun profiel overal mee naartoe te nemen en in verschillende instellingen te gebruiken (bijvoorbeeld als iemand cursussen op verschillende scholen volgt of bij de ene instelling docent is en bij een andere instelling student). Dit betekent dat cloudgebaseerde berichten van de tool gesprekken kunnen bevatten tussen de gebruiker en faculteitsmedewerkers, beheerders of studenten van een andere instelling. Om deze reden is het niet wenselijk dat berichten kunnen worden ingezien door systeembeheerders.

Kunnen berichten worden geïntegreerd in mijn persoonlijke e-mail of het mailsysteem van de instelling?

De tool Berichten is een volledig zelfstandige tool voor asynchrone communicatie die wordt aangestuurd via de Blackboard Cloud. Het is momenteel niet mogelijk om dit te integreren in de persoonlijke e-mail van een gebruiker of het mailsysteem van de instelling.