Cursusberichten zijn een manier om in een beveiligde omgeving persoonlijk te communiceren met andere deelnemers van een cursus.

Hoewel deze functionaliteit vergelijkbaar is met e-mail, moet je zijn aangemeld bij een cursus om cursusberichten te kunnen lezen en verzenden. De berichten blijven binnen het systeem en je hoeft je geen zorgen te maken over e-mailadressen die onjuist of verouderd zijn.

Meer informatie over hoe studenten berichten gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders berichten gebruiken


Beschikbaarheid van de tool Cursusberichten

Zie Tools beheren voor informatie over het beschikbaar maken van de tool Cursusberichten in cursussen en organisaties.


Opties voor cursusberichten

Je kunt de manier aanpassen waarop cursusberichten worden gebruikt in je organisatie.

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie Cursusberichten om de beschikbare opties te bekijken. Deze opties zijn van toepassing op alle Ultra- en originele cursussen en organisaties.

Je kunt ervoor kiezen om studenten niet in staat te stellen berichten te beantwoorden of te maken in hun cursussen. Je kunt gebruikers ook toestemming geven om bestandsbijlagen toe te voegen aan berichten en om persoonlijke mappen te maken om berichten in op te slaan.

Bestandsbijlagen en persoonlijke mappen

Gebruikers hebben standaard geen toestemming om bestandsbijlagen toe te voegen aan berichten of om persoonlijke mappen te maken om berichten in op te slaan. Vink deze vakjes aan om dit wel toe te staan. Je kunt deze opties uitschakelen om schijfruimte te besparen en niet toe te staan dat gebruikers cursusberichten gebruiken om cursusinhoud op te slaan op hun lokale computer.

Alleen-lezen cursusberichten voor studenten

Elke organisatie heeft verschillende communicatievoorkeuren en -beleidsregels. Het is mogelijk dat sommige organisaties willen beperken hoe studenten met anderen communiceren in hun cursussen. Je organisatie kan ervoor kiezen om studenten niet in staat te stellen berichten te beantwoorden of te maken in hun cursussen. Alleen de rol van student heeft deze beperkingen. Cursusleiders kunnen deze optie niet in- en uitschakelen in hun afzonderlijke cursussen.

Vink het selectievakje Cursus- of organisatieberichten zijn alleen-lezen voor studenten/deelnemers aan. Studenten kunnen de berichten lezen die verstuurd zijn door andere rollen, zoals cursusleiders en onderwijsassistenten, alleen lezen.

Als je deze optie selecteert, kunnen studenten ook geen berichten meer doorsturen.

Werkstroom voor cursusleiders

Als cursusberichten alleen-lezen zijn voor studenten, wordt er een waarschuwing weergegeven wanneer ze een bericht maken.

Werkstroom voor studenten

Wanneer studenten hun originele cursusberichten bekijken, zijn de opties Bericht maken, Beantwoorden en Doorsturen niet beschikbaar.


Berichtopslag migreren

Als je een archief van berichten wilt bijhouden, kun je berichten in cursussen en organisaties migreren naar de Learn-database. Oudere berichten zijn opgeslagen in tekstbestanden op een gedeeld opslagvolume. Berichten van nieuwe cursussen en organisaties worden altijd opgeslagen in de database.

  1. Als je cursusberichten wilt migreren, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Cursusberichten.
  2. Kies Cursussen/organisaties selecteren naast Migratieaanvraag maken.
  3. Typ de ID's voor cursussen en organisaties die berichten bevatten die je wilt migreren. Scheid de ID's met een komma.
  4. Selecteer Verzenden. De aanvraag wordt nu automatisch verwerkt. Tijdens de migratie worden cursussen en organisaties overgeslagen die niet bestaan, zijn uitgeschakeld of al gebruikmaken van databaseopslag.

In de systeemlogboeken van Learn kun je controleren of de migratie van berichten is gelukt.