Cursusberichten worden gebruikt om te communiceren met gebruikers die zijn ingeschreven voor een bepaalde cursus, zoals studenten, onderwijsassistenten en andere cursusleiders. Cursusberichten zijn te vinden in afzonderlijke cursussen.

Meer informatie over hoe studenten berichten gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders berichten gebruiken


Cursusberichten

Met de functie Cursusberichten beschikt elke cursus over een persoonlijk en beveiligd communicatiesysteem waarvan de werking vergelijkbaar is met die van e-mail. Houd er rekening mee dat gebruikers geen berichten kunnen verzenden naar gebruikers buiten de cursus.

Gebruikers lezen cursusberichten meestal via het cursusmenu. Gebruikers kunnen nieuwe berichten ook zien via de pagina Updates, waar meldingen worden weergegeven en die toegankelijk is via het algemene navigatiemenu in de rechterbovenhoek.

Beschikbaarheid van de tool Cursusberichten

Zie Tools beheren voor informatie over het beschikbaar maken van de tool Cursusberichten in cursussen en organisaties.

Opties voor cursusberichten

U kunt gebruikers al dan niet toestaan om bestandsbijlagen in hun berichten op te nemen of persoonlijke mappen te maken. Het uitschakelen van deze functies spaart schijfruimte en voorkomt dat gebruikers door middel van cursusberichten cursusinhoud opslaan op hun lokale computer. Standaard is het toevoegen van bestandsbijlagen aan berichten en het maken van persoonlijke mappen niet toegestaan.

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie Cursusberichten. Schakel de selectievakjes in om gebruikers toe te staan om bestanden mee te sturen met berichten en om persoonlijke mappen te maken voor het opslaan van berichten.


Berichtopslag migreren

Als u de berichtarchieven van cursussen wilt behouden, kunt u berichten in cursussen en organisaties naar de Learn-database migreren. Oudere cursus- en organisatieberichten zijn opgeslagen in tekstbestanden op een gedeeld opslagvolume. Voor nieuwe cursussen en organisaties worden berichten altijd opgeslagen in de database.

  1. Als je cursusberichten wilt gaan migreren, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Cursusberichten.
  2. Naast Migratieaanvraag maken kies je Cursussen/organisaties selecteren.
  3. Voer de ID's in voor de cursussen en organisaties die berichten bevatten die je wilt migreren. Scheid de ID's met komma's.
  4. Selecteer Verzenden. De aanvraag wordt automatisch verwerkt. Tijdens de migratie worden cursussen en organisaties overgeslagen die niet bestaan, zijn uitgeschakeld of al gebruikmaken van databaseopslag.

In de systeemlogboeken van Learn kun je controleren of de migratie van berichten is gelukt.