Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave.

De tool Prestatieoverzicht biedt cursusleiders een overzichtsvenster met alle typen gebruikersactiviteiten in een cursus of organisatie. Alle gebruikers die voor de cursus zijn ingeschreven, worden weergegeven met relevante informatie over de voortgang en de activiteiten van de gebruiker in de cursus.

Als de tool Prestatieoverzicht is ingeschakeld voor een cursus, is dit overzicht te vinden onder Evaluatie in het cursusmenu.

Meer informatie over het beschikbaar maken van het prestatieoverzicht voor cursussen en organisaties

Hoe cursusleiders het prestatieoverzicht gebruiken

Prestatieoverzicht

De tool Prestatieoverzicht geeft een overzicht van alle typen gebruikersactiviteiten in je cursus of organisatie. Alle gebruikers worden weergegeven die voor de cursus zijn ingeschreven, waaronder cursusleiders, studenten, onderwijsassistenten, beoordelaars, waarnemers en gasten. Relevante informatie over de voortgang en activiteiten van elke gebruiker worden weergegeven.

De pagina Prestatieoverzicht

Configuratiescherm > Evaluatie > Prestatieoverzicht

De pagina Prestatieoverzicht bevat een samenvatting met informatie over de cursus:

  • Achternaam, Voornaam en Gebruikersnaam: de namen van gebruikers en de gebruikersnamen waarmee ze zich aanmelden bij Blackboard Learn.
  • Rol: de rol die de gebruikers hebben in de cursus. Voorbeelden van rollen zijn Cursusleider, Student, Beoordelaar, Onderwijsassistent, Gast en Waarnemer. Een gebruiker kan verschillende rollen hebben in verschillende cursussen.
  • Laatste cursustoegang: de datum en tijd waarop een gebruiker de cursus het laatst heeft geopend.
  • Aantal dagen sinds laatste cursustoegang: Geeft het aantal dagen dat is verstreken weer sinds de laatste keer dat een gebruiker de cursus heeft geopend.
  • Doorneemstatus: hier ziet u het aantal items dat is doorgenomen. Selecteer het nummer om aanvullende informatie over de items te bekijken. Als de tool Doorneemstatus niet is ingeschakeld voor de cursus, wordt deze kolom niet weergegeven.
  • Adaptieve inhoud: deze kolom wordt alleen weergegeven als de tool Adaptieve inhoud is ingeschakeld in de cursus. Selecteer het pictogram om een nieuw venster te openen met een boomstructuur van de volledige cursus ten opzichte van de gebruiker, plus de toegangsstatus.
  • Discussieruimte: deze kolom wordt alleen weergegeven als de tool Discussieruimte is ingeschakeld in de cursus Selecteer een genummerde koppeling om de pagina Discussieruimte te openen met een overzicht van alle opmerkingen die de geselecteerde gebruiker heeft toegevoegd.
  • Retention Center aanpassen: deze kolom wordt alleen weergegeven als de tool Retention Center (ook wel Retentie Center genoemd) is ingeschakeld in de cursus. Deze kolom geeft informatie over het aantal geactiveerde regels en het totale aantal regels dat een waarschuwing kan activeren. 2/6 betekent bijvoorbeeld dat voor de gebruiker 2 regels van in totaal 6 regels zijn geactiveerd. Selecteer gegevens in deze kolom om een pagina weer te geven met de status van het Retentie Center voor de gebruiker.
  • Cijfers weergeven: wordt alleen weergegeven als het Grade Center is ingeschakeld. Deze kolom bevat directe koppelingen naar het volledige Grade Center.

Selecteer Afdrukken om de pagina in een nieuw venster te openen dat kan worden afgedrukt. Je kunt de kolommen desgewenst sorteren.


De indicator voor de doorneemstatus

De cijfers in de kolom Doorneemstatus geven het aantal items aan dat een student als Doorgenomen heeft gemarkeerd. De kolom Doorneemstatus is alleen zichtbaar als de tool Doorneemstatus is ingeschakeld voor de cursus.

Als je de functie Doorneemstatus inschakelt, stel je een traject in dat studenten moeten volgen. Voor elke student kunnen andere vereisten gelden ten aanzien van het markeren van bepaalde items als Doorgenomen. Items in het traject van een student kunnen op elk moment in een cursus al dan niet zichtbaar zijn voor de student. Het prestatieoverzicht bevat een actuele weergave van de beschikbaarheid van elk item en de voortgang van de student wat betreft het doornemen van items die verplicht moeten worden doorgenomen.

Het nummer bij de Doorneemstatus voor een student is gekoppeld aan een lijst met de items die aan een student worden weergegeven als Doorgenomen en Markeren als doorgenomen.


Adaptieve inhoud

Wanneer je het vrijgeven van inhoud aanpast, ontstaat er een cursus die interactiever is en die is afgestemd op de behoeften van individuele studenten. In de originele cursusweergave gebruik je de functie Adaptieve inhoud om de juiste inhoud op het juiste moment aan de juiste personen aan te bieden.

Meer informatie over het vrijgeven van inhoud

Met de indicator voor adaptieve inhoud in het prestatieoverzicht kun je voor elke gebruiker een boomstructuur weergeven met alle mogelijke items uit de cursus. Pictogrammen geven aan wat de zichtbaarheid van een item is voor die gebruiker. Er wordt indien nodig ook een pictogram weergegeven om de doorneemstatus aan te geven van items die verplicht moeten worden doorgenomen.

De kolom Adaptieve inhoud is alleen zichtbaar als de tool Adaptieve inhoud is ingeschakeld voor de cursus.

Pictogrammen
Pictogrammen voor adaptieve inhoud en doorneemstatus  
Zichtbaar: dit item is zichtbaar voor de gebruiker.
Onzichtbaar: dit item is niet zichtbaar voor de gebruiker.
Doorgenomen: dit item is door de gebruiker gemarkeerd als Doorgenomen.
Markeren als doorgenomen: Dit item wordt weergegeven als Markeren als doorgenomen aan de gebruiker, maar is nog niet gemarkeerd als Doorgenomen.