Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave.

De tool Prestatieoverzicht biedt cursusleiders een overzichtsvenster met alle typen gebruikersactiviteiten in een cursus of organisatie. Alle gebruikers die voor de cursus zijn ingeschreven, worden weergegeven met relevante informatie over de voortgang en de activiteiten van de gebruiker in de cursus.

Als de tool Prestatieoverzicht is ingeschakeld voor een cursus, is dit overzicht te vinden onder Evaluatie in het cursusmenu.

Meer informatie over het beschikbaar maken van het prestatieoverzicht voor cursussen en organisaties

Hoe cursusleiders het prestatieoverzicht gebruiken