Blackboard Learn bevat een e-mailfunctie waarmee beheerders snel e-mailberichten kunnen verzenden naar groepen gebruikers.

 • Alle cursusleiders
 • Alle studenten
 • Alle gebruikers

Nadat je de ontvangers hebt bepaald, worden alle berichten op dezelfde manier samengesteld.

Meer informatie over het beschikbaar maken van de tool E-mail voor cursussen en organisaties

Meer informatie over hoe studenten e-mail gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders e-mail gebruiken


E-mail verzenden?

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie E-mail.
 2. Selecteer Alle cursusleiders, Alle studenten of Alle gebruikers.
 3. Voer een onderwerp en een bericht in.
 4. Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.

DMARC-verwerking uitschakelen

In de releases Q2 2016 en Q4 2016 van Blackboard Learn 9.1 heeft Blackboard een nieuwe functie toegevoegd om DMARC-verwerking van e-mails uit te schakelen. Op clients met een eigen mailserver en eigen controle over de e-mailadressen van de gebruikers, hebben weigeringen op basis van DMARC geen invloed en kan deze functie worden uitgeschakeld.

 1. Pas bbconfig.email.use.dmarc.from.override in het bestand bb-config.properties aan om de DMARC-verwerking uit te schakelen. Wijzig de instelling in false. Door de instelling te wijzigen in false, wordt [email protected] verwijderd uit de e-mailkoppen.
 2. Werk de configuratie bij door de opdracht PushConfigUpdates uit te voeren.

Meer informatie over het bestand bb-config.properties

Meer informatie over PushConfigUpdates


Configuratie-instellingen voor e-mail bewerken

Vanaf release Q2 2017 van Blackboard Learn 9.1 kunnen beheerders configuratie-instellingen voor e-mail bewerken in de gebruikersinterface, en hoeven ze niet meer het bestand bb-config.properties aan te passen. Deze methode betekent dat je configuratie-instellingen voor e-mail kunt wijzigen zonder dat de Blackboard Learn-omgeving opnieuw moet worden opgestart.

In het configuratiescherm voor systeembeheer kun je e-mailadressen instellen waarnaar gebruikers aanvragen voor ondersteuning kunnen sturen. Er zijn ook aanvullende instellingen voor e-mail beschikbaar. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer. Selecteer Systeemconfiguratie > E-mailconfiguratie bij Tools en functies om aan de slag te gaan.

Wijzig de instellingen indien nodig. Selecteer Verzenden als je klaar bent.

InstellingBeschrijving
Primair e-mailadres ondersteuningVoer een e-mailadres in voor ondersteuningsaanvragen die worden verzonden vanuit Blackboard Learn. Dit is het e-mailadres dat wordt gebruikt in de koppeling om contact op te nemen met de ondersteuning die cursusleiders en cursusbouwers zien het configuratiescherm van hun cursussen.

In eerdere versies van Blackboard Learn kan dit adres worden opgegeven in 'Systeembeheer > Contactpersoon voor lokale ondersteuning'.

E-mail beheerderDit e-mailadres wordt weergegeven in het veld Van voor e-mails die vanuit Blackboard Learn door de beheerder zijn verstuurd.
'Van'-adres vervangenGeef een e-mailadres op waardoor het eigen e-mailadres van de afzender wordt vervangen. Als je Ja selecteert, typ je het e-mailadres dat moet worden weergegeven in het veld Van van de berichten.
'Aan'-adres vervangenGeef een e-mailadres op dat een kopie moet ontvangen van de e-mails die worden verzonden vanuit Blackboard Learn. E-mails worden wel gewoon naar de beoogde ontvanger verstuurd, maar een kopie van het bericht wordt naar dit e-mailadres verzonden. Op dit e-mailadres zullen heel veel berichten binnenkomen omdat van elk verstuurd bericht in Blackboard Learn een kopie naar dit adres wordt verzonden. Als je hier niks invult, wordt er een kopie van de e-mails verstuurd naar het e-mailadres van de beheerder.
Foutopsporing SMTPSchakel deze instelling in om een logboek van SMTP-interacties bij te houden. Dit logboek kan handig zijn bij het oplossen van problemen.
E-mailmeldingen verzenden namensTyp een e-mailadres dat moet worden weergegeven in het veld Van voor meldingen die per e-mail zijn verzonden vanuit Blackboard Learn.
E-mailserverinstellingenStel een SMTP-server in voor de verwerking van e-mail in Learn. Voor extra beveiliging kies je of je verificatie vereist en of SSL- of TLS-codering moet worden ingeschakeld. De instellingen zijn van kracht nadat je Verzenden hebt geselecteerd. De eerste keer dat je deze configuratiepagina gebruikt, wordt er een vermelding in het register gemaakt.

Meer over beveiliging in Blackboard Learn

Geavanceerde infoHier worden de configuratie-instellingen voor e-mail uit het bestand bb-config.properties weergegeven. Als je deze instellingen wilt aanpassen, moet je je exemplaar van Blackboard Learn opnieuw starten.

E-mailserverinstellingen

Voor een verbeterde beveiliging met betrekking tot uitgaande e-mail wordt SMTP-verificatie ondersteund vanaf Blackboard Learn 9.1 Q4 2017. Je kunt de e-mailserver volledig configureren in het configuratiescherm voor systeembeheer. Omwille van hergebruik beschikt het bestand bb-config.properties ook over toegevoegde parameters. De parameters kunnen worden gebruikt voor configuratie als er geen vermelding in het register is gemaakt bij gebruik van het configuratiescherm voor systeembeheer. Als het register bestaat, wordt dit gebruikt in plaats van bb-config.properties. Hieronder worden wijzigingen in het configuratiebestand vermeld.

Wanneer er een upgrade wordt uitgevoerd van een eerdere release, blijven de eerdere instellingen behouden en worden nieuwe configuraties ingesteld op de standaardinstellingen, dus zonder verificatie of codering. Beheerders kunnen deze functies na de upgrade inschakelen. Fouten met betrekking tot e-mail worden nog steeds opgeslagen in dezelfde e-maillogboeken.

Uittreksel uit bbconfig.properties:

## The boolean flag to indicate whether the SMTP server requires authentication, the value can be either true or false(default) ##
[email protected][email protected]
[email protected]@
[email protected]@

## Connection type specifies the way how the emails be encrypted, the valid options are ##
## Default: the emails are not encrypted.
## StartTLS: the emails are encrypted via TLS
## SSL: The emails are emails via SSL
## Any other value (including null) will be token as Default. ##
[email protected][email protected]


E-mailmachtigingen in een cursus beperken

Beheerders kunnen definiëren in hoeverre gebruikers in cursussen contact met elkaar kunnen opnemen via de tool E-mail. Je kunt de opties voor ontvangers die in een cursus beschikbaar zijn in de tool E-mail beperken, waardoor je misbruik van de tool kunt voorkomen.

De opties worden beheerd via de volgende machtigingen.

 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle groepen
 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle cursusleiders/leidinggevenden
 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle waarnemers
 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle studenten/deelnemers
 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle (onderwijs)assistenten
 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle gebruikers
 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Geselecteerde groepen
 • Cursus/organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Geselecteerde waarnemers
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Geselecteerde gebruikers

Cursusleiders kunnen de instellingen die je via deze machtigingen hebt uitgeschakeld niet inschakelen. Als je bijvoorbeeld instelt dat studenten geen e-mail mogen sturen naar alle gebruikers in een cursus, wordt deze optie lichter gekleurd weergegeven en kunnen cursusleiders de optie niet inschakelen in de cursus.

Meer informatie over hoe cursusleiders e-mail inschakelen in een cursus