Blackboard Learn bevat een e-mailfunctie waarmee beheerders snel e-mailberichten kunnen verzenden naar groepen gebruikers.

 • Alle cursusleiders
 • Alle studenten
 • Alle gebruikers

Nadat u de ontvangers hebt bepaald, worden alle berichten op dezelfde manier samengesteld.

Meer informatie over het beschikbaar maken van de tool E-mail voor cursussen en organisaties

Meer informatie over hoe studenten e-mail gebruiken

Meer informatie over hoe cursusleiders e-mail gebruiken


E-mail verzenden?

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Tools en functies de optie E-mail.
 2. Selecteer Alle cursusleiders, Alle studenten of Alle gebruikers.
 3. Voer een onderwerp en een bericht in.
 4. Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.

DMARC-verwerking uitschakelen

In de releases Q2 2016 en Q4 2016 van Blackboard Learn 9.1 heeft Blackboard een nieuwe functie toegevoegd om DMARC-verwerking van e-mails uit te schakelen. Op clients met een eigen mailserver en eigen controle over de e-mailadressen van de gebruikers, hebben weigeringen op basis van DMARC geen invloed en kan deze functie worden uitgeschakeld.

 1. Pas bbconfig.email.use.dmarc.from.override in het bestand bb-config.properties aan om de DMARC-verwerking uit te schakelen. Wijzig de instelling in false. Door de instelling te wijzigen in false, wordt do-not-reply@local verwijderd uit de e-mailkoppen.
 2. Werk de configuratie bij door de opdracht PushConfigUpdates uit te voeren.

Meer informatie over het bestand bb-config.properties

Meer informatie over PushConfigUpdates


Configuratie-instellingen voor e-mail bewerken

Vanaf release Q2 2017 van Blackboard Learn 9.1 kunnen beheerders configuratie-instellingen voor e-mail bewerken in de gebruikersinterface, en hoeven ze niet meer het bestand bb-config.properties aan te passen. Deze methode betekent dat je configuratie-instellingen voor e-mail kunt wijzigen zonder dat de Blackboard Learn-omgeving opnieuw moet worden opgestart.

In het configuratiescherm voor systeembeheer kun je e-mailadressen instellen waarnaar gebruikers aanvragen voor ondersteuning kunnen sturen. Er zijn ook aanvullende instellingen voor e-mail beschikbaar. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer. Selecteer Systeemconfiguratie > E-mailconfiguratie bij Tools en functies om aan de slag te gaan.

Wijzig de instellingen indien nodig. Selecteer Verzenden als je klaar bent.

Instelling Beschrijving
E-mailcontactpersoon voor eerstelijnsondersteuning Voer een e-mailadres in voor ondersteuningsaanvragen die afkomstig zijn vanuit Blackboard Learn. Dit is het e-mailadres dat wordt gebruikt in de koppeling Contact opnemen met ondersteuning die cursusleiders en cursusbouwers zien in het configuratiescherm voor systeembeheer van hun cursussen.

In eerdere versies van Blackboard Learn kan dit adres worden opgegeven in 'Systeembeheer > Contactpersoon voor lokale ondersteuning'.

E-mailadres van beheerder Dit e-mailadres wordt opgenomen in het veld Van voor e-mails die vanuit Blackboard Learn door de beheerder worden verstuurd.
Afzender overschrijven Geef hier een e-mailadres op dat moet worden gebruikt in plaats van het eigen e-mailadres van de afzender. Als je Ja selecteert, typ je het e-mailadres dat moet worden weergegeven in het veld Van van de berichten.
Ontvanger overschrijven Geef een e-mailadres op voor het ontvangen van een kopie van e-mails die worden verstuurd vanuit Blackboard Learn. E-mails worden wel gewoon naar de beoogde ontvanger verstuurd, maar een kopie van het bericht wordt naar dit e-mailadres verzonden. Op dit e-mailadres zullen heel veel berichten binnenkomen omdat van elk verstuurd bericht in Blackboard Learn een kopie naar dit adres wordt verzonden. Als je hier niks invult, wordt er een kopie van de e-mails verstuurd naar het e-mailadres van de beheerder.
SMTP debuggen Schakel deze optie in om een logboek van SMTP-interacties bij te houden. Dit logboek kan handig zijn bij het oplossen van problemen.
E-mailmeldingen verzenden van Typ hier het e-mailadres dat moet worden weergegeven in het veld Van voor meldingen die per e-mail worden verzonden vanuit Blackboard Learn.
E-mailserverinstellingen Installeer een SMTP-server voor het afhandelen van e-mail in Learn. Voor extra beveiliging kun je verificatie afdwingen en SSL- of TLS-codering inschakelen. De instellingen worden van kracht wanneer je Verzenden selecteert. De eerste keer dat deze configuratiepagina wordt gebruikt, wordt er een vermelding toegevoegd aan het register.

Meer informatie over beveiliging in Blackboard Learn

Geavanceerde informatie Hier worden de configuratie-instellingen voor e-mail uit het bestand bb-config.properties weergegeven. Als je deze instellingen wilt aanpassen, moet je je exemplaar van Blackboard Learn opnieuw starten.

E-mailserverinstellingen

Voor een verbeterde beveiliging met betrekking tot uitgaande e-mail wordt SMTP-verificatie ondersteund vanaf Blackboard Learn 9.1 Q4 2017. Je kunt de e-mailserver volledig configureren in het configuratiescherm voor systeembeheer. Omwille van hergebruik beschikt het bestand bb-config.properties ook over toegevoegde parameters. De parameters kunnen worden gebruikt voor configuratie als er geen vermelding in het register is gemaakt bij gebruik van het configuratiescherm voor systeembeheer. Als het register bestaat, wordt dit gebruikt in plaats van bb-config.properties. Hieronder worden wijzigingen in het configuratiebestand vermeld.

Wanneer er een upgrade wordt uitgevoerd van een eerdere release, blijven de eerdere instellingen behouden en worden nieuwe configuraties ingesteld op de standaardinstellingen, dus zonder verificatie of codering. Beheerders kunnen deze functies na de upgrade inschakelen. Fouten met betrekking tot e-mail worden nog steeds opgeslagen in dezelfde e-maillogboeken.

Uittreksel uit bbconfig.properties:

## The boolean flag to indicate whether the SMTP server requires authentication, the value can be either true or false(default) ##
bbconfig.smtpserver.auth.required=@bbconfig.smtpserver.auth.required@
[email protected]@
[email protected]@

## Connection type specifies the way how the emails be encrypted, the valid options are ##
## Default: the emails are not encrypted.
## StartTLS: the emails are encrypted via TLS
## SSL: The emails are emails via SSL
## Any other value (including null) will be token as Default. ##
bbconfig.smtpserver.connectiontype=@bbconfig.smtpserver.connectiontype@


E-mailmachtigingen beperken in een cursus

Beheerders kunnen definiëren in welke mate gebruikers in cursussen via de tool E-mail contact kunnen opnemen met elkaar. Je kunt de opties voor ontvangers die in een cursus beschikbaar zijn in de tool E-mail beperken, waardoor je misbruik van de tool kunt voorkomen.

De opties worden beheerd via de volgende machtigingen.

 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle groepen
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle (cursus)leiders
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle waarnemers
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle student-/deelnemergebruikers
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle (onderwijs)assistenten
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Alle gebruikers
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Geselecteerde groepen
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Geselecteerde waarnemers
 • Cursus/Organisatie (Tools) > E-mail verzenden > Geselecteerde gebruikers

Cursusleiders kunnen de instellingen die je via deze machtigingen hebt uitgeschakeld niet inschakelen. Als je bijvoorbeeld instelt dat studenten geen e-mail mogen sturen naar alle gebruikers in een cursus, wordt deze optie lichter gekleurd weergegeven en kunnen cursusleiders de optie niet inschakelen in de cursus.

Meer informatie over hoe cursusleiders e-mail inschakelen in een cursus