Zoek je de nieuwste releaseopmerkingen? Ga naar de releaseopmerkingen voor Itemanalyse.

Als cursusleiders een nieuwe cursus instellen, willen ze vaak de inhoud en instellingen van een eerdere cursus gebruiken als basis voor de nieuwe cursus. Cursusleiders gebruiken Cursus kopiëren. Met Itemanalyse hebben cursusleiders de mogelijkheid om datums van inhoud en tools in een cursus automatisch te verschuiven. Nadat deze bewerking is voltooid, ziet de cursusleider alle datums op één plek en bestaat daar de mogelijkheid om de datums te controleren en verder te verfijnen. Het resultaat is een zeer efficiënte manier om cursussen opnieuw te gebruiken.


Itemanalyse inschakelen

Meer informatie over het beschikbaar maken van Itemanalyse voor cursussen en organisaties


Ondersteunde items

Alle items van Blackboard Learn met datums worden ondersteund in Itemanalyse. Het gaat om de volgende engines:

  • Inhoud (items, bestanden, audio, enzovoort)
  • Beoordelingen (toetsen, enquêtes, opdrachten, enzovoort)
  • Tools (discussies, blogs, dagboeken, aankondigingen, enzovoort)
  • Handmatig toegevoegde cijferkolommen
  • De einddatums van taken
    worden verschoven tijdens het proces en worden weergegeven op het scherm Datums controleren en bewerken. Itemanalyse biedt geen ondersteuning voor het bewerken van einddatums voor taken op het scherm Datums controleren en bewerken.

Inhoud van uitgevers wordt weergegeven op de pagina Beoordeling itemanalyse. Het is echter niet mogelijk om de datums van deze inhoud aan te passen met Itemanalyse.

Begin- en einddatums voor sessies van Blackboard Collaborate worden niet ondersteund door Itemanalyse.

Meer informatie over hoe cursusleiders Itemanalyse gebruiken