Preguntes freqüents generals sobre Ally per a instructors

General

Quins idiomes admet Blackboard Ally?

Blackboard Ally està disponible en molts idiomes. Aquesta disponibilitat fa referència a la interfície d'Ally i també als formats alternatius, inclòs el format d'àudio.

El format alternatiu d'àudio es proporciona en una veu que reflecteix l'idioma del document d'origen. Utilitza l'accent més indicat segons la ubicació del desplegament d'Ally. Per exemple, en el cas d'un document en anglès, un usuari d'Amèrica del Nord el sentiria en anglès amb accent nord-americà; un usuari d'Europa, en anglès amb accent britànic, i un usuari d'Austràlia, en anglès amb accent australià.

Blackboard Ally està disponible en els idiomes següents:

 • Àrab
 • Català
 • Danès
 • Neerlandès
 • Anglès, EUA
 • Anglès, Regne Unit
 • Finlandès
 • Francès
 • Francès, Canadà
 • Alemany
 • Hebreu (actualment, només la interfície d'Ally)
 • Irlandès (actualment, només la interfície d'Ally)
 • Italià
 • Bokmål noruec
 • Nynorsk de Noruega
 • Polonès
 • Portuguès
 • Portuguès, Brasil
 • Espanyol, nord-americà
 • Espanyol, colombià
 • Espanyol, mexicà
 • Suec
 • Turc
 • Gal·lès

Per a quins sistemes de gestió de l'aprenentatge està disponible Ally?

Actualment, Ally està disponible per a aquests sistemes de gestió de l'aprenentatge:

 • Blackboard Learn 9.1 (versió Q2 2017 CU3 i posteriors)
 • Blackboard Learn SaaS vista de curs Original i Ultra
 • Instructure Canvas
 • Moodle amb allotjament propi
 • Open LMS (Sistema de gestió de l'aprenentatge)
 • D2L Brightspace

Quins navegadors són compatibles?

Ally és compatible amb els mateixos navegadors amb què es pot accedir al sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS).

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Què passa si es còpia un curs? Es manté Ally amb la còpia del curs?

Sí. Quan copieu un curs, tots els formats alternatius i els comentaris de l'instructor estaran disponibles en el nou curs.

Pot haver-hi un retràs fins que tot es mogui al nou curs.

Quan arxiveu un curs, només estaran disponibles les referències al fitxer d'accessibilitat. Ally és un servei al núvol que emmagatzema els formats alternatius als seus servidors, això significa que no s'envien a l'LMS. Els formats alternatius no s'emmagatzemen en l'arxiu del curs, però la referència de l'arxiu del curs continuarà estant disponible.

Alguns exemples de com l'accessibilitat pot beneficiar tots els estudiants?

Moltes vegades, millorar l'accessibilitat del contingut del curs beneficia tots els estudiants, inclosos els que no tenen cap discapacitat. L'accessibilitat està sovint molt relacionada amb la qualitat i la usabilitat dels materials del curs.

Exemple 1: Tenir una còpia digital d'un document en lloc d'un document escanejat fa que el document sigui més útil per a tots els estudiants. Pot fer que sigui més fàcil de llegir, sobretot si s'ha fet servir un escàner de mala qualitat, i també permet que els estudiants puguin fer cerques en el document i trobar contingut específic, que puguin copiar i enganxar, etc.

Exemple 2: El format alternatiu HTML semàntic és totalment responsiu i apte per a mòbils, per la qual cosa, fa que sigui més fàcil pels estudiants accedir al contingut en els seus dispositius mòbils. El format alternatiu ePub facilita el canvi de visualització d'un document i permet ressaltar i afegir-hi anotacions. Els formats alternatiu d'àudio es pot usar quan es viatja, quan es fa exercici, etc. El format alternatiu de versió traduïda pot ajudar els estudiants que tenen un segon idioma.

Exemple 3: Tenir un vídeo amb subtítols o amb una transcripció fa que sigui més útil per a tots els estudiants. Permet que l'estudiant pugui cercar pel vídeo i trobar parts específiques, també permet que el vídeo es pugui veure en llocs on hi ha molt de soroll (per exemple, quan es viatja), etc.

Exemple 4: Tenir una descripció de qualitat a les imatges pot fer que siguin més útils per a tots els estudiants. Pot ajudar a clarificar el contingut de la imatge i com connecta amb el context, també fa que es pugui cercar, etc.

Exemple 5: Proporcionar una bona estructura de títols als documents llargs fa que siguin més útils per als estudiants. Els dota d'una estructura addicional que fa que sigui més fàcil treballar i processar el contingut. També permet que es generi una Taula de contingut que pot facilitar la navegació pel document.

Per què Ally ha canviat l'aparença del meu curs?

L'única diferència que notareu al curs és que Ally dona una puntuació d'accessibilitat als vostres fitxers. Una icona al costat dels fitxers del curs mostra la puntuació. Seleccioneu la icona per veure i millorar l'accessibilitat del vostre fitxer.

Què veuen els estudiants?

Els estudiants veuen un menú a l'esquerra o la dreta de cada document. En aquest menú, poden seleccionar formats alternatius per accedir a les versions disponibles que es poden descarregar. Tot i que poden descarregar formats alternatius del vostre fitxer, convé millorar els documents amb els comentaris de l'instructor.

Més informació sobre Ally per a estudiants

Què passa amb els meus fitxers originals?

El fitxer original roman al vostre LMS (sistema de gestió de l'aprenentatge). Ally no emmagatzema cap còpia de l’original, ni el mou ni el suprimeix.

Què hi ha dels servidors per a desplegaments localitzats?

Els desplegaments d'Ally que es troben fora d'Amèrica del Nord ara utilitzen servidors de fora dels EUA per als serveis de tercers de què depèn Ally. Això vol dir que els desplegaments locals no depenen de servidors dels EUA per a cap funcionalitat d'Ally.

On puc consultar el compromís de nivell de servei de Blackboard Ally?

Document Blackboard Ally Service Level Commitment (disponible només en anglès)

Hi ha algun calendari de publicació de versions de Blackboard Ally?

Ally fa servir un veritable programari com a servei (SaaS) en què les noves versions es passen a producció de manera freqüent. No hi ha cap calendari establert per a la publicació de les versions, si bé de mitjana surt una nova versió aproximadament cada 1-2 setmanes. La publicació de versions generalment no coincideix amb les actualitzacions de Learn SaaS.

L’única excepció de la publicació contínua de versions és quan es preveu un canvi significatiu per a l’usuari. En aquest cas, ho notificarem amb 1 mes d’antelació abans que estigui disponible a producció.

Amb aquesta cadència contínua de versions, no es pot accedir a una versió anterior en un entorn de prova.

Preguntes freqüents sobre la llista de comprovació d'accessibilitat a Ally


Llista de comprovació d'accessibilitat

Quin contingut comprova Ally?

Quin contingut comprova Ally?

Actualment, Ally comprova els fitxers en aquests formats:

Quins problemes d'accessibilitat comprova Ally?

La llista de comprovació d’Ally es basa en WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Es tracta d’un estàndard d’accessibilitat internacional que segueixen la major part de legislacions i requisits legals d’arreu del món.

A aquestes pautes, Ally hi afegeix encara una sèrie de comprovacions addicionals per avaluar de manera més específica la usabilitat i la qualitat del material dels cursos.

Què fa Ally amb el contingut que no pot comprovar?

Ally inclou el contingut del qual no pot comprovar els problemes d'accessibilitat, com ara els fitxers ZIP i XML, a «Altres» a l'informe institucional. Aquest contingut no rep cap puntuació d'accessibilitat, no contribueix a la puntuació d'accessibilitat de la institució i no té cap indicador o opció per descarregar formats alternatius a la interfície d'usuari.

Més informació sobre l'informe de la institució per a administradors

Què és una comprovació del contrast?

Les comprovacions del contrast serveixen per verificar que hi hagi suficient contrast entre el color del text i el color del fons. El text amb poc contrast pot ser difícil de llegir per a tothom, però especialment per als estudiants amb deficiències visuals com el daltonisme.

Ally utilitza els requisits de contrast especificats en les directrius WCAG 2.1 AA.

Utilitzeu l'eina d'anàlisi del contrast Colour Contrast Analyser de The Paciello Group en qualsevol moment per comprovar el contingut.

Contingut de l'editor de continguts (WYSIWYG) d'Ally

Contingut de l'editor de continguts (WYSIWYG) del LMS

Els resultats del contingut WYSIWYG només es mostren a l'Informe institucional i a l'Informe d'accessibilitat del curs.

Ally comprova també si hi ha problemes d'accessibilitat en aquests tipus de contingut creats a través de l'editor de contingut WYSIWYG del sistema.

Les dades es mostren a l'informe institucional en format HTML. A l'exportació en CSV es mostren com encapçalaments de columna de l'aplicació.

 • Blackboard Learn Original
  • Carpeta de contingut (application/x-folder)
  • Element de contingut (application/x-item)
  • Mòdul d'aprenentatge (application/x-learning-module)
  • Planificació de la lliçó (application/x-lesson)
  • Un enllaç a un Fòrum (application/x-link-discussion-topic)
  • Enllaç web (application/x-link-web)
  • Aplicació LTI incrustada (application/x-lti-launch)
  • Tots els altres tipus de contingut WYSIWYG, incloent-hi la pàgina en blanc i la pàgina Mòdul (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Document (application/x-document)
  • Carpeta (application/x-folder)
  • Mòdul d'aprenentatge (application/x-learning-module)
  • Un enllaç a un Fòrum (application/x-link-discussion-topic)
  • Enllaç web (application/x-link-web)
  • Aplicació LTI incrustada (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Tasca (application/x-assignment)
  • Llibre (application/x-book)
  • Capítol de llibre (application/x-book-chapter)
  • Temes de debat (application/x-discussion-topic)
  • Descripció del fòrum (application/x-forum)
  • Descripció del glossari (application/x-glossary)
  • Entrada del glossari (application/x-glossary-entry)
  • Etiqueta (application/x-label)
  • Descripció de la lliçó (application/x-lesson-description)
  • Pàgina de lliçó (application/x-lesson-page)
  • Contingut de la pàgina (application/x-page-content)
  • Introducció de la pàgina (application/x-page-intro)
  • Secció (application/x-section)
  • Programació (application/x-syllabus)
 • Canvas
  • Anuncis (application/x-announcement)
  • Tasca (application/x-assignment)
  • Temes de debat (application/x-discussion-topic)
  • Descripció del qüestionari (application/x-quiz)
  • Programació (application/x-syllabus)
  • Pàgina (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Temes de debat (application/x-discussion-topic)
  • Fitxer (application/x-file)
  • Enllaços web (application/x-link-web)
  • Mòdul (aplicació/mòdul x)
  • Descripció del qüestionari (application/x-quiz)

Llista de comprovació d'accessibilitat

Per veure la llista de comprovació d’accessibilitat, consulteu Llista de comprovació d’accessibilitat d’Ally


Ally per a Blackboard Learn

Preguntes freqüents de Bb Learn per administradors d'Ally

Quines versions de Blackboard Learn són compatibles amb Ally?

Blackboard Ally és compatible amb Learn 9.1 Q2 2017 CU3 i versions posteriors. També està disponible per a Learn SaaS en les vistes de curs Ultra i Original.

Les institucions amb Solaris d'allotjament propi no són compatibles.

Podeu puntuar el contingut a Content Collection de Blackboard Learn abans que s'apliqui el contingut a un curs?

Ally puntua només el contingut utilitzat en un curs. El contingut que no s'utilitza podria esbiaixar l'informe institucional, per això no s'hi inclou.

Podeu carregar contingut en una carpeta amagada d'un curs, si els instructors volen fer actualitzacions d'accessibilitat abans de publicar-lo.

Escaneja Ally tot el contingut de la col·lecció de continguts?

Actualment Ally només escaneja els elements que estan vinculats al curs. Això significa que els informes només inclouran elements accessibles als estudiants. No inclou el contingut no utilitzat.

Per què no veig Configuració d'Ally al meu tauler de l’administrador?

Per veure Configuració d’Ally al tauler de l’administrador, necessiteu Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 o Blackboard Learn Q4 2019 (o posterior).

Si teniu la versió correcta, Blackboard Learn no sempre veu automàticament aquest enllaç quan s’actualitza a aquesta versió. Podreu desactivar i tornar a activar la disponibilitat del Building Block d’Ally. I l’enllaç de Configuració d’Ally estarà disponible.

Si teniu una versió anterior, us proporcionem les instruccions per accedir a la Configuració d’Ally durant la instal·lació.

Si encara no hi teniu accés, envieu una sol·licitud a Behind the Blackboard.


Ally per a Moodle

En quines versions de Moodle amb allotjament propi està disponible Ally?

Ally està disponible per a les versions 3.4 i superiors de Moodle amb allotjament propi. És possible que Ally funcioni amb altres temes, però actualment admet els temes següents:

 • Clean
 • More
 • Boost
 • Ajusta

Ally per a Instructure Canvas

Ha de cercar Ally tot el contingut en l'eina Fitxers?

Sí. Ally sempre cerca en tot el contingut de l'eina "Fitxers" en els cursos Canvas.


Preguntes freqüents sobre els formats alternatius

Formats alternatius

Quins formats alternatius genera Ally?

Quins formats alternatius genera Ally?

Ally pot proporcionar formats alternatius per a aquests tipus de contingut:

 • Fitxers PDF
 • Fitxers de Microsoft® Word
 • Fitxers de Microsoft® Powerpoint®
 • Fitxers d'OpenOffice/LibreOffice
 • Fitxers HTML carregats
 • Contingut creat a l’editor de curs de LMS (WYSIWYG)

  Els formats alternatius per a contingut WYSIWYG actualment només estan disponibles per a Blackboard Learn Original, Instructure Canvas i D2L Brightspace.

Es poden generar els formats alternatius següents:

 • Versió OCR (per a documents escanejats)
 • PDF etiquetat (actualment per a fitxers de Word, Powerpoint i OpenOffice/LibreOffice)
 • HTML apte per a dispositius mòbils
 • Àudio
 • ePub
 • Braille electrònic
 • BeeLine Reader
 • Versió traduïda
  • La versió traduïda està desactivada per defecte. Els administradors poden sol·licitar assistència perquè se’ls activi.

Més informació sobre els formats alternatius

Es generen formats alternatius quan es sol·licita una descàrrega?

Quan se sol·licita per primera vegada un format alternatiu per a un element de contingut, Ally genera el format alternatiu a petició. En la majoria dels casos, el genera en 1-2 minuts.

El format alternatiu es descarrega tan bon punt es genera. A continuació, Ally desa el resultat a la memòria cau perquè les posteriors sol·licituds del mateix format alternatiu es puguin servir i descarregar immediatament.

Preguntes freqüents sobre els formats alternatius - Instructor

Què ha de fer l'instructor per generar formats alternatius per a un element de contingut?

Res. Ally descobreix automàticament els materials nous o existents, els comprova amb la llista de comprovació d'accessibilitat i proporciona els formats alternatius disponibles a l'estudiant i a l'instructor.

Hi ha una mida límit del fitxer?

Ally no imposa un límit pel que fa a la mida del fitxer. En alguns casos, l'algoritme no genera formats alternatius per a alguns fitxers grans. 

 • Limiteu el contingut original a menys de 100 pàgines per generar un format d'OCR.
 • Limiteu el contingut a 100.000 caràcters per al format d'àudio.
 • Limiteu el contingut a 30.000 caràcters per al format traduït.
 • Limiteu els fiters corregits que es pugen a través del tauler de comentaris de l’instructor a 50MB.

Com s'ocupa Ally del contingut protegit amb contrasenya?

Ally detecta el contingut protegit amb contrasenya i dona al contingut una puntuació d'accessibilitat del 0 %. Aleshores Ally proporciona orientacions per ajudar-vos a suprimir la contrasenya mitjançant els comentaris de l’instructor. Ally no garanteix cap format alternatiu per al contingut protecció amb contrasenya, ja que no pot accedir al contingut.

Puc desactivar els formats alternatius?

Sí. Si voleu, podeu desactivar els formats alternatius per a elements individuals de contingut. Podeu tornar-los a activar més endavant.

On s’emmagatzemen els formats alternatius? S’inclouran en el meu emmagatzematge?

Els formats alternatius s’emmagatzemen a Ally i no es traspassen al sistema de gestió de l’aprenentatge (LMS). Per tant, els formats alternatius no se sumen a l’emmagatzematge local o a la quota d’emmagatzematge.

Què passa amb els drets d'autor i les prohibicions de crear obres derivades?

 • Els formats alternatius sempre estan disponibles en combinació amb el fitxer original.
 • Els estudiants s'han de matricular a un curs per obtenir els formats alternatius. Si un curs es publica, Ally no proporciona els formats alternatius als usuaris anònims. 
 • Ally no proporciona formats alternatius dels documents amb metadades que assenyalen que no es poden generar derivats d'un document. Ally només explora el document per detectar-hi problemes d'accessibilitat i incloure aquestes dades a l'informe i els comentaris de l'instructor.

Per què no veig la Versió traduïda com a format alternatiu disponible?

L'heu de tenir activada per a la vostra institució. Per activar-la, presenteu una sol·licitud a Behind the Blackboard

En quins idiomes està disponible el format alternatiu Versió traduïda?

Actualment, la Versió traduïda està disponible en els idiomes següents:

 • Afrikaans
 • Àrab
 • Bosnià - Ciríl·lic
 • Bosnià - Llatí
 • Búlgar
 • Cantonès - Tradicional
 • Català
 • Xinès - Simplificat
 • Xinès - Tradicional
 • Croat
 • Txec
 • Danès
 • Neerlandès
 • Anglès
 • Estonià
 • Finlandès
 • Francès
 • Alemany
 • Grec, Modern
 • Haitià
 • Hebreu
 • Hindi
 • Hongarès
 • Indonesi
 • Italià
 • Japonès
 • Coreà
 • Letó
 • Lituà
 • Malai
 • Maltès
 • Bokmål noruec
 • Persa (Farsi)
 • Polonès
 • Portuguès
 • Romanès
 • Rus
 • Serbi - Ciríl·lic
 • Serbi - Llatí
 • Eslovac
 • Eslovè
 • Espanyol
 • Suahili
 • Suec
 • Tai
 • Turc
 • Ucraïnès
 • Urdú
 • Vietnamita
 • Gal·lès

Tauler de comentaris de l'instructor

Preguntes freqüents sobre els comentaris de l'instructor

Com puc veure tots els problemes?

Seleccioneu Tots els problemes per veure tots els problemes del fitxer. En aquesta visualització, es mostra com pot millorar la puntuació corregint cada problema. Cerqueu el problema que voleu corregir i seleccioneu Corregeix.

Quin llindar s'utilitza per als color de l'indicador d'accessibilitat?

Per a cada document, es proporciona una puntuació d'accessibilitat, que és una puntuació percentual en què teòricament es reflecteix l'accessibilitat d'un element, el nombre de persones que pot afectar, la gravetat de l'afectació, etc. Per calcular la puntuació d'accessibilitat d'un document, es pren la mitjana ponderada de les diferents regles/comprovacions d'accessibilitat, ja que algunes regles són més importants i tenen més impacte que altres.

A la interfície d'usuari, s'utilitzen llindars per determinar el color de l'indicador.

Icones de puntuació d'accessibilitat d'Ally

Les puntuacions van de Baixa a Perfecta. Com més alta és la puntuació, menys problemes hi ha.

 • Baixa (0-33%): ha de millorar! Hi ha problemes greus d'accessibilitat.
 • Mitjana (34-66%): una mica millor. El fitxer és força accessible, però s'ha de millorar.
 • Alta (67-99%): quasi perfecte. El fitxer és accessible, però es pot millorar encara més.
 • Perfecta (100%): perfecte! Ally no ha identificat cap problema d'accessibilitat, però encara hi podeu fer algunes millores.

L'accessibilitat s'ha de veure com un espectre en què sempre són possibles les millores, de manera que és difícil assenyalar un punt en què l'element esdevé “accessible”. Amb tot, quan un element és a la zona verda hauria de funcionar raonablement bé.

Per quins tipus de contingut hi ha previsualitzacions al navegador?

Actualment, les previsualitzacions al navegador estan disponibles per a aquests fitxers:

 • Imatges
 • Documents PDF
 • Documents Word
 • Presentacions de PowerPoint
 • Fitxers d'OpenOffice/LibreOffice (Writer i Impress)

Aquestes vistes preliminars s'utilitzen a continuació per identificar on es troben els problemes d'accessibilitat específics del document. Actualment es destaquen aquests problemes:

 • Imatges sense una descripció alternativa apropiada
 • Fragments de text amb contrast deficient
 • Taules sense capçaleres

Els comentaris per altres problemes d'accessibilitat només mostraran la vista preliminar del contingut sense elements destacats.

Més informació sobre previsualitzacions


Vídeos de YouTube

Què fa Ally amb els vídeos de YouTube?

Ally comprova els subtítols dels vídeos de YouTubeTM i presenta aquesta informació en els informes d'accessibilitat. Els subtítols generats automàticament de YouTube no es consideren subtítols vàlids. Els vídeos de YouTube que tenen subtítols generats automàticament es consideren "no subtitulats" a l'informe institucional.

Ally comprova els vídeos de YouTube incrustats i els enllaços als vídeos de YouTube.

En l'informe, la columna “Contingut HTML: conté vídeos sense subtítols" mostra el nombre de fitxers i contingut HTML que tenen vídeos de YouTube sense subtítols. En el document exportat de l’informe institucional, el nom de la columna és HtmlCaption:2.

En aquest moment no hi ha comentaris ni formats alternatius per a aquests vídeos.


Informe institucional

Amb quina freqüència es genera l'informe institucional?

L'informe institucional s'actualitza de manera continuada, per la qual cosa sempre està al dia. No obstant això, es pot produir un lleuger endarreriment des que s'afegeix l'element i s'actualitzen els informes trimestrals/anuals/mensuals.

Puc exportar les dades de l'informe institucional?

Sí, les dades de l'informe institucional d'Ally es poden exportar en format CSV. Les dades s'exporten en 4 fitxers CSV:

 • Dades sinòptiques per any acadèmic
 • Dades sinòptiques per trimestre
 • Dades sinòptiques per mes
 • Llista de tots els cursos

També hi ha les dades del curs exportades en format CSV. Aquestes dades inclouen una llista de tots els elements del contingut del curs i els diferents problemes d'accessibilitat que s'hi han identificat.

Més informació sobre les dades exportades en format CSV

Com passen les puntuacions d'accessibilitat al nivell institucional i de curs?

Ally assigna una puntuació d'accessibilitat a cada element del contingut. Aquesta es passa després al nivell dels cursos on s'assigna una puntuació d'accessibilitat a cada curs, la qual és la mitjana de tots els elements del curs. Aquesta també es passa al nivell institucional i cada mes/trimestre/any rep una puntuació d'accessibilitat, la qual és la mitjana de tots els elements de cada mes/trimestre/any.

S'inclouen a l'informe elements de contingut i cursos que ja eren al LMS?

Sí. Quan s'activa la integració amb Ally, Ally processa tots els elements de contingut i cursos anteriors. Aquest procés pot durar diversos dies i genera un informe institucional que inclou totes les dades anteriors i proporciona un resum de les tendències i evolucions molt més complet.

Si la institució ho desitja, és possible excloure cursos o trimestres del procés.

Com proporciono accés a l'informe institucional a administradors de fora del LMS?

De manera predeterminada, l'informe institucional estarà disponible per a tots els administradors de LMS que estiguin dins de l'àrea de treball d'administrador del LMS.

No obstant això, també es pot proporcionar accés a altres persones que no siguin administradores del LMS (per exemple, als serveis de suport als discapacitats). Per a aquest tipus d'accés hem de proporcionar a la institució un URL directe i les credencials corresponents, les quals podran compartir amb les persones que han d'accedir a l'informe.