Hvordan ser jeg alle problemer?

Velg Alle problemer for å se alle problemer i filen. I denne visningen ser du hvor mye resultatet kan forbedres ved å rette opp de ulike problemene. Finn frem til problemet du vil begynne å løse, og velg Fiks.

Hvilket terskelnivå brukes for fargen på tilgjengelighetsindikatoren?

Vi gir alle dokumenter et tilgjengelighetsresultat, som er en prosentverdi som er ment å gjenspeile hvor tilgjengelig et element er, hvor mange personer som kan bli berørt, i hvor stor grad de blir berørt, osv.. For å beregne tilgjengelighetsresultatet for et dokument tar vi et vektet gjennomsnitt av de ulike tilgjengelighetsreglene/-sjekkene, ettersom noen regler er viktigere eller har større innvirkning enn andre.

I brukergrensesnittet bruker vi terskelverdier for å avgjøre fargen på indikatoren.

Ally-ikoner for tilgjengelighetsresultater

Resultatene går fra Dårlig til Perfekt. Jo høyere resultatet er, desto færre problemer er funnet.

 • Lavt (0–33 %): Trenger hjelp! Det finnes alvorlige tilgjengelighetsproblemer.
 • Middels (34–66 %): Litt bedre. Filen er til en viss grad tilgjengelig, men bør forbedres.
 • Høy (67–99 %): Nesten der. Filen er tilgjengelig, men det er fortsatt mulig å gjøre forbedringer.
 • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally fant ingen tilgjengelighetsproblemer, men det kan fortsatt hende det er mulig å gjøre forbedringer.

Tilgjengelighet er i stor grad et spektrum der det alltid er mulig å gjøre flere forbedringer, så det er vanskelig å utpeke et punkt når et element er «tilgjengelig». Men når elementer er i det grønne området, er det nokså bra.

Hvilke innholdstyper er forhåndsvisningene i nettleseren tilgjengelige for?

Forhåndsvisninger i nettleseren er for øyeblikket tilgjengelig for disse filene:

 • Bilder
 • PDF-dokumenter
 • Word-dokumenter
 • PowerPoint-presentasjoner
 • OpenOffice/LibreOffice-filer (Writer og Impress)
 • WYSIWYG-innhold som er opprettet i LMS

Disse forhåndsvisningene brukes for å identifisere hvor i dokumentet du kan finne spesifikke tilgjengelighetsproblemer. For øyeblikket fremheves disse problemene:

 • Bilder uten egnet alternativ beskrivelse
 • Tekstfragmenter med utilstrekkelig kontrast
 • Tabeller uten topptekst

Tilbakemeldingen for andre tilgjengelighetsproblemer viser bare forhåndsvisningen av innhold uten fremhevinger.

Mer om forhåndsvisninger


YouTube-videoer

Hva gjør Ally med YouTube-videoer?

Ally sjekker YouTube TM-videoer for undertekster og presenterer denne informasjonen i tilgjengelighetsrapporter. Automatisk genererte YouTube-undertekster regnes ikke for å være gyldige undertekster. Alle YouTube-videoer med automatisk generert teksting, anses som «ikke-teksting» i institusjonsrapporten.

Ally ser etter både innebygde YouTube-videoer og lenker til YouTube-videoer.

I rapporten er "HTML-en: HTML-innholdet inneholder videoer uten teksting", kolonnen fremhever antallet HTML-innhold og filer som har YouTube-videoer uten teksting. I eksporten av institusjonsrapporten er kolonnenavnet HtmlCaption:2.

Dette problemet påvirker ikke den totale poengsummen. Ally kan for øyeblikket ikke validere nøyaktigheten av automatisk genererte undertekster.

Det finnes for øyeblikket ingen tilbakemelding eller alternative formater som er tilgjengelige for videoer.