Creu cwestiwn Ateb Lluosog

Mae cwestiynau Dewis Lluosog ac Ateb Lluosog yn cael eu graddio'n awtomatig. Os oes gan asesiad y mathau hyn o gwestiynau yn unig, mae'r sgorau asesiad yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld.

Byddwch yn defnyddio'r un broses i greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Add a Multiple choice and Multiple Answer question

I greu cwestiynau Ateb Lluosog, defnyddiwch y math o gwestiwn Dewis Lluosog a dewiswch atebion cywir lluosog. Gallwch ganiatáu credyd rhannol a negyddol ar gyfer atebion.

Nid oes gan gwestiynau newydd atebion cywir diofyn. Ni allwch gadw newidiadau oni bai i chi ddewis o leiaf un ateb cywir ac ychwanegu testun ar gyfer pob un o'ch atebion.

Mae gan gwestiynau werth rhagosodedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd. Os ydych eisiau mwy na phedwar blwch ateb, dewiswch Ychwanegu Dewis. Gallwch ychwanegu cynifer o flychau ateb ag y bo angen. Dewiswch yr eicon Symud i symud ateb. Dewiswch eicon y bin sbwriel i ddileu ateb. Dilëwch unrhyw feysydd gwag i alluogi'r opsiwn Cadw.

Mwy am greu cwestiynau Dewis Lluosog


Credyd rhannol a negyddol

Mae dewisiadau ateb yn cael eu pwysoli'n gyfartal. Ni allwch wneud un dewis ateb yn werth mwy na dewis ateb arall.

Gwnewch ddewis yn y ddewislen Opsiynau sgorio:

  • Y cyfan neu ddim byd: Rhaid i fyfyrwyr ddewis pob dewis ateb yn gywir i gael credyd llawn. Un neu fwy o ddewisiadau ateb sy'n anghywir = 0 pwynt.
  • Caniatáu credyd rhannol: Rhoddir credyd rhannol i fyfyrwyr os byddant yn ateb rhan o'r cwestiwn yn gywir.
  • Tynnu pwyntiau ar gyfer atebion anghywir: Tynnwch bwyntiau ar gyfer dewisiadau ateb anghywir i beidio ag annog dyfalu. Fel y mae heddiw, ni all sgôr y cwestiwn fod yn llai na sero.

Fel rhan o'r gwaith hwn, cafodd nifer yr opsiynau ateb diofyn ei leihau o 4 i 3. Gall hyfforddwyr ychwanegu opsiynau ateb ychwanegol os oes angen.

Rhagor am weld cwestiwn Amlateb a raddir