Mae llawer o hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau wyneb wrth wyneb a chymysg yn defnyddio data presenoldeb fel rhan o raddau cyffredinol eu myfyrwyr. Hefyd, mae gan rai sefydliadau a rhaglenni bolisïau presenoldeb sy'n mynnu bod hyfforddwyr yn olrhain nifer y cyfarfodydd dosbarth y mae myfyrwyr wedi'u colli.

Mae hyfforddwyr a sefydliadau hefyd yn defnyddio data presenoldeb yn y ffyrdd hyn:

 • Gall fod angen i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n gorfod cynnal fisâu fodloni gofynion presenoldeb.
 • Gall fod angen i sefydliad brofi "amser eistedd" i dderbyn cyllid neu achrediad gwladol.
 • Mae llawer o sefydliadau a hyfforddwyr yn defnyddio data presenoldeb wrth iddynt ganolbwyntio ar gadw myfyrwyr.

Gosod presenoldeb ar gyfer cwrs

I gymryd presenoldeb ar gyfer cwrs, mae'n rhaid i chi alluogi olrhain presenoldeb a nodi a ydych am ei gynnwys yn eich cyfrifiadau graddau. 

 1. O dudalen Cynnwys y Cwrs, yn y panel Manylion a Gweithrediadau dewiswch Marcio presenoldeb.
 2. Ar y dudalen Presenoldeb, dewiswch Ychwanegu Presenoldeb i gyrchu'r panel Gosodiadau.
The Course Content page is open with "Mark attendance" option highlighted. Also, the Attendance panel is open with the "Add attendance" button highlighted.
 1. Dan Gwerthoedd Presenoldeb, gallwch ddiweddaru'r ganran a enillir ar gyfer presenoldeb hwyr. 
 2. I gynnwys absenoldebau wedi'u hesgusodi yn y cyfrifiad, toglwch yr opsiwn i fod ymlaen. Mae Esgusodwyd yn cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. 
 3. Dan Graddio, dewiswch a ydych am ddefnyddio presenoldeb fel gradd. Os rydych yn galluogi defnyddio presenoldeb fel gradd, ychwanegir colofn Presenoldeb yn awtomatig at y llyfr graddau.  
 4. Dewiswch sgema graddio ar gyfer y radd gyffredinol.
 5. Os rydych yn penderfynu peidio ag olrhain presenoldeb cyn marcio unrhyw bresenoldeb, gallwch ddewis Tynnu presenoldeb i dynnu'r golofn o'r llyfr graddau. 

I olygu'r gosodiadau hyn, dewiswch bennawd y golofn Presenoldeb a dewiswch Golygu. Ar y dudalen Presenoldeb, dewiswch Gosodiadau

Ychwanegu colofn presenoldeb at y llyfr graddau.

Os rydych wedi galluogi defnyddio presenoldeb ar gyfer graddio, gallwch ychwanegu colofn Presenoldeb cyn ac ar ôl i chi ychwanegu graddau ar gyfer y cwrs.

The Gradebook is open with a "You haven't assigned coursework yet" message displayed and the "Add Attendance" option selected and highlighted.
 • Mewn cwrs newydd heb unrhyw raddau yn y llyfr graddau, dewiswch Ychwanegu Presenoldeb.
 • Os ychwanegwyd graddau at y llyfr graddau, o'r wedd Graddau neu Eitemau Graddadwy, dewiswch yr arwydd plws wrth ochr colofn sydd eisoes yn bodoli a dewiswch Ychwanegu Presenoldeb o'r ddewislen.

Tynnu'r golofn presenoldeb

Gallwch dynnu'r golofn Presenoldeb cyn i unrhyw bresenoldeb gael ei gofnodi. Yn y wedd Graddau, dewiswch bennawd y golofn Presenoldeb a dewiswch Dileu o bennawd y ddewislen i agor y ddewislen a dewiswch Dileu. Yn y wedd Eitemau Graddadwy, cyrchwch ddewislen y rhes bresenoldeb i ddewis Dileu.

Analluogi graddio ar gyfer presenoldeb

Efallai byddwch eisiau olrhain cynnydd fel rhan o'r broses raddio neu efallai bydd angen i chi wneud hynny. Ond, mewn rhai achosion, efallai na fydd angen cynrychioli hynny yn llyfr graddau eich cwrs. Gallwch dynnu colofnau presenoldeb o'r llyfr graddau heb effeithio ar y presenoldeb ei hun. O'r dudalen Gosodiadau Presenoldeb, defnyddiwch y togl i ddiffodd Defnyddio presenoldeb fel gradd.  

On the left, the Attendance settings panel is open with the "Use attendance as grade" option enabled. On the right, the Attendance page is open with the "Mark" option highlighted

Marcio presenoldeb

I gymryd presenoldeb, gallwch fynd i'r dudalen Presenoldeb mewn dwy ffordd:  

 • Ar dudalen cynnwys y cwrs, dan Manylion a Gweithrediadau, dewiswch Marcio presenoldeb.
 • O'r llyfr graddau, dewiswch y golofn Presenoldeb a dewiswch Golygu o'r ddewislen. 

Pan fyddwch yn agor presenoldeb, byddwch yn gweld y wedd Cyfarfod ar gyfer y diwrnod presennol hyd yn oed os nad ydych wedi gorffen marcio cyfarfod blaenorol. Yn y wedd Cyffredinol, gallwch adolygu'r presenoldeb a gofnodwyd ar gyfer nifer o gyfarfodydd ac ystadegau cyffredinol y cwrs. Gallwch farcio neu olygu presenoldeb o'r naill wedd na'r llall.

Gwedd cyfarfod

Yn y wedd Cyfarfod, gallwch farcio presenoldeb pob myfyriwr. Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennyn statws i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Yna, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol neu glirio'r holl farciau. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Mae'r wedd Cyfarfod dim ond ar gael ar ddyfeisiau symudol.

The Meeting view is open. How to mark the students' attendance individually (one by one) or collectively (with the "Mark all" and "Clear marks" options) is shown.

Dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a pherfformio'r gweithrediadau hyn:

 • Clirio holl farciau myfyrwyr ar gyfer cyfarfod
 • Dewis statws arall ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Esgusodi'r cyfarfod rhag cymryd presenoldeb
 • Golygu'r presenoldeb (Dewis dyddiad y cyfarfod i'w ddiweddaru) 
 • Dileu'r presenoldeb a gofnodwyd

Statysau

 • Presennol: Wedi'i gosod ar 100%. 
 • Hwyr: Pennir y gwerth diofyn fel 50%. Addaswch y ganran yn y panel Gosodiadau.
 • Absennol: Wedi'i gosod ar 0%. 
 • Wedi esgusodi: Mae'n cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. Gallwch ddewis a ydych am gynnwys Esgusodwyd mewn cyfrifiadau.

Mae sgorau'r wedd Cyfarfod bob amser yn ganrannau beth bynnag yw'r sgema rydych yn ei ddewis yn y panel Gosodiadau. Gan fod y wedd Cyfarfod yn dangos dim ond un statws, byddwch yn gweld y ganran gan ei bod yn bwysiad yr un statws hwnnw.

Defnyddiwch y saethau Cyfarfod Blaenorol a Cyfarfod Nesaf i lywio rhwng cyfarfodydd.

Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Cyffredinol pob myfyriwr yn ymddangos gyda'r sgema a ddewisoch yn y panel Gosodiadau. Dyma wedd darllen yn unig.

Mae eicon yn ymddangos wrth ochr myfyrwyr â chymwysiadau.

On the left, the Attendance page is open with 1) the Meeting view selected and highlighted, 2) the "Previous Meeting" arrow icon highlighted, 3) an example grade highlighted, and 4) an example student selected. On the right, the student's Overall Score page is open.

 

Wedd Gyffredinol

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch farcio presenoldeb, gweld hanes presenoldeb ac ystadegau cryno'r dosbarth, a chreu cyfarfodydd newydd.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

The Attendance page is open with 1) the Overall view selected and highlighted, 2) a column heading selected and highlighted with the "Mark all present" and "Mark all absent" options displayed, 3) a "Saved" icon next to a username highlighted, 4) a "Mark" option selected with the attendance menu displayed.

Mae'r cyfarfod diweddaraf y mae angen i chi ei farcio'n ymddangos ar ochr dde'r sgrîn. Mae'r golofn yn borffor hyd nes i chi ychwanegu marciau ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennawd colofn i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Wedyn, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol o'u celloedd fel y bo angen. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Crynodeb myfyriwr mewn pilsen gradd

Mae'r bilsen radd ar gyfer pob myfyriwr yn dangos y radd bresenoldeb gyffredinol gyda'r sgema a ddewisoch yn y panel Gosodiadau, fel A+ yn lle 100. Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Dyma wedd darllen yn unig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newid yn eu graddau cyffredinol ar unwaith.

Crynodeb cwrs cyffredinol

Mae'r wedd Cyffredinol yn dangos ystadegau cryno'r cwrs am bresenoldeb eich myfyrwyr. Mae’r ystadegau hyn wedi'u cynnwys:

 • Cyfartaledd y cwrs a ddangosir yn y bilsen gradd
 • Presenoldeb perffaith
 • Presenoldeb cyfartaledd neu'n uwch na'r cyfartaledd: Mae myfyrwyr sydd â phresenoldeb perffaith wedi'u cynnwys
 • Presenoldeb sy'n is na'r cyfartaledd
The Attendance page is open with the Overall view displayed and the course summary statistics on screen.

Os oes gan y myfyriwr ddim ond cofnodion wedi esgusodi, dim cofnodion o gwbl neu os yw wedi'i dynnu o'ch cwrs, nid yw presenoldeb y myfyriwr wedi'i gynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs. Mae'n bosib na fydd nifer y myfyrwyr a restrir ar gyfer pob ystadegyn yn cyfateb i'ch cyfanswm nifer o fyfyrwyr.

Os oes gan bob myfyriwr gofnod presenoldeb, mae'r ystadegau cyfartaledd/uwch na'r cyfartaledd ac is na'r cyfartaledd yn adio i fyny i'r holl fyfyrwyr.

Mae gwybodaeth myfyrwyr nad ydynt ar gael yn ymddangos yn y modd darllen yn unig ac ni fydd eu graddau presenoldeb blaenorol yn cael eu cynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs.


Golygu presenoldeb ar gyfer cyfarfod

Dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Golygu cyfarfod. Gallwch ddewis dyddiad newydd o'r calendr naid. Os byddwch yn newid dyddiad cyfarfod neu'n dewis Mynd i Heddiw, bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu trefnu mewn trefn gronolegol pan fyddwch yn cau ac yn agor y dudalen Presenoldeb.

Edit a meeting on the calendar

Gallwch ddewis dyddiad cyfarfod yn y dyfodol. Os oes gennych un neu fwy o gyfarfodydd yn y dyfodol, mae’r wedd Cyfarfod yn dal i agor gyda'r cyfarfod Heddiw diweddaraf.

Ychwanegu cyfarfod

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch ychwanegu mwy nag un cyfarfod ar gyfer presenoldeb ar ddiwrnod. Er enghraifft, os yw eich dosbarth wedi cwrdd am daith maes ar ôl eich dosbarth rheolaidd, gallwch ychwanegu cyfarfod a marcio pwy oedd yn bresennol. Dewiswch y botwm plws wrth ochr dyddiad cyfarfod sydd eisoes yn bodoli i ychwanegu cyfarfod newydd.

Insert a meeting column anywhere on the attendance page

Dileu cyfarfod

Gallwch ddileu cyfarfod yn y naill wedd na'r llall, ond mae'n rhaid bod o leiaf un cyfarfod yno o hyd. Ni allwch gael tudalen Presenoldeb wag. Os oes gennych ddim ond un cyfarfod ac rydych yn ei ddileu, bydd cyfarfod Heddiw newydd yn ei ddisodli.

Mae graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr yn diweddaru i beidio â chynnwys y cyfarfod wedi'i ddileu.

Yn y wedd Cyfarfod, dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Dileu cyfarfod.

Example of deleting a meeting

Yn y wedd Cyffredinol, dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Dileu cyfarfod.

Example of deleting a meeting

Eithrio cyfarfod

Yn y wedd Cyfarfod neu Cyffredinol, gallwch esgusodi cyfarfod nid oes angen gradd bresenoldeb arno mwyach. Mae graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr yn diweddaru i beidio â chynnwys y cyfarfod wedi'i eithrio, hyd yn oed os nad ydych wedi marcio'r holl gelloedd myfyrwyr neu rai ohonynt. Gallwch glirio'r eithriad yn y ddwy wedd hefyd.

Example of exempting someone from a meeting

Pan fyddwch yn eithrio cyfarfod, nid yw pennyn colofn y cyfarfod hwnnw'n cynnwys opsiynau i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol mwyach. Hefyd, mae'r opsiwn ddewislen Eithrio cyfarfod yn newid i Clirio eithriad.

Mae colofnau Eithrio cyfarfod yn ymddangos yn llwyd ac mae holl ddewislenni celloedd y grid yn cael eu hanalluogi. Mae gwerth o ddim byd neu wag (--) yn ymddangos ar gyfer yr holl fyfyrwyr nad oes ganddynt farc. Os ydych wedi marcio myfyrwyr gyda statws, mae'r statysau hynny'n aros, ond maent yn ddarllen yn unig ac ni allwch eu newid.

Pan fyddwch yn eithrio cyfarfod, analluogir yr opsiynau statws nes i chi glirio'r eithriad.

Example of exempted meeting on mobile

Gweld presenoldeb yn y llyfr graddau

Gallwch gyrchu presenoldeb o'r wedd Eitemau Graddadwy neu'r wedd Graddau yn y llyfr graddau. Ychwanegir y golofn presenoldeb yn awtomatig at y categori Presenoldeb.

Gallwch ddefnyddio presenoldeb mewn cyfrifiadau ac fel rhan o'r radd gyffredinol.

Rhagor am gyfrifo graddau

Yn y wedd Eitemau Graddadwy, dewiswch Presenoldeb i agor y wedd Cyfarfod ddiweddaraf i farcio presenoldeb. Yn y wedd Graddau, dewiswch bennyn y golofn Presenoldeb i agor y ddewislen a dewiswch Golygu.

Access attendance from the gradebook

Yn y wedd Graddau, ni allwch olygu celloedd presenoldeb. Dewiswch gell presenoldeb Gweld cofnod myfyriwr i weld crynodeb o gofnod presenoldeb cyffredinol y myfyriwr. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae'r myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Cyffredinol y myfyriwr yn ymddangos gyda'r sgema a ddewisoch yn y panel Gosodiadau. Dyma wedd darllen yn unig.

Example of a student attendance record

Gweddau dyfais symudol a thabled

Ar gyfer cyfarfodydd dosbarth wyneb yn wyneb, gallwch ddefnyddio'ch ffôn symudol neu dabled i farcio presenoldeb wrth i chi sefyll o flaen eich dosbarth. Mae gennych fynediad i wedd wedi'i symleiddio o bresenoldeb sy'n dangos un cyfarfod ar y tro, ynghyd â lluniau proffil eich myfyrwyr. Nid oes angen gwneud nodiadau at y dyfodol neu farcio presenoldeb ar eich cyfrifiadur.

Attendance in mobile

Ar dop y sgrîn, gallwch ddewis statws a marcio'r holl fyfyrwyr mewn un weithred. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen. Neu, gallwch farcio un statws yn unigol ar gyfer rhai myfyrwyr a symud ymlaen at y statws nesaf. Mae myfyrwyr wedi'u grwpio fesul statws a aseiniwyd gennych. Mae myfyrwyr heb eu marcio'n symud i dop y rhestr. Os bydd unrhyw fyfyrwyr nad ydynt ar gael, maent yn ymddangos mewn adran ar wahân.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Defnyddiwch y saethau Cyfarfod Blaenorol a Cyfarfod Nesaf i lywio rhwng cyfarfodydd.

Attendance by day

Allgludo data presenoldeb

Yn y wedd Cyffredinol, dewiswch y botwm Allgludo i lawrlwytho ffeil CSV gyda chofnodion presenoldeb eich myfyrwyr. Mae lawrlwytho'n dechrau ar unwaith heb gadarnhad.

Example of exporting the attendance

Presenoldeb a chopïo cwrs, archifo/adfer, ac allgludo/mewngludo

Ni chynhwysir data presenoldeb mewn allforyn cwrs neu pan fyddwch yn copïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol. Tynnir yr opsiwn presenoldeb o’r opsiynau copïo ac allgludo.

Cynhwysir data presenoldeb mewn archif/adferiad ac mewn copi union o gwrs.

Mae allgludo/mewngludo yn creu colofn presenoldeb na allwch ei dileu, ond nid ychwanegir data presenoldeb ati.

Senarios penodol a'r canlyniadau

 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs newydd neu gwrs sydd eisoes yn bodoli heb ddata presenoldeb, ni chopiir data presenoldeb y cwrs ffynhonnell. Ychwanegir un golofn gradd presenoldeb heb ddata y gallwch ei dileu.
 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs sydd eisoes yn bodoli â data presenoldeb, bydd dwy golofn presenoldeb. Gallwch ddileu'r golofn ychwanegol.
 • Os fyddwch yn gwneud copi union o gwrs â data presenoldeb, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb â'r data cyfan o'r cwrs ffynhonnell.
 • Os byddwch yn allgludo cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol heb ddata presenoldeb, ni fydd gan y cwrs presennol ddata presenoldeb. Fodd bynnag, ni allwch ddileu'r golofn presenoldeb.
 • Os fyddwch yn allgludo cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol â data presenoldeb, bydd gan y cwrs presennol ddwy golofn presenoldeb. Ni allwch ddileu'r golofn ychwanegol. Mae’r ddwy golofn yn agor i ddangos yr un data. Os fyddwch yn dileu data o un golofn, byddwch yn ei dynnu o'r llall.
 • Mae data presenoldeb wedi'i gynnwys mewn archifau cwrs. Pan fyddwch yn archifo'ch cwrs, fe greoch gipolwg wedi’i rewi neu gofnod parhaol o'ch cwrs. Mae archif yn cynnwys yr holl gynnwys, ystadegau cwrs, defnyddwyr a rhyngweithio'r cwrs, fel trafodaethau, presenoldeb a graddau. Os fyddwch yn archifo ac adfer cwrs, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb sy’n cynnwys yr holl ddata presennol.

Rhagor am archifo'ch cwrs


Dileu data presenoldeb cwrs a gopïwyd

Wrth baratoi cwrs ar gyfer tymor sydd ar ddod, efallai byddwch yn copïo pob cynnwys, gan gynnwys colofnau graddau, o gwrs y tymor diwethaf. Gallwch ddileu colofnau presenoldeb a ychwanegwyd wrth gopïo cwrs.

Gallwch hefyd ddileu’r golofn presenoldeb sy’n gysylltiedig yn gywir â’ch cwrs os ydych yn tynnu cofnod presenoldeb pob myfyriwr yn gyntaf.

O'ch llyfr graddau, yn y wedd Eitemau Graddadwy neu'r wedd Graddau, dewiswch y ddewislen ar gyfer y golofn Presenoldeb "ychwanegol" a dewis Dileu

Example of deleting an attendance item in the gradebook

 


Y wedd presenoldeb ar gyfer myfyrwyr

Gall myfyrwyr weld crynodeb o'u presenoldeb a gweld yn hwylus faint o gyfarfodydd dosbarth maent wedi'u colli.

Mwy am y wedd presenoldeb ar gyfer myfyrwyr


Gwylio fideo am farcio presenoldeb

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Marcio Presenoldeb yn dangos i chi sut i farcio presenoldeb yn Blackboard Learn.