Çoktan seçmeli veya çok yanıtlı soru oluşturma

Çoktan seçmeli ve çok yanıtlı sorulara otomatik olarak not verilir. Bir değerlendirmede yalnızca bu tür sorular varsa öğrencilerin görmesi için değerlendirme puanları otomatik olarak gönderilir.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Add multiple answer question

Çok yanıtlı soru oluşturmak için çoktan seçmeli soru türünü kullanın ve birden fazla doğru yanıtı seçin. Yanıtlar için kısmi veya eksi krediye izin verebilirsiniz.

Yeni soruların varsayılan bir doğru yanıtı yoktur. En az bir doğru yanıt seçip tüm yanıtlarınız için metin eklemedikçe kaydedemezsiniz.

Soruların varsayılan değeri 10 puandır, ancak farklı bir değer girmek için puanlar kutusunu seçebilirsiniz.

Dörtten fazla yanıt kutusu olmasını istiyorsanız Seçenek Ekle'yi seçin. Yanıtların sırasını değiştirebilir ve gerektiğinde yanıtları silebilirsiniz.

 

Çoktan Seçmeli soru hazırlama hakkında daha fazla bilgi


Kısmi ve eksi kredi

Konuyu kısmen kavramış olan öğrencileri ödüllendirmek ve olumlu bir öğrenim deneyimini teşvik etmek için çoktan seçmeli sorularda kısmi ve eksi krediye izin verebilirsiniz.

Çoktan seçmeli bir sorudan yanıtlarınızı girin ve doğru olanları seçin. Ardından, Kısmi ve eksi krediye izin ver ögesini seçin. Uygulama, %100'lük kredi tutarını otomatik olarak doğru yanıtlar arasında dağıtır. Örneğin, sorunun iki doğru yanıtı varsa her birinin değeri % 50'dir.

  • Yanıtların eşit olarak bölünmesini istemiyorsanız her doğru yanıtın pozitif değerini düzenleyebilirsiniz.
  • Yanlış bir yanıttan puan düşürmek için eksi yüzde değeri girin.
  • Soru için eksi genel puana izin vermek için, Eksi genel puana izin ver ögesini seçin.
Question credit auto-distributes across correct answer options; values can be edited

Not verilen Çok Yanıtlı soruyu görüntüleme hakkında daha fazla bilgi