Clirio'r ymgeisiau ac ychwanegu eithriadau

Pan fydd amgylchiadau arbennig yn codi, bydd gennych ddau opsiwn i wella problemau cyflwyno. Gallwch glirio ymgais prawf neu ychwanegu eithriad i'r asesiad.

Clirio ymgais

Os dewiswch, gallwch glirio ymgais prawf myfyriwr. Caiff y cyflwyniad ei glirio o’r llyfr graddau a gall y myfyriwr ailsefyll y prawf.

Eithriadau asesiadau

Gallwch roi eithriad i fyfyriwr unigol ar brawf penodol. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill. Mae eithriad yn diystyru'r ddau osodiad sydd wedi'u gosod ar gyfer pawb arall ar gyfer y prawf penodol hwnnw yn unig.

Rhagor am eithriadau asesiadau

Video: Grant Assessment Exceptions


Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.