Dileu ymgeisiau'r prawf ac ychwanegu eithriadau

Pan fydd amgylchiadau arbennig yn codi, bydd gennych ddau opsiwn i wella problemau cyflwyno. Gallwch ddileu ymgais prawf neu ychwanegu eithriad at yr asesiad. Ewch i'r cyflwyniad, agorwch y ddewislen opsiynau a dewiswch opsiwn.

Ewch i'r cyflwyniad, agorwch y ddewislen opsiynau a dewiswch opsiwn.

Dileu ymgais

Os dewiswch wneud hynny, gallwch ddileu ymgais prawf myfyriwr. Caiff y cyflwyniad ei ddileu o’r llyfr graddau a gall y myfyriwr wneud y prawf eto.

Rhagor am reoli ymgeisiau

Eithriadau asesiadau

Gallwch roi eithriad i fyfyriwr unigol ar brawf penodol. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill. Mae eithriad yn diystyru'r ddau osodiad sydd wedi'u gosod ar gyfer pawb arall ar gyfer y prawf penodol hwnnw yn unig.

Rhagor am eithriadau asesiadau