Clirio ymgeisiau'r prawf ac ychwanegu eithriadau

Pan fydd amgylchiadau arbennig yn codi, bydd gennych ddau opsiwn i wella problemau cyflwyno. Gallwch glirio ymgais prawf neu ychwanegu eithriad i'r asesiad. Ewch i'r cyflwyniad, agorwch y ddewislen opsiynau a dewiswch opsiwn.

Ewch i'r cyflwyniad, agorwch y ddewislen opsiynau a dewiswch opsiwn.

Clirio ymgais

Os dewiswch, gallwch glirio ymgais prawf myfyriwr. Caiff y cyflwyniad ei glirio o’r llyfr graddau a gall y myfyriwr ailsefyll y prawf.

Eithriadau asesiadau

Gallwch roi eithriad i fyfyriwr unigol ar brawf penodol. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill. Mae eithriad yn diystyru'r ddau osodiad sydd wedi'u gosod ar gyfer pawb arall ar gyfer y prawf penodol hwnnw yn unig.

Rhagor am eithriadau asesiadau