Een vraag met meerdere antwoorden maken

Meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Als een beoordeling alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de beoordeling automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.

Je gaat op dezelfde manier te werk als bij het maken van vragen in toetsen en opdrachten.

Add a Multiple choice and Multiple Answer question

Als je vragen van dat type wilt maken, kies je het vraagtype Meerkeuzevraag en kies je meerdere juiste antwoorden. Je kunt deelpunten of minpunten toestaan voor antwoorden.

Nieuwe vragen hebben niet standaard een correct antwoord. Je moet minimaal één juist antwoord selecteren en tekst toevoegen voor alle antwoorden om de vraag te kunnen opslaan.

Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen. Als je meer dan vier antwoordvakken wilt gebruiken, selecteer je Keuze toevoegen. Je kunt zo veel antwoordvakken toevoegen als je wilt. Selecteer het pictogram Verplaatsen om een antwoord te verplaatsen. Selecteer het prullenbakpictogram om een antwoord te verwijderen. Verwijder eventuele lege velden om op de optie Opslaan te kunnen kiezen.

Meer informatie over het maken van meerkeuzevragen


Deelpunten en minpunten

Antwoordmogelijkheden krijgen gelijke weging. Je kunt dus niet aan het ene antwoord meer gewicht toekennen dan aan een ander antwoord.

Maak een keuze in het menu Beoordelingsopties:

  • Alles of niets: Studenten moeten alle juiste antwoorden kiezen om het volle aantal punten te krijgen. Een of meer onjuiste antwoorden = 0 punten.
  • Deelpunten toestaan: Studenten krijgen deelpunten als ze een deel van de vraag juist beantwoorden.
  • Trek punten af voor onjuiste antwoorden: Je kunt punten aftrekken voor onjuiste antwoorden om gokken te ontmoedigen. Zoals deze nu is, kan de vragenscore niet minder zijn dan nul.

Meer informatie over het bekijken van een beoordeelde vraag met meerdere antwoorden