Cwestiynau clod ychwanegol 

Gallwch ychwanegu cwestiynau clod ychwanegol i ganiatáu i fyfyrwyr orgyflawni ar asesiad neu ennill pwyntiau a gollwyd ar asesiadau neu weithgareddau eraill. 

Bydd ateb cywir yn ychwanegu pwyntiau'r cwestiwn clod ychwanegol at y pwyntiau a enillwyd ar gyfer yr asesiad. Nid yw myfyrwyr yn cael eu cosbi am atebion anghywir ar gyfer cwestiwn clod ychwanegol. Hynny yw, nid yw pwyntiau yn cael eu tynnu oherwydd bod y cwestiwn wedi'i eithrio o bwyntiau posibl yr asesiad. Os yw myfyriwr yn ateb cwestiynau clod ychwanegol yn gywir, efallai y bydd yn bosibl i'r myfyriwr ennill sgôr sy'n fwy na 100% ar yr asesiad. 

Gall myfyrwyr weld y nifer o bwyntiau clod ychwanegol sydd ar gael ar yr asesiad. Wrth i fyfyrwyr gymryd asesiad, gallant adnabod cwestiynau a nodir fel clod ychwanegol. Gall myfyrwyr hefyd hidlo'r prawf i ddod o hyd i gwestiynau clod ychwanegol os ydynt yn bresennol. 
 

Instructor view – assign one or more questions in an assessment as Extra Credit

 

Student view – students can identify which questions are extra credit and the total amount of extra credit available on the assessment.