Mae Turnitin®, offeryn trydydd parti, yn gwella cylch ysgrifennu myfyrwyr trwy hyrwyddo gwreiddioldeb a darparu adborth cyfoethog i fyfyrwyr.

Mynd i wefan Turnitin