Creu cwestiwn Gwir/Gau

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Mewn prawf sydd eisoes yn bodoli, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu cwestiwn. Dewiswch Ychwanegu Cwestiwn Gwir/Gau.

Byddwch yn defnyddio'r un broses y byddech yn ei defnyddio i greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Mae cwestiynau gwir/gau yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis gwir neu gau wrth ymateb i gwestiwn datganiad. Mae cwestiynau Gwir/Gau yn cael eu graddio'n awtomatig. Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi ennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau ateb Gwir a Gau.

Example of a true or false question.

 

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Mae ardal Cynnwys y Prawf yn agor lle byddwch yn creu'r cwestiwn a dewis Gwir neu Gau fel yr ateb cywir. Mae gan gwestiynau werth rhagosodedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd.

Question in edit mode with insert menu open.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

I helpu i gadw eich cynnwys prawf yn drefnus, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl. I olygu'r ffeiliau a ychwanegoch, ewch i'r modd golygu ar gyfer y cwestiwn.

Rhagor am ychwanegu testun a ffeiliau

Rhagor am storfa cwmwl

Mwy ar olygu profion a chwestiynau

Mae'r math cwestiwn Gwir /Ffug dim ond yn caniatáu atebion Gwir neu Gau . Defnyddiwch fath cwestiwn Amlddewis i ddefnyddio setiau atebion megis Ie/Na, Cytuno/Anghytuno, neu gyfuniad arall o ddewisiadau ateb.

Mwy am greu cwestiynau Dewis Lluosog


Alinio cwestiynau â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl ichi drefnu bod y prawf ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio gyda chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.