Çok Yanıtlı soru oluşturma

Çoktan Seçmeli ve Çok Yanıtlı sorulara otomatik olarak not verilir. Bir değerlendirmede sadece bu tür sorular varsa öğrencilerin görmesi için değerlendirme puanları otomatik olarak gönderilir.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Add a Multiple choice and Multiple Answer question

Çok Yanıtlı soru oluşturmak için Çoktan Seçmeli soru türünü kullanın ve birden fazla doğru yanıt seçin. Yanıtlar için kısmi veya eksi krediye izin verebilirsiniz.

Yeni soruların varsayılan bir doğru yanıtı yoktur. En az bir doğru yanıt seçip tüm yanıtlarınız için metin eklemedikçe kaydedemezsiniz.

Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin. Dörtten fazla yanıt kutusu olmasını istiyorsanız, Seçenek Ekle'yi seçin. İstediğiniz sayıda yanıt kutusu ekleyebilirsiniz. Bir yanıtı taşımak için Taşı simgesini seçin. Bir yanıtı silmek için çöp kutusu simgesini tıklatın. Kaydet seçeneğinin etkinleşmesi için boş alanları silin.

Çoktan Seçmeli soru oluşturma hakkında daha fazla bilgi


Kısmi ve eksi kredi

Yanıt seçenekleri eşit ağırlıklıdır. Bir yanıt seçeneğine diğerinden daha fazla puan veremezsiniz.

Puanlama seçenekleri menüsünden bir seçim yapın.

  • Tümü ya da hiçbiri: Tam kredi almak için öğrencilerin tüm yanıtları doğru olmalıdır. Bir veya daha fazla yanlış yanıt = 0 puan.
  • Kısmi krediye izin ver: Öğrencilere sorunun bir kısmını doğru yanıtlarsa kısmi kredi verilir.
  • Yanlış yanıtların puanını düşün: Tahmin ederek doğru yanıtı bulma yönteminden caydırmak için yanlış yanıt seçenekleri için puanı düşürün. Sorunun puanı 0'dan küçük negatif bir sayı olabilir.

Not verilen bir Çok Yanıtlı soruyu görüntüleme hakkında daha fazla bilgi