Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.


Cyrchu'r llyfr graddau

Gweld yr hyn y mae angen i chi ei raddio ym mhob un o'ch cyrsiau. Neu, ewch yn syth i mewn i gwrs a dechrau arni. Gallwch ddod o hyd i raddau drwy'r llywio ar yr chwith neu o dab y Llyfr Graddau mewn cwrs.

Tudalen Graddau Cyffredinol

Ydych eisiau gweld popeth y mae angen ei raddio yn eich holl gyrsiau?

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad at bob un o’ch tasgau graddio ar y dudalen Graddau gyffredinol. Dewiswch deitl eitem i'w hagor mewn haen. Dewiswch gyflwyniad a dechreuwch raddio!

Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sy'n barod i’w raddio. Eisiau cael rhagor o fanylion? Dewiswch deitl i weld yr holl swyddogaethau gwaith a rheoli.

Grades link on the left hand side navigation bar to access all gradable items from your current courses.

Rydych yn gweld eitemau sy'n barod i'w graddio neu ba aseiniadau, profion a thrafodaethau wedi'u graddio sydd wedi mynd dros y dyddiad dyledus ar gyfer faint bynnag o fyfyrwyr.

Os ydych yn cymryd rhan mewn cyrsiau fel hyfforddwr ac fel myfyriwr, mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth ar gyfer y ddwy rôl.

Ymddengys cyrsiau gyda’i gilydd yn nhrefn yr wyddor.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, rydych yn cwblhau eich tasgau graddio yn y rhyngwyneb Canolfan Raddau gwreiddiol.

Llyfr graddau'r cwrs

Ydych yn barod i ddechrau graddio?

Yn eich cwrs, gallwch agor llyfr graddau'r cwrs o’r bar llywio. Dewiswch dab yLlyfr graddau i gyrchu'r holl waith cwrs sy'n benodol i'r cwrs rydych ynddo.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Mae'r llyfr graddau'n cael ei lenwi gyda myfyrwyr pan fyddant yn cofrestru ar eich cwrs. Gallwch raddio gwaith cwrs, rheoli eitemau, a phostio graddau o ddwy wedd:

 • Rhestr eitemau a raddir
 • Grid myfyrwyr

Gweld eitemau a raddir

Y rhestr Eitemau a Raddir yw eich gwedd ddiofyn o lyfr graddau’r cwrs. Gellir gweld yr holl waith cwrs rydych wedi’i neilltuo a’ch cynnydd graddio. Gallwch hefyd gyrchu'r swyddogaethau rheoli.

Gallwch newid i’r tab Myfyrwyr i weld darlun cyffredinol o ymgysylltiad pob myfyriwr.

The Gradable Items list is your default view of your Gradebook. Next to it, Students tab gives you an overall picture of each student’s engagement and performance.

Pennu eich gwedd. Newid o'r wedd rhestr i'r wedd grid myfyrwyr.

List or grid view options

Agor eitemau. Dewiswch deitl eitem i agor haen newydd. Gweld pwy y mae angen graddio eu cyflwyniadau a phwy sydd heb dderbyn eu graddau eto. Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i ddangos y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio yn unig. Ar yr adeg hon, gallwch hidlo yn ôl Pob statws ac Angen ei Raddio. Nid yw’r ddewislen Hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau mewn grwpiau neu drafodaethau. Ar yr adeg hon, gallwch ond raddio cyflwyniadau dyddlyfrau o wedd grid myfyrwyr. Mae gwelliannau i’r llif gwaith graddio dyddlyfrau ar y gweill ar hyn o bryd.

Rhagor am y rhestr cyflwyniadau

Gwirio'ch cynnydd. Gweld faint o gyflwyniadau y mae angen i chi eu graddio a faint o raddau y mae angen i chi eu postio. Mae Cyflawn yn nodi nad oes gennych unrhyw dasgau graddio'n weddill ar gyfer yr eitem honno. Bydd Popeth wedi graddio yn ymddangos pan fyddwch wedi graddio a phostio'r holl gyflwyniadau, ond mae'n bosibl na fydd rhai myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith eto felly nid oes ganddynt raddau.

Rheoli graddau. Agorwch ddewislen eitem i gael mynediad at y swyddogaethau rheoli, megis Golygu a Dileu.

Ychwanegu rhes. Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych am ychwanegu rhes:

 • Ychwanegu Eitem: Ychwanegu rhes ar gyfer gwaith cwrs, fel gradd cymryd rhan. Cyfyngir eich teitl i 255 o nodau. Dewiswch yr uned raddio, fel pwyntiau neu lythyr.
 • Ychwanegu Cyfrifiad: Ychwanegwch res ar gyfer cyfrifiad, fel gradd aseiniadau gyfartalog.
 • Ychwanegu Presenoldeb: Ychwanegwch res ar gyfer presenoldeb. Ar ôl i chi ychwanegu presenoldeb, ni fydd yr opsiwn ychwanegu yn ymddangos yn y ddewislen eto.

  Os ydych eisiau tynnu presenoldeb o'r eitemau a raddir, gallwch wneud hynny o'r gosodiadau presenoldeb neu rid y llyfr graddau.

  Rhagor am y nodwedd bresenoldeb

Aildrefnu eitemau. Pwyswch yr eicon Symud yn rhes yr eitem rydych am ei symud. Yr eicon Symud yw’r eicon gyda dwy saeth mewn pâr. Ni fydd yn weladwy os nad ydych yn symud cyrchwr y llygoden dros res yr eitem dan sylw ar ochr dde bell y rhes. Ni fydd rhes yr eitem yn symud os nad ydych yn ei dewis gan bwyso ar yr eicon saeth cyfatebol. Gallwch ond lusgo a gollwng yr eitem i’r lleoliad newydd ar ôl gwneud hynny.

Llusgwch yr eitem i'r lleoliad newydd a rhyddhewch yr eitem. Mae'r drefn a ddewiswch hefyd yn ymddangos yn y golwg grid ac ar dudalennau Graddau myfyrwyr. Ni allwch symud eitemau yn y golwg grid ar hyn o bryd.

Rhagor am aildrefnu'r golwg rhestr llyfr graddau


Gweld ymgysylltiad myfyrwyr o'r llyfr graddau

Gweld gwybodaeth am eich myfyrwyr a’u hymgysylltiad yn eich cwrs o dab Myfyrwyr y llyfr graddau. Agorwch y llyfr graddau a dewiswch Myfyrwyr.

Gradebook Students tab view
 1. Newid eich gwedd. Llywio’n hawdd rhwng tabiau Eitemau a Raddir a Myfyrwyr i weld eich tasgau graddio a'r wybodaeth ddiweddaraf am eich myfyrwyr.
 2. Gweld gwybodaeth myfyrwyr. Gweld rhestr o’ch myfyrwyr gyda cholofnau ar gyfer ID Myfyriwr, Enw defnyddiwr, Mynediad Diwethaf, a Gradd Gyffredinol. Ar gyfer y golofn Gradd gyffredinol, mae angen i chi osod y radd gyffredinol er mwyn i raddau ymddangos yn y pils gradd. Dangosir y radd gyffredinol fel gradd neu ganran; gallwch ddewis sut caiff ei dangos. Gallwch drefnu'r rhestr yn esgynnol, yn ddisgynnol neu yn ôl y drefn ddiofyn gan glicio ar eicon saeth cyfatebol pennyn y golofn.
 3. Chwilio am fyfyriwr. Cyfyngwch eich chwiliad i ychydig o lythrennau neu enw cyntaf neu olaf i gael y canlyniadau gorau. Gallwch hefyd chwilio yn ôl rhif adnabod myfyriwr ac enw defnyddiwr, os yw’r opsiwn hwnnw yn weladwy yn eich sefydliad.
 4. Gosod eich gwedd. Defnyddiwch ddewislen Eitemau fesul tudalen i ddewis y nifer o resi myfyrwyr i'w ddangos ar dudalen.
 5. Llywio'r rhestr. Defnyddiwch y ddewislen ar frig neu waelod y dudalen i symud i’r tudalennau blaenorol a nesaf yn rhestr myfyrwyr.
 6. Cymwysiadau a Negeseuon: Dewiswch y ddewislen tri dot ar ddiwedd rhes pob myfyriwr i weld neu greu cymwysiadau ar gyfer myfyriwr penodol, neu i anfon neges uniongyrchol. 

 

Gallwch hefyd drefnu'r rhestr yn ôl colofn gan ddewis yr eicon saeth nesaf at enw colofn. Bob tro y byddwch yn dewis eicon saeth, bydd yn newid i ddangos y rhestr myfyrwyr yn esgynnol, yn ddisgynnol neu yn y drefn ddiofyn.

Os nad ydych yn gweld unrhyw wybodaeth dan y golofn Enw defnyddiwr, gallwch ofyn i’ch Gweinyddwr am arweiniad. Efallai bydd gan eich sefydliad bolisïau diogelu preifatrwydd ar waith.

 

Dewiswch enwau myfyrwyr i weld eu cyflwyniadau ar eu tudalen Graddau Myfyrwyr unigol. Yn y golofn Statws, gallwch weld gwaith a gwblhawyd, eitemau sydd angen cael eu graddio, a graddau y mae angen i chi eu cyhoeddi. Gallwch hefyd weld y graddau ac adborth rydych wedi’u rhoi, creu cymwysiadau ac anfon negeseuon uniongyrchol.

List of all gradeable items assigned to a particular student.

Gallwch ddewis eitemau sydd angen cael eu graddio a bydd y cyflwyniad yn agor.

Os ydych yn rhoi gradd yn uniongyrchol ar dudalen Graddau Myfyrwyr, ni fydd y label Diystyru yn ymddangos y wedd hon. Bydd y label Diystyru yn ymddangos ar dudalen Cyflwyniad yr eitem.


Anfon negeseuon o’r wedd rhestr myfyrwyr

O’r rhestr myfyrwyr, gallwch anfon neges at unrhyw un sy’n gysylltiedig â’ch cwrs. Dewiswch y ddewislen opsiynau tri dot ar ochr dde rhes myfyriwr. Dewiswch yr opsiwn Anfon neges at fyfyriwr. Bydd y panel Neges yn agor ar ochr dde'r sgrin.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Mae negeseuon a anfonwch o’r wedd rhestr myfyrwyr hefyd yn ymddangos ar y dudalen Negeseuon.

Gallwch anfon copi o neges gwrs fel neges e-bost. Efallai bydd myfyrwyr yn gweld, darllen a gweithredu ar gyhoeddiadau pwysig a negeseuon cwrs pan dderbyniant gopi yn eu mewnflychau. Bydd copïau e-bost yn cael eu danfon dim ond os oes gan dderbynyddion gyfeiriad e-bost dilys yn eu proffil ar Blackboard Learn. Pan ddewiswch yr opsiwn hwn, mae holl dderbynwyr y neges yn derbyn copi e-bost.

Bydd derbynyddion yn gallu gweld eich neges ym mewnflwch eu cyfrifon e-bost, ond ni fyddant yn gallu anfon e-bost i ymateb.

Os byddwch yn dewis enw myfyriwr o’r rhestr, byddwch yn cyrraedd tudalen Graddau’r Myfyriwr. Yng nghornel dde uchaf y sgrin, gallwch ddewis y botwm Anfon neges a gallwch anfon neges at y myfyriwr hwnnw o’r ardal hon.

Rhagor am anfon negeseuon


Ychwanegu cymwysiadau o’r wedd Rhestr myfyrwyr

Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr unigol. Gallwch eithrio myfyrwyr o ddyddiadau dyledus neu derfynau amser asesiadau. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion.

Dewiswch y ddewislen opsiynau tri dot ar ochr dde rhes myfyriwr. Dewiswch yr opsiwn Cymwysiadau. Bydd y panel Cymwysiadau yn agor ar ochr dde'r sgrin.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

 

Os byddwch yn dewis enw myfyriwr o’r rhestr, byddwch yn cyrraedd tudalen Graddau’r Myfyriwr. Nesaf at enw'r myfyriwr, gallwch ddewis y ddewislen tri dot a gallwch hefyd agor y panel Cymwysiadau ar gyfer y myfyriwr hwnnw o'r ardal hon.

Select the three dot options menu at the right end of a student name. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

Ar ôl i chi greu cymwysiadau ar gyfer myfyriwr, bydd marc porffor yn ymddangos o flaen enw’r myfyriwr i ddynodi bod gan y myfyriwr gymwysiadau.

A purple flag followed by a student's name indicates accomodations.

Gallwch hefyd roi eithriad i fyfyriwr unigol ar brawf neu aseiniad penodol. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Mae eithriad yn diystyru'r ddau osodiad sydd wedi'u gosod ar gyfer pawb arall ar gyfer yr asesiad penodol hwnnw yn unig.

Rhagor am eithriadau asesiadau


Defnyddio gwedd grid myfyrwyr

Mae'r grid myfyrwyr yn dangos y sgorau y mae myfyrwyr wedi'u hennill. Dewiswch yr eicon gwedd grid yn y Llyfr Graddau. Dewiswch gell i ddechrau graddio.

Os oes gan fwy nag un myfyriwr yr un enw, dewiswch lun proffil myfyriwr. Mae cerdyn proffil naid yn dangos ID y myfyriwr. Caiff enwau dyblyg eu trefnu yn ôl ID.

Os guddioch chi enwau myfyrwyr ar gyfer asesiadau heb gwestiynau, byddwch yn gweld Dienw yng nghell pob myfyriwr. Ni allwch bennu neu olygu graddau.

Rhagor am raddio dienw

Gradebook grid view.

Rheoli Colofnau. Dewiswch deitl colofn i gael mynediad at y swyddogaethau rheoli, megis Golygu a Dileu.

Aseinio a rheoli graddau. Mae Cyflwyniad Newydd yn ymddangos mewn celloedd pan fydd myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith. Cliciwch unrhyw le mewn cell i gyrchu'r swyddogaethau rheoli neu aseinio gradd. Dewiswch y gell neu werth gradd i olygu gradd bresennol neu ychwanegu cofnod newydd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Gweld cyflwyniadau. Os yw cyflwyniad yn bodoli, dewiswch Gweld yn y ddewislen i weld gwaith y myfyriwr. Mae'r opsiwn Gweld wedi'i analluogi os nad oes unrhyw gyflwyniad yn bodoli.

Postio graddau. Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau i fyfyrwyr, dewiswch yr opsiwn Postio ym mhennyn y golofn. Mae'r holl raddau rydych wedi'u haseinio ar gyfer y golofn hon yn cael eu postio i fyfyrwyr eu gweld. Os ydych eisiau postio un ar y tro, cliciwch yng nghell y myfyriwr hwnnw a dewiswch Postio yn y ddewislen. Mae graddau sydd wedi cael eu postio'n ymddangos gyda neges Wedi'i phostio yn y golofn.

Ychwanegu eitemau neu gyfrifiadau. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch eisiau ychwanegu eitem neu gyfrifiad.

Gweld cyfanswm pwyntiau. Ym mhennyn pob colofn, gallwch weld y cyfanswm pwyntiau ar gyfer pob eitem neu gyfrifiad a gweld yn hwylus y radd y mae pob myfyriwr wedi'i hennill.

Gweld eich cynnydd graddio. Ym mhennyn pob colofn, bydd nifer y cyflwyniadau wedi'u graddio'n ymddangos, ynghyd â nifer y graddau rydych wedi'u postio. Pan fyddwch wedi graddio a phostio'r holl gyflwyniadau, bydd Cyflawn yn ymddangos.


Chwilio yn y llyfr graddau

Yn y wedd grid, gallwch gulhau'ch gwedd i ddangos rhes un myfyriwr yn unig, un golofn, neu gategori cyfan, megis aseiniadau.

Yn y blwch chwilio, teipiwch un neu ragor o nodau. Bydd y canlyniadau chwilio'n cynnwys yr holl fyfyrwyr, colofnau a chategorïau sy'n cyd-fynd, yn y drefn honno. Dewiswch eitem o'r rhestr neu mireiniwch eich chwiliad.

Er enghraifft, gallwch chwilio am fyfyriwr penodol yn ôl enw neu ID a chanolbwyntio ar ymgeisiau a graddau'r myfyriwr hwnnw. Gallwch hefyd rannu graddau gyda'r myfyriwr mewn sesiwn swyddfa byw. Caiff y graddau ar gyfer myfyrwyr eraill eu diogelu a chaiff y preifatrwydd ei gynnal.

Search field in the Gradebook grid view.

Ar ôl i chi wneud eich dewis, bydd rhes, colofn neu gategori colofnau'r myfyriwr yn ymddangos. Dewiswch yr X yn y blwch chwilio i ddychwelyd i wedd grid llawn y llyfr graddau.

This is how Gradebook search results look like.

Gallwch hefyd chwilio rhestr cyflwyniadau eitem am fyfyriwr neu grŵp penodol.

Hidlo yn ôl cyrsiau wedi’u cyfuno

Gallwch hidlo gwedd eich llyfr graddau yn seiliedig ar cyrsiau wedi’u cyfuno. Yn y wedd grid myfyrwyr, dewiswch Hidlo i agor y panel Meini Prawf Hidlo. Mae Hidlo ond yn ymddangos os oes gennych gyrsiau wedi’u cyfuno. Bydd pob myfyriwr o bob un o'ch cyrsiau wedi’u cyfuno yn ymddangos yn yr ardal hidlo weithredol.

This is how results from a filter selection in the Gradebook filter panel look like.

Wrth i chi ddewis is-gyrsiau yn y panel, bydd y rhestr o fyfyrwyr yn newid i gyd-fynd â'r cofrestriadau yn yr is-gyrsiau. Gallwch ddewis un neu fwy o is-gyrsiau.

Mae’r wybodaeth ar frig y panel yn dangos y nifer o gyrsiau a ddewisoch. Dewiswch yr X i gwympo'r panel a chynyddu'r ardal i weld y grid myfyrwyr. Dewiswch Clirio popeth i glirio'r blychau ticio.

Ar ôl i chi hidlo’ch gwedd, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio i leihau'r canlyniadau.


Diweddaru gosodiadau’r llyfr graddau

O lyfr graddau eich cwrs, gallwch ychwanegu neu wneud newidiadau i'ch gosodiadau presennol i gyd-fynd â'ch dulliau graddio. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau'r Llyfr Graddau.

Gradebook settings icon highlighted on the far right of the gradebook options

Panel Gosodiadau’r Llyfr Graddau

O banel Gosodiadau’r Llyfr Graddau, gallwch reoli Sgemâu Graddio a Chategorïau Gradd, ychwanegu Seroau Awtomatig a gosod gosodiadau Perfformiad Myfyriwr.

Perfformiad Myfyriwr

O'r adran hon, gallwch addasu’r meini prawf perfformiad gweithgareddau sydd eu hangen er mwyn derbyn rhybuddion yn eich ffrwd gweithgarwch megis diwrnodau heb weithgarwch neu gyfyngu ar graddau canran ac, yn ei dro, anfon y rhybuddion hynny at fyfyrwyr. Bydd y ddolen i’r graffig ymddygiad Gweld perfformiad y dosbarth ond yn weladwy ar gyfer y cyrsiau hynny sydd â digon o ddata i’w boblogi.

Gradebook panel with a particular student's performance section highlighted.

Dewiswch Gweld perfformiad y dosbarth i agor y graffig cyfatebol a'r rhestr o fyfyrwyr ar gyfer y cwrs. Gallwch, yn ei dro, ddewis unrhyw fyfyriwr i wirio perfformiad unigol.

Course activity related to grades with My Class panel open.
This is a how a particular student's course activity per week performance looks like.

Sgemâu Graddio

Gallwch wneud newidiadau i'r sgema graddio diofyn. Gallwch weld categorïau'r llyfr graddau a chreu a rheoli cyfarwyddiadau hefyd. Yn olaf ond nid yn lleiaf, gallwch greu a rheoli nodiannau gradd i wrthwneud gradd gyffredinol myfyriwr ac aseinio seroau awtomatig.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Categorïau

Pan fyddwch yn creu eitem y gellir ei raddio, bydd yn ymddangos yn awtomatig yn y llyfr graddau ac yn gysylltiedig â’r categori priodol. Gallwch ddefnyddio'r categorïau pan fyddwch yn creu eitemau wedi'u cyfrifo, fel cyfartaledd aseiniadau.

Gallwch greu categorïau newydd i bersonoli sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Gallwch ddefnyddio categorïau personol pan fyddwch yn gosod y radd gyffredinol.

I greu categori llyfr graddau newydd, dewiswch yr eicon Gosodiadau. Ym mhanel Gosodiadau Llyfr Graddau, dewiswch Ychwanegu Categori Newydd a theipiwch enw.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Bob tro y byddwch yn creu eitem wedi'i raddio yn ystod eich cwrs, mae gennych yr opsiwn i newid y categori gradd fel bod yr eitem yn cael ei grwpio i un o'r categorïau llyfr graddau unigryw. Ar y panel Gosodiadau'r Llyfr Graddau, dewiswch y categori unigryw yn y ddewislen Categorïau Gradd.

Mwy am sut i greu prawf

Mwy am sut i greu aseiniad

Nodiannau gradd cyffredinol

Gallwch greu a rheoli nodiannau gradd i wrthwneud gradd gyffredinol myfyriwr os yw eu perfformiad yn cwympo y tu allan i'r sgema diffiniedig. Er enghraifft, os oes rhaid i fyfyriwr dynnu allan o'ch cwrs yng nghanol semester, gallwch ddefnyddio nodiant gradd i nodi amgylchiadau neu sefyllfa wirioneddol y myfyriwr heb aseinio gradd go iawn.

Creu nodiant gradd yn y panel Gosodiadau Llyfr Graddau. I gymhwyso nodiant gradd, ewch yn ôl i'r llyfr graddau yn y wedd grid a dewiswch o fewn cell gradd gyffredinol y myfyriwr. Yn y ddewislen, dewiswch y nodiant. Bydd y gell yn troi'n llwyd i nodi eich bod wedi gwrthwneud y radd gyffredinol.

I ddileu'r gwrthwneud, dewiswch gell gradd gyffredinol y myfyriwr a dewiswch Dadwneud Gwrthwneud. Mae'r radd gyffredinol yn dychwelyd i'r cyfrifiad gradd gyffredinol rydych wedi'i ddiffinio ar gyfer y cwrs.


Lawrlwytho ac uwchlwytho graddau

Gallwch lawrlwytho'r llyfr graddau llawn neu ddewis colofnau o'ch cyrsiau Ultra. Gallwch allgludo'r ffeil mewn fformat wedi'i gwahanu gan goma (CSV) neu wedi'i gwahanu gyda thabiau (XLS). Gallwch ddewis cadw'ch ffeil ar eich dyfais neu yn y Casgliad o Gynnwys. Dewiswch yr eicon Lawrlwytho graddau yn y Llyfr Graddau.

Gallwch fewnforio'r ffeil a lawrlwythwyd i mewn i raglen megis Microsoft ® Excel® i wneud dadansoddiad ystadegol neu waith cyfrifiannol arall.

Gallwch hefyd uwchlwytho ffeil graddau y gweithioch arni all-lein a diweddaru'ch llyfr graddau.

Rhagor am weithio gyda graddau all-lein


Aseinio seroau awtomatig

Gallwch ddewis aseinio seroau yn awtomatig i waith coll ar ôl y dyddiad cyflwyno. Mae myfyrwyr a grwpiau yn dal i allu cyflwyno gwaith ar ôl i sero awtomatig gael ei bennu. Wedyn, gallwch raddio fel arfer.

Yn y Llyfr Graddau, dewiswch eicon Gosodiadau i gyrchu'r panel Gosodiadau Llyfr Graddau. Dewiswch y blwch Aseinio seroau awtomatig ar gyfer gwaith hwyr dyledus. Galluogwyd y gosodiad hwn yn ddiofyn mewn cyrsiau newydd.

Ar ôl i chi alluogi'r gosodiad hwn, nid oes rhaid i chi fynd trwy'ch llyfr graddau i aseinio seroau. Mae gosodiad sero awtomatig yn berthnasol i'r eitemau graddedig hyn:

 • Aseiniadau ac aseiniadau grŵp
 • Profion a phrofion grŵp
 • Trafodaethau graddedig unigol a grŵp

Nid yw'r gosodiad seroau awtomatig yn berthnasol pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Gallwch greu ymgeisiau myfyrwyr a dyddiadau ac amserau cyflywno â llaw.

Rhagor am gasglu cyflwyniadau all-lein

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Nesaf, dewiswch Aseinio Seroau. Bydd unrhyw waith hwyr dyledus yn derbyn sero yn awtomatig. Bydd cyfanswm pwyntiau y myfyrwyr yr effeithir arnynt yn diweddaru.

Seroau awtomatig ar dudalen y Llyfr Graddau

Yng ngwedd rhestr, mae pils gradd myfyrwyr yn dangos "0" pan nid oes gyflwyniadau ac mae'r dyddiad dyledus wedi mynd heibio. Bydd y label Sero awtomatig yn ymddangos nesaf at y pils graddau. Bydd y label Cyflawn hefyd yn ymddangos oherwydd nid oes dim byd gennych i'w raddio. Caiff seroau awtomatig eu postio yn awtomatig.

This is how the automatic zeros function look like.

Ar dudalen y Llyfr Graddau yng ngwedd grid, bydd teitlau'r colofnau'n goch pan fydd y dyddiad cyflwyno wedi mynd heibio. Yng nghelloedd y myfyrwyr, bydd "0" a Sero awtomatig yn ymddangos.

This is how automatic zeros look like in the Gradebook grid view.

Mae myfyrwyr yn gallu cyflwyno'n hwyr i ddiweddaru'u graddau. Mae'n bosibl y byddwch eisiau cynnwys gwybodaeth am sut caiff gwaith hwyr ei raddio yng nghyfarwyddiadau'r eitem neu yn eich maes llafur. Pan fydd myfyriwr yn cyflwyno gwaith ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y sero awtomatig ei dynnu. Bydd label hwyr yn ymddangos gyda'r dyddiad ac amser cyflwyno.

Example of a late submission.

Nid yw'r gosodiad hwn yn berthnasol i fyfyrwyr gyda chymwysiadau dyddiad dyledus. Gallwch ychwanegu cymhwysiad dyddiad dyledus er mwyn tynnu sero awtomatig yn ôl. Bydd sero awtomatig yn cael ei ychwanegu at waith sy'n hwyr pan fyddwch yn ychwanegu myfyriwr neu grŵp newydd at eich cwrs.

Os oes gymhwysiad dyddiad dyledus gan aelod o grŵp, bydd y grŵp yn etifeddu'r cymhwysiad hwnnw. Ni fydd neb yn y grŵp yn derbyn sero awtomatig ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio.

Rhagor am gymwysiadau dyddiad dyledus

Analluogi seroau awtomatig

Gallwch analluogi gosodiad seroau awtomatig ar unrhyw adeg. Ym mhanel Gosodiadau'r Llyfr Graddau, cliriwch y blwch ticio seroau awtomatig. Nesaf, dewiswch un o'r canlynol:

 • Cadw seroau awtomatig cyfredol
 • Clirio seroau awtomatig cyfredol

Ni fydd seroau awtomatig yn cael eu pennu bellach. Os glirioch chi'r seroau awtomatig, bydd cyfanswm pwyntiau'r myfyrwyr yr effeithir arnynt yn cael eu diweddaru.

Don't assign automatic zeros confirmation panel.

Newid y dyddiad dyledus

Gallwch newid ddyddiad dyledus eitem sydd eisoes â seroau awtomatig wedi pennu iddi yn y llyfr graddau. Byddwch yn derbyn cadarnhad o'r goblygiadau:

 • Newid y dyddiad dyledus i ddyddiad yn y dyfodol: Bydd seroau awtomatig ar gyfer gwaith hwyr dyledus yn cael eu clirio.
 • Newid y dyddiad dyledus i ddyddiad yn y gorffennol: Mae'r eitem bellach yn hwyr ddyledus a bydd seroau yn cael eu pennu.

Os ddewiswch chi Canslo, bydd y dyddiad dyledus yn dychwelyd i'r dyddiad dyledus gwreiddiol.

Hidlo sut rydych yn gweld y llyfr graddau

Hidlo gwedd eich llyfr graddau yn ôl defnyddwyr, grwpiau, eitemau a chategorïau. Gellir creu nodau tudalen ar gyfer hidlyddion er mwyn cael mynediad atynt yn nes ymlaen.

This is how the Gradebook grid looks like when you apply your filters.

Gallwch hefyd symud yn ôl ac ymlaen drwy gyflwyniadau'r myfyrwyr sydd wedi'u cynnwys yn yr hidlyddion a ddewiswyd.

These are the available filters in your Gradebook. You can filter by Student, Group, Gradable items and other categories.