Opprett Flervalg med flere riktige svar-spørsmål

Flervalg med ett riktig svar- og Flervalg med flere riktige svar-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en oppgave eller prøve bare har disse spørsmålstypene, blir poengene for oppgaven eller prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.

Du bruker den samme prosessen for å lage spørsmål for både oppgaver og prøver.

Add a Multiple choice and Multiple Answer question

For å opprette Flervalg med flere riktig svar-spørsmål må du bruke spørsmålstypen Flervalg med ett riktig svar og så velge flere riktige svar. Du kan tillate delvise og negative poengsummer for svar.

Nye spørsmål har ingen standard riktige svar. Du kan ikke lagre med mindre du har valgt minst ett riktig svar og har lagt til tekst for alle svarene.

Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg Poeng-feltet for å skrive inn en ny verdi. Hvis du vil ha mer enn fire svarfelt, kan du velge Legg til alternativ. Du kan legge til så mange svarfelt du vil. Velg Flytt-ikonet for å flytte et svar. Velg papirkurvikonet for å slette et svar. Slett eventuelle tomme felt for å aktivere Lagre-alternativet.

Mer om hvordan du oppretter spørsmål med flere svaralternativer


Delvis og negativ poengtildeling

Svaralternativer vektes likt. Du kan ikke vektlegge noen svaralternativer mer enn andre.

Gjør et valg i Vurderingsalternativer-menyen:

  • Alt eller ingenting: Studentene må få alle svar riktig for å få maksimal poengsum. Ett eller flere feil svar = 0 poeng.
  • Tillat delvis poengtildeling: Studentene gis delvis poengtildeling hvis de svarer riktig på en del av spørsmålet.
  • Trekk poeng for feil svar: Trekk poeng for feil svaralternativer, for dermed å unngå gjetting. Spørsmål kan ikke få mindre enn 0 poeng.

Mer om hvordan du ser Flervalg med flere riktige svar-spørsmål som er gitt vurdering