Cwestiwn Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo

Mae cwestiynau Fformiwla sydd wedi'i Chyfrifo yn cyflwyno cwestiwn i fyfyrwyr sy'n gofyn iddynt wneud cyfrifiad ac ymateb ar ffurf rhif. Mae'r niferoedd dan sylw'n newid gyda phob myfyriwr ac fe'u tynnir o amrediad rydych chi'n ei osod. Mae'r ateb cywir yn werth neu’n amrediad gwerthoedd penodol.

Mae hyfforddwr yn creu'r cwestiwn hwn:

Os gall gwydryn bach gynnwys [x] owns o ddŵr, ac y bydd gwydryn mawr yn cynnwys [y] owns o ddŵr, beth yw cyfanswm yr ownsys mewn 4 gwydryn mawr a 3 gwydryn bach o ddŵr?

Pan fydd myfyriwr yn gweld y cwestiwn, disodlir newidion [[x] a [[y] gan werthoedd a gynhyrchir ar hap o nifer o amrediadau y mae'r hyfforddwr yn eu pennu.


Crëwch y cwestiwn a'r fformiwla

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Mewn prawf sydd eisoes yn bodoli, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu cwestiwn. Dewiswch Ychwanegu cwestiwn Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo.

Byddwch yn defnyddio'r un broses wrth greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Mae'r ardal Cynnwys y Prawf yn agor lle byddwch yn creu'r cwestiynau ac yn ychwanegu'r fformiwla. Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt.

 1. Gall Testun y Cwestiwn gynnwys newidion neu hafaliadau syml. Rhowch gromfachau petryal o amgylch newidion. Disodlir newidion gan werthoedd pan fyddant yn cael eu dangos i fyfyrwyr.

  Mae rhaid i newidion gynnwys llythrennau, ac ni allwch ailddefnyddio enwau newidion. Mae newidion yn gallu cynnwys mwy nag un nod, megis [ab] neu [cd].

  Ystyrir 'sin', 'cos', 'tan', 'asin', 'acos', 'atan', 'csc', 'sec', 'cot', 'log', 'In', 'round', 'e', a 'pi' fel newidion cadw ac felly ni allwch eu defnyddio.

 2. Y Fformiwla Ateb yw'r mynegiad mathemategol a ddefnyddir i ddod o hyd i'r ateb cywir. Dewiswch weithredyddion a swyddogaethau ar draws top y blwch Fformiwla Ateb. Yn yr enghraifft, y fformiwla yw 4y+3x.

  Dewiswch a ydych eisiau Dangos fformiwla i fyfyrwyr.

 3. Dewiswch Nesaf i barhau.

Diffiniwch y gosodiadau ateb

Defnyddiwch y cam nesaf yn y broses i ddiffinio gosodiadau cwestiwn, opsiynau sgorio, a setiau o atebion.

 1. Gosodwch eich gosodiadau Fformat yr ateb a Talgrynnu.
 2. Yn Opsiynau sgorio manylder, dewiswch eich opsiynau sgorio.

  Caniatáu credyd llawn os yw ateb o fewn amrediad a ddewisir: Amrediad yr atebion y dyfernir credyd llawn iddynt. Dewiswch a yw'n Rhif neu'n Canran. Os oes rhaid i'r ateb fod yn union ateb, teipiwch sero ar gyfer yr amrediad.

  Caniatáu credyd rhannol os yw ateb o fewn amrediad a ddewisir: Caniatewch glod rhannol ar amrediad llai cywir o atebion. Gosodwch y Credyd i'w ddyfarnu os yw ateb y myfyriwr o fewn yr amrediad credyd rhannol.

 3. Dewiswch eich gosodiad Unedau'r ateb. Os oes angen, mae rhaid cynnwys uned y mesur yn ateb y myfyriwr. Teipiwch yr Unedau Ateb a Canran Pwyntiau Unedau i'w dyfarnu os mewnbynnir yr unedau'n gywir.

  Mae rhaid i unedau'r ateb gyfateb yn union. Er enghraifft, os ydych yn teipio “medrau” ar gyfer yr uned, ystyrir “m” yn anghywir.

 4. Yn yr adran Amrediad newidiol, rhowch y Gwerth Isaf a Gwerth Uchaf ar gyfer pob newidyn. Pan gaiff y cwestiwn ei ddangos i fyfyriwr, mae'r system yn disodli'r newidyn gyda gwerth a ddewisir ar hap o'r amrediad a ddiffiniwyd gennych. Gallwch ddefnyddio nodiant gwyddonol yn y blychau gwerth. Dewiswch y nifer o Bwyntiau Degol ar gyfer gwerth pob newidyn.

  Mae nifer y lleoedd degol rydych yn eu dewis yn gallu affeithio ar werthoedd isafswm ac uchafswm newidyn. Er enghraifft, rydych yn gosod y gwerth isafswm i 0.0000004 a'r gwerth uchafswm fel 1, ac rydych yn dewis 2 le degol. Mae'r system yn talgrynnu'r rhifau i 2 le degol, felly mae'r system yn cynhyrchu newidion yn y setiau o atebion gyda gwerthoedd rhwng 0.00 ac 1.00.

 5. Rhowch Nifer o setiau o atebion i’w cynhyrchu.
 6. Dewiswch Nesaf i weld y setiau o atebion. Gallwch olygu'r setiau o atebion ar y dudalen nesaf. Dewiswch Yn ôl i fynd i'r dudalen flaenorol, neu Canslo i roi'r gorau iddi.

Gwirio

Mae'r cam olaf yn y broses yn arddangos y setiau o atebion a gynhyrchwyd gan y system. Mae pob set yn cynrychioli un o amrywiadau posibl y cwestiwn y gellir ei gyflwyno i fyfyrwyr.

 1. Gallwch newid gwerth y newidion ymhob set o atebion wrth deipio yn y blychau. Dewiswch Cyfrifo atebion i ddiweddaru'r atebion cyfrifedig a chadw'ch newidiadau cyn i chi gyflwyno.
 2. Dewiswch Ail-lenwi set o atebion i'w ddileu a chael y system i’w ddisodli'n awtomatig gyda set arall. Os ydych am leihau nifer y setiau, dewiswch Yn ôl a newid nifer y setiau o atebion yn Gosodiadau'r Ateb.
 3. Dewiswch Cadw i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.