Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae aseiniadau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Barod i raddio grwpiau?

Ar ôl i grwpiau gyflwyno eu haseiniadau, gallwch gael mynediad at eu gwaith o'r llyfr graddau neu o fewn y cwrs. Aseinio'r un radd i’r grŵp cyfan neu raddio cyfraniad pob aelod o’r tîm ar wahân os na wnaeth pawb gyfrannu’n gyfartal. Ni allwch newid gosodiadau graddau neu aelodaeth grwpiau ar ôl i chi ddechrau graddio.

Ni allwch alluogi graddio cyfochrog neu raddio dienw ar aseiniadau grŵp.

O’r dudalen Cyflwyniadau, dewiswch enw grŵp i ddechrau graddio.

On the left, the Gradebook is open with the "Gradable items" tab selected and a particular group assignment selected and highlighted. On the right, the Submissions page is open with the group submissions list displayed.

O gyflwyniad grŵp, gallwch lywio i grwpiau eraill gyda’r saethau blaenorol a nesaf. I weld aelodau'r grŵp, dewiswch y saeth i lawr nesaf at yr eicon adborth i gyrchu'r rhestr. Gallwch hefyd weld pa aelod a gyflwynodd ar ran y grŵp.

An example group submission is open with 1) the previous and next navigation arrows highlighted, 2) the down-pointing arrow next to the feedback icon highlighted, and 3) the group members list displayed.

Dewiswch yr eicon adborth i agor y panel adborth, sy’n parhau ar ochr y sgrin. Gallwch sgrolio trwy'r aseiniad a darparu gradd. Ychwanegu adborth cyffredinol ar gyfer y grŵp yn y tab Grŵp. Dewiswch y tab Unigol a ychwanegwch adborth ar gyfer pob myfyriwr yn y grŵp. Gallwch lywio rhwng myfyrwyr gyda’r saethau blaenorol a nesaf.

An example group submission is open with 1) the feedback icon selected and highlighted, 2) the "Group" and "Individual" feedback tabs displayed, and 3) the previous and next arrows highlighted.

Gallwch hefyd blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio cyflwyniadau grŵp.

Gweld a golygu adborth

Ehangwch y rhestr aelodau i weld adborth ar gyfer aelodau unigol. Agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu Adborth i ddileu neu wneud newidiadau i adborth ar gyfer y grŵp neu aelodau unigol. Os ydych yn gwneud newidiadau ar ôl postio graddau, ni fydd myfyrwyr yn derbyn hysbysiad am yr adborth a ddiweddarwyd neu a ddilëwyd.

Gwedd myfyriwr

Yn y ffrwd gweithgarwch, caiff myfyrwyr eu hysbysu pan gyhoeddir y radd grŵp. Os ydych yn darparu adborth grŵp, bydd yn ymddangos gyda’r radd. Gall myfyrwyr ddewis teitl yr aseiniad grŵp i agor eu tudalennau Graddau Cyrsiau i gael mynediad at bob un o'u graddau.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Gall myfyrwyr gyrchu eu hadborth grŵp ac unigol, os ydych wedi’u darparu.

An example group submission from the Student's view is open with the "Group" and "Individual" feedback tabs displayed.

Rhagor am raddio aseiniadau

Aseinio gradd wahanol i aelodau'r grŵp

Yn ddiofyn, bydd gradd ar gyfer aseiniad grŵp yr un fath ar gyfer pob aelod o'r grŵp. Fodd bynnag, gallwch newid graddau aelodau unigol o’r grŵp os ydych yn teimlo bod eu cyfraniadau yn haeddu gradd wahanol i’r grŵp.

Ar y tudalen Cyflwyniadau, gallwch aseinio gradd ar gyfer y grŵp cyfan. Teipiwch werth yn y golofn Gradd. Labelir y gradd fel Gwrthwneud gan nad ydych wedi aseinio'r radd o'r cyflwyniad ei hun.

I aseinio gradd wahanol i aelod unigol, ehangwch restr y grŵp a teipiwch werth yng ngholofn Gradd yr aelod hwnnw. Dangosir gradd cyffredinol y grŵp fel Ar y Gweill. Nid yw’r opsiwn Cyhoeddi yn ymddangos oherwydd nid oes gan rai myfyrwyr raddau ar gyfer yr aseiniad.

Ar ôl i chi aseinio gradd i’r grŵp cyffredinol, gallwch olygu gradd unigol aelod o'r grŵp. Ehangwch y rhestr o aelodau'r grŵp a newidiwch radd unigol yn ôl yr angen. Dangosir gradd gyffredinol y grŵp fel Lluosog. Labelir gradd aelod unigol fel Gwrthwneud.

Rhagor am raddau gwrthwneud

An example group assignment grade page is open with the overall's group grade (shown as "Multiple") and an individual member's grade (labeled as "Override") highlighted.

Hefyd gallwch aseinio gwahanol raddau yng ngolwg grid y llyfr graddau. Dewiswch gell aelod o'r grŵp ac mae pob aelod arall o'r grŵp yn cael eu hamlygu yn y grid. Golygu gradd aelod o’r grŵp yn ôl yr angen. Mae gennych yr opsiwn i gymhwyso'r radd olygedig hon i bawb yn y grŵp.

The Gradebook grid view is open with 1) an example of how to give a grade displayed and 2) the "Assign this grade to everyone in the selected group?" confirmation message on screen.

Allaf symud aelodau grŵp ar ôl i mi raddio tipyn o waith?

Gallwch symud myfyrwyr rhwng grwpiau ac ychwanegu myfyrwyr newydd a ychwanegwyd at eich cwrs. Gall unrhyw aelodau newydd o'r grŵp gael mynediad at y gwaith a gadwyd gan y grŵp hyd at yr adeg honno. Mae aelodau newydd o'r grŵp hefyd yn gallu cyflwyno gwaith ar ran y grŵp.

Pan fyddwch yn symud myfyrwyr â graddau i grwpiau gwahanol, bydd eu graddau yn symud gyda nhw, ond nid yw eu gwaith yn symud. Mae’r aelodau grŵp newydd hyn yn cadw eu graddau presennol. Ni fydd eu graddau yn effeithio ar weddill y grŵp. Fodd bynnag, os nad ydych wedi graddio’r gwaith grŵp, diweddarir graddau'r aelodau newydd.

The group members list is open. A newly added member in the group is shown, this member maintains the previously given grade while the other members have no grades assigned.

Os yw grŵp wedi derbyn gradd ac rydych yn symud myfyrwyr i'r grŵp hwnnw, mae rhaid i chi aseinio graddau iddynt â llaw.

The group members list is open. A newly added member in the group is shown, this member does not have an assigned grade, while the other members keep their previously assigned grades.

Eithriadau asesiadau grŵp

Ar gyfer asesiad grŵp penodol, gallwch roi eithriad i grŵp unigol am fynediad estynedig yn unig, hynd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o grwpiau eraill. Mae'r eithriad yn diystyru'r gosodiad argaeledd amodol ar gyfer pawb arall ar gyfer yr asesiad penodol hwnnw yn unig. Oherwydd ni chaniateir ymgeisiau lluosog ar gyfer asesiadau grŵp, ni allwch newid yr ymgeisiau a ganiateir.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp, gallwch ychwanegu eithriadau ar gyfer grwpiau fesul un. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau o dudalen cyflwyniad grŵp unigol.

A group assessment's Submission page is open with the exceptions panel open

Rhagor am eithriadau grŵp