This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Hesaplanan Sayısal sorularda, öğrencilere sayısal bir yanıt gerektiren bir soru gösterilir. Sorunun matematiksel bir formül olmasına gerek yoktur. Sayısal yanıt gerektiren bir metin sorusu verebilirsiniz. Hesaplanan Sayısal sorular, doğru yanıtların sayı olduğu Boşluk Doldurma sorularına benzer.

Örnek:

Normal şartlarda insanın ortalama vücut sıcaklığı 36,5−37,5 santigrat derece arasındaysa, Fahrenhayt derece olarak insanın ortalama vücut sıcaklığı nedir?

Tam sayısal bir yanıt belirtebilir ya da bir yanıt ve izin verilen bir aralık belirtebilirsiniz.

Hesaplanan Sayısal sorulara otomatik olarak not verilir.

Hesaplanan sayısal yanıtlar alfa-sayısal değil, sayısal olmalıdır (örneğin, "kırk iki" değil, "42").


Hesaplanan Sayısal bir soru oluşturma

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Hesaplanan Sayısal seçeneğini tıklatın.
  2. Soru Metni ve Doğru Yanıt'ı girin. Bu değer bir sayı olmalıdır.
  3. Yanıt Aralığı'nı girin. Öğrencilerin krediyi alması için yanıtın tam olması gerekiyorsa 0 değerini girin. Doğru Yanıt'tan daha küçük veya daha büyük bir değerdeki fark, Yanıt Aralığı değerinden daha küçük olduğunda bu değer doğru olarak işaretlenir.
  4. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
  5. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

 

Doğru Yanıt ve Yanıt Aralığı alanları için aşağıdaki giriş türleri uygundur:

  • Bilimsel gösterim için aşağıdaki biçimler uygundur: 45.6e-6 veya 45.6E-6 (E harfi küçük veya büyük olarak kullanılabilir).
  • Alanda birim kullanılamaz (örneğin 25 cm 4.5e4 KHZ biçimindeki girişler kabul edilmez).
  • "Pi" ve "e" (Euler sabiti) gibi sabitler desteklenmez, bu nedenle 67e veya 4pi gibi sayılar geçersiz olacaktır.