Gweld sut mae cynnwys cwrs digidol yn eich sefydliad yn perfformio yn ôl y cwrs a'r tymor. Mae'r tabl hwn yn dangos pob cwrs yn eich sefydliad â phroblemau hygyrchedd i chi.

Nid yw cyrsiau a ddilëwyd yn cael eu cynnwys.

Ar gyfer pob cwrs, byddwch yn gweld ID ac enw’r cwrs, nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ac sy’n cael eu heffeithio gan broblemau yn y cwrs, nifer yr eitemau yn y cwrs â phroblem, a'r sgôr hygyrchedd ar gyfer y cwrs.

Gallwch chwilio am gwrs penodol neu ddewis dewislen y tymor i weld perfformiad y cwrs mewn tymor gwahanol.

Allforiwch yr adroddiad cyrsiau neu ddewiswch gwrs am ragor o fanylion.


Adroddiad Cwrs Unigol

O'r adroddiad cwrs unigol, gallwch weld nifer y myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru yn y cwrs, cyfanswm y cynnwys a grëwyd, y sgōr hygyrchedd gyffredinol, a phroblemau hygyrchedd yn y cwrs.

Dewiswch Allforio cwrs i lawrlwytho'r adroddiad cwrs unigol. Dewiswch eitem i weld yr eitem dan sylw. Dewiswch Ewch i gwrs i ymweld â hafan y cwrs a defnyddio adborth hyfforddwr Ally i wella hygyrchedd yr eitem.

Rhagor am sut y gall hyfforddwyr wella hygyrchedd ffeiliau


Cyfanswm y cynnwys a grëwyd

Yn yr adroddiad Cyfanswm y cynnwys a grëwyd , mae lliw yn cynrychioli gwahanol fathau o gynnwys. Pwyntiwch at fath o gynnwys i weld y cyfanswm a grëwyd a sgôr hygyrchedd ar gyfer y math hwnnw.

Gall defnyddwyr darllenwr sgrîn bwyso Tab i symud drwy'r tabl cudd Cyfanswm a grëwyd.


Sgôr hygyrchedd cyffredinol

Gweld cymhariaeth o'r sgôr hygyrchedd gyffredinol cyn ac ar ôl gwneud gwelliannau i eitemau yn y cwrs. Mae pob eitem yn derbyn sgōr hygyrchedd gychwynnol cyn i unrhyw beth gael ei wneud gan neu yn Ally i'w wella. Mae hyn "Heb Ally". Wrth i welliannau gael eu gwneud, mae sgôr hygyrchedd cynnwys yn diweddaru. Y sgôr hon wedi’i diweddaru yw "Gydag Ally".

Po uchaf y sgôr y gorau mae eich cynnwys yn perfformio.


Problemau hygyrchedd

Gweld rhestr o broblemau hygyrchedd a geir yn y cwrs. Rhestrir problemau yn nhrefn blaenoriaeth o ddifrifol i fân. Dylid mynd i'r afael â'r rhai hynny sydd ar frig y rhestr yn gyntaf. Mae Ally yn ystyried y nifer o fyfyrwyr a effeithir, pa mor aml mae'r broblem yn digwydd, a'r sgôr hygyrchedd er mwyn penderfynu'r flaenoriaeth. Dewiswch Difrifol, Mawr, neu Mân i ddatrys y problemau yn ôl difrifoldeb.

  • Difrifol. Y problemau hyn sy’n cyflwyno’r risg fwyaf i hygyrchedd ac mae arnynt angen y sylw mwyaf.
  • Mawr. Mae'r materion hyn yn effeithio ar hygyrchedd, ac er nad ydynt yn ddifrifol, mae arnynt angen sylw.
  • Mân. Dylai'r problemau hyn gael eu hystyried i gael sgôr hygyrchedd gwell.

Ar gipolwg gallwch chi benderfynu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer pob problem.

  • Math o Gynnwys
  • Problem hygyrchedd
  • Difrifoldeb
  • Cyfanswm y cynnwys â'r broblem

Dewiswch broblem i weld disgrifiad llawn o'r mater ac effaith yr eitemau. Gweld nifer y myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru yn y cwrs a rhestr o eitemau â'r broblem hygyrchedd.

Dewiswch Yn ôl i'r cwrs i ddychwelyd i adroddiad y cwrs. Dewiswch eitem i weld yr eitem dan sylw. Dewiswch Ewch i gwrs i ymweld â hafan y cwrs a defnyddio adborth hyfforddwr Ally i wella hygyrchedd yr eitem.

Rhagor am sut y gall hyfforddwyr wella hygyrchedd ffeiliau


Gwella hygyrchedd eitem

Ewch i'r adroddiad sefydliadol yn eich LMS. O'r  Tabl materion hygyrchedd, dewch o hyd i eitem benodol o gynnwys mewn cwrs sydd â phroblem hygyrchedd. Dewiswch ddynodwr sgôr hygyrchedd yr eitem o gynnwys i agor y panel adborth.

Mae'r nodwedd hon wedi'i hanalluogi yn ddiofyn. Cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard  er mwyn ei alluogi. Mae'r nodwedd hon ar gael wrth gyrchu'r adroddiad sefydliadol o'r LMS yn unig ac nid wrth ddefnyddio'r URL i gael mynediad uniongyrchol.

Mwy ar y sgoriau a gwella hygyrchedd eitem