Sgoriau hygyrchedd

Mae Ally yn gwirio hygyrchedd ar gyfer cynnwys newydd a chyfredol yn eich cwrs. I fesur hygyrchedd, mae Ally yn rhoi sgôr hygyrchedd i'ch cynnwys. Mae pob sgôr yn cynnwys rhif rhifiadol a mesur lliw sy'n adlewyrchu'r rhif.

Yn nodweddiadol, dylech weld eich sgôr hygyrchedd o fewn 15-90 eiliad. Efallai y bydd hyn yn cymryd mwy o amser os yw'ch cynnwys yn gymhleth, neu os oes gennych lawer o gynnwys cwrs ac mae'n cael ei asesu ar yr un pryd.

Rhaid atodi'r cynnwys mewn cwrs i'w gynnwys yn y sgorio. Os ydych chi'n defnyddio Blackboard Learn, rhaid cynnwys eitemau cynnwys yn y Casgliad Cynnwys i gwrs i'w gynnwys yn y sgorio. Anwybyddir unrhyw eitemau yn y Casgliad Cynnwys nad ydynt ynghlwm wrth gwrs.

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
 • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

  Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

 • Fideos YouTubeTM sydd wedi cael eu plannu yng nghynnwys WYSIWYG/VTBE

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

Penderfynir ar sgoriau hygyrchedd gan ddifrifoldeb y materion ym mhob ffeil. Mae sgôr isel yn nodi bod gan y ffeil broblemau difrifol neu fynediad lluosog; mae sgôr uchel yn golygu bod mân broblemau hygyrchedd neu ddim problemau hygyrchedd. Ar gyfer sgoriau hygyrchedd sy’n llai na 100 y cant, mae Ally yn rhoi awgrymiadau i chi ar gyfer gwella hygyrchedd y ffeil.


Eiconau sgôr

Eiconau Sgôr Hygyrchedd Ally

Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

 • Isel (0-33%): Angen Help? Mae problemau hygyrchedd difrifol.
 • Canolig (34-66%): Ychydig yn well. Mae'r ffeil rhywfaint yn hygyrch ac mae angen gwella.
 • Uchel (67-99%): Bron yno. Mae'r ffeil ar gael ond mae rhagor o welliannau yn bosibl.
 • Perffaith (100%): Perffaith! Ni nododd Ally unrhyw broblemau hygyrchedd ond efallai y bydd gwelliannau pellach yn bosibl o hyd.

Gwella'ch sgôr

Unwaith eich bod yn gwybod y sgôr hygyrchedd, gallwch ddechrau archwilio'r problemau hygyrchedd a gwella'ch cynnwys i gynyddu'r sgôr. Mae dogfennau hygyrch yn bwysig i bob cynulleidfa, ac mae Ally yn rhoi'r offer i chi i ddeall problemau cyffredin a gwella ffeiliau eich cwrs.

Ewch i'r adroddiad sefydliadol yn eich LMS. O dabl Materion hygyrchedd, dewch o hyd i eitem benodol o gynnwys mewn cwrs sydd â phroblem hygyrchedd. Dewiswch ddangosydd sgôr hygyrchedd yr eitem o gynnwys i agor y panel adborth.

Mae'r nodwedd hon wedi'i hanalluogi yn ddiofyn. Cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard er mwyn ei alluogi. Mae'r nodwedd hon ar gael wrth gyrchu'r adroddiad sefydliadol o'r LMS yn unig ac nid wrth ddefnyddio'r URL i gael mynediad uniongyrchol.

Rhagor am wella'ch sgôr