Monitro a gwella hygyrchedd cwrs yn eich sefydliad gyda Blackboard Ally.

Mae Blackboard Ally yn offeryn sy'n integreiddio'n ddi-dor â'ch System Rheoli Dysgu (LMS) i roi cipolwg ar hygyrchedd eich sefydliad.

Ddim yn defnyddio Ally? Ewch i'n gwefan a gofynnwch am ddemo.


Gosod Ally yn eich LMS

Ni sy'n gwneud y gwaith gosod i chi. Os nad ydych wedi gosod Ally, cysylltwch â'ch cynrychiolydd Blackboard neu gyflwynwch gais ar Behind the Blackboard

Ffurfweddu Ally yn Blackboard Learn

Gosod a ffurfweddu Ally ar gyfer Moodle a letywch eich hunan

Ffurfweddu Ally mewn Instructure Canvas


Ffurfweddiad Ally

O Ffurfweddiad Ally, gallwch alluogi ac analluogi Ally ar gyfer pob o'ch cyrsiau.

Byddwn yn darparu  cyfarwyddiadau i chi ar sut i gyrchu Ffurfweddu Ally yn ystod y broses o osod. Os nad oes gennych fynediad, cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard.

Ewch i'ch tudalen Ffurfweddu Ally a galluogwch Ally ar gyfer pob un o'ch cyrsiau neu gallwch benderfynu fesul cwrs. Chi sydd i ddewis!

  1. Gweld faint o'ch cyrsiau sy'n defnyddio Ally.
  2. Trowch Ally ymlaen neu i ffwrdd ar gyfer yr holl gyrsiau presennol. Penderfynwch ymlaen llaw os ydych am ei alluogi ar gyfer pob cwrs yn y dyfodol hefyd.
  3. Chwiliwch am gyrsiau unigol neu hidlwch bob cwrs yn ôl galluogwyd, analluogwyd a thymor.
  4. Galluogi neu analluogi Ally ar gyfer cyrsiau unigol.