Mae'r pwyntiau gorffen sydd wedi'u cynnwys yn yr API ar gyfer adroddiadau yn bwyntiau gorffen preifat ac nid oes ganddynt bolisi anghymeradwyo ar hyn o bryd. Gall Antholeg Ally newid neu ddiweddaru'r pwyntiau gorffen hyn yn dibynnu ar ein map ffordd neu fersiynau rydym yn eu rhyddhau yn y dyfodol.

Adolygwch y ddogfennaeth dechnegol ganlynol i ddysgu sut i osod ac addasu eich pwyntiau gorffen yn briodol. Mae croeso i chi fwrw golwg ar sut i integreiddio API Ally ag Offeryn Adroddiadau Allanol i gael arweiniad ychwanegol. 

Dulliau sydd ar gael

Mae gan API Ally ar gyfer adroddiadau ddau ddull. Mae'r adran ganlynol yn eu disgrifio: 

DullURLMais o Gais HTTPDisgrifiad
Cyffredinolhttps://[rhanbarth]/api/v2/clients/[ID Cleient Ally]/reports/overallCaelYn ddiofyn, mae'r dull hwn yn dychwelyd set ddata gyda gwybodaeth am y cwrs, WYSIWYG, a sgoriau ffeiliau a mathau o ffeiliau a gynhwysir ym mhob cwrs o enghraiff yr LMS, heb ystyried a yw Ally wedi'i alluogi ai peidio.
Problemauhttps://[rhanbarth]/api/v2/clients/[ID Cleient Ally]/reports/issuesCaelYn ddiofyn, mae'r dull hwn yn dychwelyd set ddata gyda gwybodaeth sy'n gysylltiedig â phob problem hygyrchedd sy'n digwydd ym mhob cwrs, wedi'u cynnwys yn enghraifft yr LMS, heb ystyried a yw Ally wedi'i alluogi ai peidio.

Rhowch eich ID Ally yn lle [ID Cleient Ally]. Os nad ydych yn gwybod eich ID, gallwch greu tocyn cymorth i ofyn amdano.

Newidiwch [Rhanbarth] yn seiliedig ar y rhanbarth mae amgylchedd Ally eich sefydliad wedi'i letya ynddi:

Gall y wybodaeth uchod amrywio yn dibynnu ar yr LMS. Gallwch adolygu diffiniad y golofn yn Nogfennaeth yr Adroddiad Cwrs ar gyfer pob LMS:

Ymateb Statws HTTP 

Mae API Ally yn cynnwys maes statws yn y metaddata fel a ganlyn:

 • Statws 200 - Llwyddiannus: Derbyniwyd eich cais yn llwyddiannus ac mae'r set ddata y gofynnwyd amdani yn rhan o'r ymateb. 
 • Statws 202 - Wrthi'n prosesu: Derbyniwyd eich cais yn llwyddiannus ond mae'r set ddata wrthi'n cael ei pharatoi, ac nid yw ar gael eto. Gwnewch eich cais eto ar ôl ychydig o amser (argymhellir aros un munud ar y lleiaf).
 • Statws 401 - Heb awdurdodi: Nid yw'r ID Cleient Ally neu'r tocyn awdurdodi yn gywir.
 • Statws 400 - Cais gwael: Mae gan yr URL enw paramedr annilys, er enghraifft, opsiwn hidlo, gweithredydd neu werth anhysbys. Adolygwch gystrawen yr URL. Cofiwch fod rhai o'r opsiynau hidlo a threfnu yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach a phriflythrennau. 

Dogfennaeth Dulliau 

Dull: Cyffredinol 

Cais HTTP: CAEL
https:// [Rhanbarth]/api/v2/clients/[ID Cleient Ally]/reports/overall 

Rhowch eich ID Ally yn lle [ID Cleient Ally]. Os nad ydych yn gwybod eich ID, gallwch greu tocyn cymorth i ofyn amdano.  

Newidiwch [Rhanbarth] yn seiliedig ar y rhanbarth mae amgylchedd Ally eich sefydliad wedi'i letya ynddi:

Awdurdodi: Tocyn cludwr OAuth. 

Paramedrau: Hidlyddion neu opsiynau trefnu dewisol. 

Corff y Cais: Dim 

Ymateb: 


    "data": [ 
        { 
            "application/x-quiz": 2, 
            "observedDeletedOn": "", 
            "termName": "Hydref 2016", 
            "courseId": "1", 
            "application/x-announcement": 0, 
            "image": 4, 
            "termId": "2", 
            "document": 93, 
            "allyEnabled": true, 
            "pdf": 74, 
            "courseCode": "BIO101", 
            "application/x-assignment": 0, 
            "departmentId": "1", 
            "totalFiles": 192, 
            "courseUrl": "https://ally.instructure.com/courses/1", 
            "departmentName": "Anthology Ally", 
            "application/x-page": 1, 
            "filesScore": 0.6022810739019293, 
            "application/x-syllabus": 1, 
            "numberOfStudents": 1, 
            "html-page": 5, 
            "lastCheckedOn": "2022-04-13 15:33:23", 
            "WYSIWYGScore": 1.0, 
            "totalWYSIWYG": 5, 
            "courseName": "Bioleg 101", 
            "application/x-discussion-topic": 1, 
            "other": 11, 
            "overallScore": 0.6129724428830603, 
            "presentation": 5 
        } 
], 
    "metadata": {
    "filteredTotal": 0,
    "total": 7186,
        "to": 7186,
    "status": "Wrthi'n prosesu", 
        "from": 1 
    } 

Dull: Problemau 

Cais HTTP: CAEL 
https:// [Rhanbarth]/api/v2/clients/[ID Cleient Ally]/reports/overall 

Rhowch eich ID Ally yn lle [ID Cleient Ally]. Os nad ydych yn gwybod eich ID, gallwch greu tocyn cymorth i ofyn amdano. 

Newidiwch [Rhanbarth] yn seiliedig ar y rhanbarth mae amgylchedd Ally eich sefydliad wedi'i letya ynddi:

Awdurdodi: Tocyn cludwr OAuth  

Paramedrau: Hidlyddion neu opsiynau trefnu dewisol. 

Corff y Cais: Dim 

Ymateb: 


    "data": [ 
        { 
            "imageDecorative2": 4, 
            "htmlEmptyHeading2": 0, 
            "imageSeizure1": 2, 
            "observedDeletedOn": "", 
            "htmlObjectAlt2": 0, 
            "security1": 3, 
            "termName": "Hydref 2016", 
            "courseId": "1", 
            "languageCorrect3": 14, 
            "htmlColorContrast2": 2, 
            "htmlLinkName3": 0, 
            "termId": "2", 
            "languagePresence3": 10, 
            "allyEnabled": true, 
            "htmlLabel2": 0, 
            "alternativeText2": 68, 
            "htmlImageAlt2": 0, 
            "htmlImageRedundantAlt3": 0, 
            "headingsPresence2": 20, 
            "courseCode": "BIO101", 
            "headingsSequential3": 4, 
            "departmentId": "1", 
            "htmlHeadingsPresence2": 0, 
            "courseUrl": "https://ally.instructure.com/courses/1", 
            "headingsStartAtOne3": 4, 
            "departmentName": "Anthology Ally", 
            "htmlHeadingsStart2": 0, 
            "htmlTdHasHeader2": 0, 
            "htmlList3": 0, 
            "htmlDefinitionList3": 0, 
            "htmlCaption2": 0, 
            "tableHeaders2": 23, 
            "htmlEmptyTableHeader2": 0, 
            "htmlHasLang3": 1, 
            "ocred2": 0, 
            "scanned1": 6, 
            "htmlBrokenLink2": 0, 
            "numberOfStudents": 1, 
            "htmlHeadingOrder3": 0, 
            "lastCheckedOn": "2022-04-13 15:33:23", 
            "headingsHigherLevel3": 0, 
            "contrast2": 28, 
            "title3": 46, 
            "imageOcr3": 0, 
            "tagged2": 4, 
            "libraryReference": 172, 
            "courseName": "Bioleg 101", 
            "imageContrast2": 0, 
            "imageDescription2": 4, 
            "htmlTitle3": 1, 
            "parsable1": 2 
        } 
], 
    "metadata": { 
        "filteredTotal": 0,
    "total": 7186,
        "to": 7186,
    "status": "Wrthi'n prosesu", 
        "from": 1 
    } 

Ble: 

 • Data: yn cynnwys set ddata'r canlyniadau. 
 • Metaddata: 
  • I: cofnod y caiff data ei nôl iddo, mae'n "gwrthbwys" + "terfyn" neu'n "cyfanswm" os yw'r swm yn fwy na'r "cyfanswm". 
  • O: cofnod y bydd y data yn dechrau ohono, mae'n “gwrthbwys” + 1. 
  • Cyfanswm: cyfanswm y cyrsiau a ystyrir gan Ally yn enghraifft yr LMS. 

Gwrthbwys - pa gofnod y bydd yn dechrau ohono 

 • Mae'r rhes gyntaf yn wrthbwys = 0, 
 • Pan fydd gwrthbwys < 0 bydd y defnyddiwr yn cael gwall 400 - [Gwerth annilys (paramedr=gwrthbwys, neges=Dim data o'r fath)], 
 • Pan fydd (gwrthbwys >= cyfanswm) => bydd y defnyddiwr yn cael gwall 400 - [Gwerth annilys (paramedr=gwrthbwys, neges=Dim data o'r fath)] 

Terfyn - faint o gofnodion sy'n cael eu nôl gan ddechrau o'r gwrthbwys 

 • Pan fydd (terfyn < 1) bydd y defnyddiwr yn cael gwall 400 - [Gwerth annilys (paramedr=terfyn, neges=Mae'r terfyn y tu allan i'r ffiniau)]
 • Pan fydd (terfyn > 10000) bydd y defnyddiwr yn cael gwall 400 - [Gwerth annilys (paramedr=terfyn, neges=Mae'r terfyn y tu allan i'r ffiniau)
 • Pan fydd (gwrthbwys < cyfanswm && gwrthbwys + terfyn > cyfanswm) byddwn yn newid y terfyn yn y cefndir i chi, a chaiff y data ei nôl tan y (cyfanswm) olaf 

Hidlyddion ac opsiynau trefnu 

Mae modd hidlo ymatebion Pwyntiau Gorffen yn yr URL. Mae'r adran hon yn disgrifio'r opsiynau sydd ar gael: 

Opsiynau trefnu 

Gallwch ddiffinio a ydych eisiau dangos y canlyniadau wedi'u trefnu yn esgynnol neu'n ddisgynnol gan ystyried un maen prawf. Os oes angen i chi ychwanegu opsiwn trefnu, bydd yn rhaid i chi ychwanegu'r paramedr trefnu fel y'i disgrifir isod:

endpoint-url?sort=<Gwerth paramedr trefnu> 

Lle gall <Gwerth paramedr trefnu> fod yn unrhyw un o'r gwerthoedd paramedr canlynol: 

Gwerth paramedrDisgrifiadCefnogir ynEnghraifft
courseName Trefnu yn ôl enw cwrs, e.e. Cemeg 101
{nid yw courseCode yn ddilys)
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau endpoint-url?sort=courseName 
courseIdTrefnu yn ôl rhif adnabod cwrs, e.e. 123456
(mae hwn fel arfer yn rhif cyfan)
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau endpoint-url?sort=courseId 
termId Trefnu yn ôl ID tymor. E.e. Haf Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau endpoint-url?sort=termId 
termNameTrefnu yn ôl enw tymor. e.e. Haf Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau endpoint-url?sort=termName 
overallScoreTrefnu yn ôl sgôr hygyrchedd cyffredinol pob cwrs.   Pwynt gorffen Cyffredinol yn unig.endpoint-url?sort=overallScore 
filesScoreTrefnu'r canlyniadau yn ôl sgôr ffeil pob cwrs. Pwynt gorffen Cyffredinol yn unig.endpoint-url?sort=filesScore 
wysiwygScoreTrefnu'r canlyniadau yn ôl sgôr WYSIWYG pob cwrs. Pwynt gorffen Cyffredinol a dim ond ar gael ar gyfer Ally ar gyfer LMS. endpoint-url?sort= wysiwygScore 
webPagesScoreTrefnu'r canlyniadau yn ôl sgôr tudalen we pob parth. Pwynt gorffen Cyffredinol a dim ond ar gael ar gyfer Ally ar gyfer y We ac WCM. endpoint-url?sort= webPagesScore 

Mae gwerthoedd paramedr yn gwahaniaethu rhwng priflythrennau a llythrennau bach, ac mae dim ond modd defnyddio un opsiwn trefnu ar y tro. 

 

Yn ddiofyn, mae'r canlyniadau'n cael eu trefnu'n esgynnol. Os ydych eisiau gosod trefn wahanol, gallwch ychwanegu'r paramedr trefnu: 

endpoint-url?sort=<Gwerth paramedr trefnu>&order=<Gwerth trefnu> 

Lle gall <Gwerth trefnu> fod yn: asc neu desc 

Enghraifft: 

https://prod.ally.ac/api/v2/clients/0/issues?sort=courseName&order=desc 

Opsiynau hidlo 

Gallwch ddefnyddio opsiynau hidlo i gael ymatebion llai neu lai o ymatebion yn seiliedig ar y meini prawf a ddewiswyd.  Os oes angen i chi ychwanegu opsiwn hidlo, bydd yn rhaid i chi ychwanegu'r paramedr hidlo fel y'i disgrifir isod:

Paramedrau Hidlo (heb weithredydd) 

Enw'r paramedr hidlo Disgrifiad Cefnogir yn 
allyEnabled Gallwch gael y cyrsiau lle mae Ally yn weithredol
Mae'r gwerth yn wir neu'n gau
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau
departmentId Hidlo yn ôl ID yr adranPwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
departmentName Hidlo yn ôl enw'r adran. e.e. Peirianneg Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
termIdHidlo yn ôl ID y tymorPwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
termName Hidlo yn ôl enw'r tymor. e.e. Haf Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
courseIdHidlo yn ôl rhif adnabod cwrs. e.e. 123456
(mae hwn fel arfer yn rhif cyfan) 
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
courseName Hidlo yn ôl enw cwrs. E.e. Cemeg 101
(nid yw courseCode yn ddilys)
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 

 endpoint-url?<Paramedr Hidlo>=<gwerth> 

Paramedrau Hidlo (gyda gweithredydd) 

endpoint-url?<Paramedr Hidlo>=<Gweithredydd>:<gwerth> 

Ble: 

 • <Paramedr Hidlo>: Paramedr hidlo i gael set lai o ganlyniadau. Gallwch weld y paramedrau a gefnogir yn y tabl isod. 
 • <Gweithredydd>: Mae'n rhaid i chi ddefnyddio gweithredydd i hidlo, fel yn hafal, neu ddim yn hafal. 
 • <gwerth>: Gwerth a ddefnyddir yn yr hidlydd. 
Enw'r paramedr hidlo Math o faes Gweithredyddion a gefnogir Disgrifiad Cefnogir yn 
allyEnabledBooleaneq, neGallwch gael y cyrsiau lle mae Ally yn weithredol. 
Mae'r gwerth yn wir neu'n gau. 
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
courseNameLlinyneq, ne, co, nc, sw Hidlo yn ôl enw cwrs. E.e. Cemeg 101
(nid yw courseCode yn ddilys)
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
courseIdLlinyneq, ne, co, nc, sw Hidlo yn ôl rhif adnabod cwrs. E.e. 123456
(mae hwn fel arfer yn rhif cyfan) 
Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
termIdLlinyneq, ne, co, nc, sw Hidlo yn ôl ID y tymor. Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
termNameLlinyneq, ne, co, nc, sw Hidlo yn ôl enw'r tymor. e.e Haf Pwyntiau gorffen Cyffredinol a Phroblemau 
overallScoreRhifeq, ne, le, lt, ge, gt Gallwch hidlo yn ôl sgôr cyffredinol. e.e. Cyrsiau â sgôr sy'n hafal i 90% Pwynt gorffen Cyffredinol ac ym mhob datrysiad Ally: LMS, gwefannau, a WCM.
filesScoreRhifeq, ne, le, lt, ge, gt Gallwch hidlo yn ôl y sgôr ffeiliau. e.e. Cyrsiau â sgôr ffeiliau sy'n hafal i 90% Pwynt gorffen Cyffredinol ac ym mhob datrysiad Ally: LMS, gwefannau, a WCM.
wysiwygScoreRhifeq, ne, le, lt, ge, gt Gallwch hidlo yn ôl y sgôr WYSIWYG. e.e. Cyrsiau â sgôr WYSIWYG sy'n hafal i 90% Pwynt gorffen Cyffredinol a dim ond ar gael ar gyfer Ally ar gyfer LMS. 
webPagesScoreRhifeq, ne, le, lt, ge, gt Gallwch hidlo yn ôl sgôr parth. e.e. Tudalennau gwe â sgôr sy'n hafal i 90%. Pwynt gorffen Cyffredinol a dim ond ar gael ar gyfer Ally ar gyfer y We neu WCM. 

Mae gwerthoedd paramedrau'n gwahaniaethu rhwng priflythrennau a llythrennau bach.

Gweithredyddion a Gefnogir

Mae'r tabl canlynol yn cynnwys y gweithredyddion a gefnogir yn seiliedig ar y math o faes: 

Math o faesGweithredyddDisgrifiad
LlinyneqYn hafal 
LlinynneNid yw'n hafal 
LlinyncoYn cynnwys allweddair 
LlinynncNid yw'n cynnwys allweddair 
LlinynswYn dechrau gydag allweddair 
RhifeqYn hafal 
RhifneNid yw'n hafal 
RhifleYn llai na neu'n hafal 
RhifltYn llai na 
RhifgeYn fwy na neu'n hafal 
RhifgtYn fwy na 

Enghraifft: 

Mae'r enghraifft ganlynol yn nôl yr holl gyrsiau sy'n cynnwys yr allweddair "profion" yn enw'r cwrs:

https://prod.ally.ac/api/v2/clients/15/reports/overall?courseName=co:profion 

Defnyddio hidlyddion lluosog 

Gallwch gyfuno'r opsiynau trefnu a hidlo yn yr un URL pwynt gorffen drwy ychwanegu'r nod "&" rhwng y ddau amod. Er enghraifft, gadewch i ni ddweud eich bod am nôl yr holl gyrsiau sy'n cynnwys yr allweddair "prawf" yn enw'r cwrs lle mae Ally wedi'i alluogi, ac mae'r sgôr cyffredinol yn llai na 90%. Byddai'r URL yn edrych fel hyn:

https://prod.ally.ac/api/v2/clients/0/overall?courseName=co:prawf&allyEnabled=true&overallScore=lt:0.9

Gallwch hefyd ddefnyddio dau opsiwn hidlo. Er enghraifft, gadewch i ni ddweud bod angen i chi gael yr holl gyrsiau sydd â sgôr cyffredinol rhwng 10% a 70%:

https://prod.ally.ac/api/v2/clients/0/reports/overall?overallScore=ge:0.1&overallScore=le:0.7