Gwella hygyrchedd eich cynnwys gydag Ally. 

Ewch i'r adroddiad sefydliadol yn eich LMS. O'r Tabl materion hygyrchedd, dewch o hyd i eitem benodol o gynnwys mewn cwrs sydd â phroblem hygyrchedd. Dewiswch ddangosydd sgôr hygyrchedd yr eitem o gynnwys i agor y panel adborth.

Mae'r nodwedd hon wedi'i hanalluogi yn ddiofyn. Cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard er mwyn ei alluogi. Mae'r nodwedd hon ar gael wrth gyrchu'r adroddiad sefydliadol o'r LMS yn unig ac nid wrth ddefnyddio'r URL i gael mynediad uniongyrchol.

Gwella Hygyrchedd Cynnwys

Ar ôl i chi ddod o hyd i'r sgôr hygyrchedd ar gyfer darn o gynnwys, gallwch ddechrau archwilio'r problemau hygyrchedd a gwella'r cynnwys i gynyddu'r sgôr. Mae cynnwys hygyrch yn bwysig ar gyfer unrhyw gynulleidfa, ac mae Ally yn rhoi'r offer i chi i allu deall problemau cyffredin a gwella'ch cynnwys.

Rhagor am bwysigrwydd hygyrchedd mewn addysg