Cynnwys golygydd cynnwys LMS (WYSIWYG)

Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

Mae Ally hefyd yn gwirio'r mathau o gynnwys hyn a grëwyd trwy olygydd cynnwys y system WYSIWYG am broblemau hygyrchedd.

Mae'r data yn ymddangos yn yr Adroddiad Sefydliadol ar ffurf HTML. Mae'n ymddangos yn yr allforyn CSV fel penawdau colofnau rhaglenni.

 • Blackboard Learn Gwreiddiol
  • Ffolder Cynnwys (application/x-folder)
  • Eitem Cynnwys (application/x-item)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Cynllun Gwers (application/x-lesson)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
  • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys tudalen Wag a thudalen Modiwl (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Dogfen (application/x-document)
  • Ffolder (application/x-folder)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Llyfr (application/x-book)
  • Pennod llyfr (application/x-book-chapter)
  • Pynciau trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad fforwm (application/x-forum)
  • Disgrifiad geirfa (application/x-glossary)
  • Cofnod geirfa (application/x-glossary-entry)
  • Label (application/x-label)
  • Disgrifiad gwers (application/x-lesson-description)
  • Tudalen wers (application/x-lesson-page)
  • Cynnwys tudalen (application/x-page-content)
  • Cyflwyniad tudalen (application/x-page-intro)
  • Adran (application/x-section)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
 • Cynfas
  • Cyhoeddiad (application/x-announcement)
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
  • Tudalen (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Ffeil (application/x-file)
  • Dolenni Gwe (application/x-link-web)
  • Modiwl (application/x-module)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
 • Schoology
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Tudalen (application/x-page)