Gwella hygyrchedd cynnwys eich cwrs.

Mae Blackboard Ally yn gweithio'n hwylus gyda'ch System Rheoli Dysgu (LMS) i fesur hygyrchedd eich cynnwys. Mae Ally yn darparu cyfarwyddyd a chynghorion ar gyfer gwelliannau parhaus i hygyrchedd eich cynnwys.

  • Derbyn adborth ar hygyrchedd eich cynnwys
  • Gwella hygyrchedd cynnwys gyda chyfarwyddiadau cam wrth gam Ally.

Yn ogystal â rhoi cipolwg ar hygyrchedd eich cynnwys, mae Ally yn creu fersiynau amgen o'ch ffeiliau yn awtomatig. Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis y math o ffeil maen nhw ei eisiau ac sydd fwyaf addas ar gyfer eu hanghenion. Pan fyddwch wrthi'n gwella ffeiliau, bydd myfyrwyr dal yn gallu cael mynediad at gopïau amgen.

Barod i ddechrau arni?

Dysgwch beth sy'n newydd gyda nodiadauein datganiad!

Beth sy'n Newydd yn Ally?

Gweld safonau hygyrchedd Ally

Hygyrchedd yn Ally