Metadata är bra för att organisera och söka material, men användare tänker inte alltid på att lägga till metadata. Om du vill att användarna ska få uppmaning om att lägga till metadata när de lägger upp material kan du skapa en metadatamall som ska gälla för mappar och filer i Content Collection. Med en metadatamall kan du få användarna att lägga in information som gör materialet organiserat och sökbart i Content Collection.

Du kan skapa egna metadatamallar för alla typer av mappar och innehållet i dem. På samma sätt kan du även skapa attribut som kan användas i flera olika mallar, vilket gör det ännu enklare att skapa mallar. När en mall tillämpas på en mapp tillämpas mallen även på allt innehåll i den mappen.

Mer om att hantera metadataattribut


Sidan Metadatamallar

Du hittar sidan med metadatamallar i Content Collection via verktygsmenyn. Om du har åtkomst till verktyget finns alternativet Metadatamallar i den här menyn.

Din Blackboardadministratör bestämmer vilka som får skapa och hantera metadatamallar.

Det finns två flikar på sidan Metadatamallar. På fliken Metadatamallar skapar och hanterar du metadatamallar. På fliken Hantera attribut finns en lista med vanliga attribut som du kan använda i flera olika mallar. Om du till exempel vill att det ska vara obligatoriskt att ange ISBN för allt material som kommer från en lärobok kan du skapa ett återanvändbart metadataattribut så att du inte måste skapa ett nytt varje gång du skapar en ny mall.


Skapa en metadatamall

 1. I Content Collection väljer du Metadatamallar i menyn Verktyg.
 2. På sidan Metadatamallar väljer du Skapa mall.
 3. Ange ett sidhuvud för mallen under Sidhuvud.
 4. Ange ett namn på mallen i fältet Formulärnamn.
 5. Skriv in en beskrivning i fältet Beskrivning.
 6. Klicka på Skicka.

Sidan Formulärdesign

När mallen är skapad är det dags att ställa in hur mallen ska se ut.

 • Välj ett designelement i rullgardinsmenyn Lägg till:
  • Instruktioner. Det här är ett designelement som du kan lägga in om du vill att användarna ska få instruktioner när den här mallen visas för dem. Du kan skriva instruktioner för hela sidan eller för varje enskilt steg.
  • Stegsidhuvud. Det här är ett designelement som ger ett grafiskt mellanrum och som kan användas för logisk uppdelning av inmatningsfält.
  • Fält. Med det här alternativet lägger du till ett enskilt datafält. I listan över fält i metadatamallar kan du läsa om de olika typerna av fält.
 • Om du vill ändra på var designelementen ligger på sidan kan du dra och släppa dem där du vill ha dem.
 • Om du vill se hur mallen kommer att se ut medan håller på kan du förhandsgranska den. Förhandsgranskningen öppnas i ett nytt fönster.
 • Du kan ändra eller ta bort element med hjälp av alternativen Redigera och Ta bort i respektive elements meny.

Hantera metadatamallar

På sidan Metadatamallar kan du ändra inställningarna för befintliga mallar. Nedanstående alternativ finns på menyn för alla mallar.

 • Förhandsgranska: Se hur mallen kommer att se ut för användarna.
 • Redigera: Ändra mallens namn och beskrivning.
 • Formulärdesign: Ändra mallens fält, etiketter och organisation.
 • Tillgänglighet: Välj vilka användare som ska kunna se metadatamallen.
 • Kopiera: Gör en kopia av mallen.
 • Ta bort: Ta bort mallen.

Göra mallar tillgängliga

Du kan göra mallarna tillgängliga för utvalda grupper av innehållshanteringsanvändare. Det går att gruppera Content Collection-objekt i specifika mappar eller tilldela dem till en specifik kurs. Det går även att dela det här innehållet mellan olika avdelningar eller en hel institution.

 1. I Content Collection väljer du Metadatamallar i menyn Verktyg.
 2. Välj Tillgänglighet i mallens meny.
 3. Om du vill att mallen ska vara tillgänglig i hela systemet väljer du Ja bredvid Systemtillgänglighet.
 4. Om du vill styra mallens tillgänglighet på katalognivå väljer du Alla mappar eller Valda mappar och alla undermappar.
  • Klicka på Bläddra och välj mappar och undermappar.
 5. Om du vill att metadataformuläret ska visas på sidorna Lägg till objekt och Lägg till mapp markerar du kryssrutan Visa metadataformulär för innehållsobjekt. Välj det här alternativet om du vill att det ska vara obligatoriskt för användarna att lägga in metadata när de lägger in eller skapar material i de olika kursområdena.
 6. Klicka på Skicka.

Sidan Hantera attribut

På sidan Hantera attribut kan du skapa och redigera attribut som kan användas i flera olika mallar. När du skapar attribut kan du välja om de ska vara tillgängliga för andra användare när de skapar metadatamallar.

Egenskaperna i metadatamallen fungerar som metadata för själva mallen. Dessa egenskaper gör det möjligt att komma åt mallar, delta i batchåtgärder och tillhandahålla beskrivande data för mallbyggaren.

Skapa ett attribut

 1. I Content Collection väljer du Metadatamallar i menyn Verktyg.
 2. Gå till fliken Hantera attribut.
 3. Välj Skapa attribut och välj en attributtyp. När attributet är skapat kan inte typen ändras.
 4. Ange ett namn på attributet. Namnet visas i listan på sidan Hantera attribut.
 5. Ange en beskrivning.
 6. Markera kryssrutan Externt om du vill visa att värdena kommer från en extern källa.
 7. Om du vill att attributet ska kunna användas av andra som skapar metadatamallar väljer du Ja bredvid Systemtillgänglighet. Om du bara vill använda det själv väljer du Nej.
 8. Spara genom att klicka på Skicka.

Lägga in ett attribut i en metadatamall

När du nu har skapat ett attribut kan du använda det i metadatamallar. Om du valde att göra attributet tillgängligt i hela systemet kan även andra använda det i sina mallar.

 1. Gå till sidan Hantera mallar och välj Formulärdesign.
 2. Välj Fält i menyn Lägg till.
 3. Under Lägg till fält väljer du att kopiera befintligt fält.
 4. Klicka på Bläddra och sök fram det attribut du skapade. Du kan bläddra i listan med tillgängliga attribut eller använda sökfälten längst upp på sidan.
 5. När du har valt attributet klickar du på Skicka. Du kommer då till sidan Formatera fält.
 6. Skriv in en etikett för fältet och välj (eventuellt) format.
  • Rullgardin: en rullgardinsmeny där användarna kan välja ett av alternativen.
  • Listmeny: en statisk lista som användarna kan välja ifrån.
  • Radioknappar: ett antal knappar där användarna får välja ett av två alternativ.
  • Textfält producerar ett textfält.
  • Textredigeraren: en textredigerare där det går att skriva in och redigera text.
 7. Bredvid regelalternativen anger du hur användarna ska interagera med fältet:
  • Med Läs/skriv kan användarna av den här metadatamallen ange och redigera värdet i det här fältet.
  • Skrivskyddat tillåter inte att användarna anger data i det här fältet.
  • Markera kryssrutan Obligatoriskt för att göra fältet obligatoriskt.
 8. I fältet Hjälptext för fältet skriver du in användarhjälptexten som ska visas under fältet.
 9. Spara fältet genom att klicka på Skicka.

Fälttyper

Attribut/fälttyp Beskrivning
Sträng I ett sådant här fält kan användarna skriva in vilken text de vill upp till gränsen för fältet.
 • Kort: Användarna kan skriva högst 100 tecken.
 • Mellan: Användarna kan skriva högst 255 tecken.
 • Lång: Användarna kan skriva högst 1 000 tecken.
Formaterad text I ett sådant här fält kan användarna skriva text av valfri längd i valfritt format i innehållsredigeraren.
Heltal I det här fältet kan heltal (1, 2, 3 osv.) anges.
Flyttal I det här fältet kan decimaltal anges
Datum Här kan datum väljas. Användarna får välja ett datum, en månad och ett år för det inlagda materialet.
Tid Här kan tidpunkt väljas. Användarna får välja ett klockslag för det inlagda materialet.
Datum/tid Här kan datum och tidpunkt väljas. Användarna får välja ett klockslag, ett datum, en månad och ett år för det inlagda materialet.
Boolesk I det här fältet visas en kryssruta för användaren.
Obegränsad sträng I ett sådant här fält kan användarna skriva text av valfri längd.
Urvalsattribut I ett sådant här fält får användarna flera olika textalternativ i en rullgardinsmeny, listmeny eller genom radioknappar.

Om du vill lägga till alternativ väljer du Urvalsattribut i Skapa attribut eller Fälttyper. Ge attributet ett namn, välj tillgänglighet och klicka på Nästa. Du kommer då till sidan Lägg till alternativ. Du lägger till alternativ i urvalslistan genom att klicka på Lägg till alternativ.

Om du har en lång lista med alternativ kan du lägga in flera på en gång genom att klicka på Batch-lägg till alternativ. Du kan ladda upp en fil med oformaterad text eller en CSV-fil med följande format: Etikett, Värde, Tillgänglighet (Ja/Nej). Gå till sidan Batch-lägg till alternativ och bläddra fram till filen och välj avgränsartyp. När du klickar på Skicka laddas alternativen upp.

När du är klar klickar du på OK längst ned på sidan.

Om du skapar ett nytt fält i en mall kommer du tillbaka till sidan Formatera fält där du slutför inställningen för fältet.

Om du skapar ett attribut utanför en mall kommer du tillbaka till sidan Hantera attribut, där du kan söka fram det attribut som du just skapade.