This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Lektionsplaner innehåller material ungefär på samma sätt som en mapp. I en lektionsplan finns lektionsprofilen, målen och undervisningsmaterialet som behövs för att genomföra lektionen.

Din lärare kan eventuellt ge dig information om hur dina kunskaper mäts och om vilket material som behövs. Eventuellt kan du även se hur lång lektionen är och vad du bör har lärt dig när lektionen är slut.

Öppna en lektionsplan

Vanligtvis hittar du lektionsplanerna i listan med material, men din lärare kan även lägga in dem i lärmoduler och mappar. Om din lärare har skrivit en beskrivning visas den efter namnet på lektionsplanen.

Du öppnar lektionsplanen genom att klicka på den. I den första delen hittar du allmän information om lektionen. Därunder hittar du materialet för lektionen.

Det kan visas som en lista eller vara uppdelat i två spalter. Läraren bestämmer om ikoner ska visas för de olika materialen.