Mae metaddata yn cadw trefn ar gynnwys ac yn golygu bod eraill yn gallu chwilio am y cynnwys, ond efallai ni fydd defnyddwyr yn meddwl am ei gynnwys gyda'u cynnwys. I roi proc i ddefnyddiwr gynnwys metaddata bob tro iddynt ychwanegu darn newydd o gynnwys, gallwch greu templed metaddata a'i rhoi ar waith i ffolderi neu ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys. Mae templed metaddata yn helpu i sicrhau bod defnyddwyr yn mewnosod y wybodaeth sy'n helpu cadw trefn ar eitemau a golygu bod eraill yn gallu chwilio am eitemau yn y Casgliad o Gynnwys.

Gallwch greu templedi metaddata ar gyfer unrhyw ffolder a'i gynnwys. Yn yr un modd, gallwch greu priodweddau i'w defnyddio mewn gwahanol dempledi, gan wneud y broses o adeiladu templed yn gyflymach. Unwaith bod templed ar gael ar gyfer y ffolder, mae'r templed hefyd ar gael i'r holl eitemau o gynnwys o fewn y ffolder honno.

Mwy ar reoli priodweddau metaddata


Tudalen Templedi Metaddata

I ddod o hyd i dudalen Templedi Metaddata yn y Casgliad o Gynnwys, gweler y ddewislen Offer. Os oes gennych fynediad at yr offeryn hwn, byddwch yn gweld Templedi Metaddata wedi'i restru yn y ddewislen.

Eich gweinyddwr Blackboard sy'n pennu pwy sydd â mynediad at greu a rheoli templedi metaddata.

Mae dau dab yn nhudalen Templedi Metaddata. Tab Templedi Metaddata yw lle gallwch greu a rheoli templedi. Mae tudalen Rheoli Priodweddau'n rhestru'r priodweddau cyffredin y gallwch eu defnyddio ar dempledi lluosog. Er enghraifft, os ydych chi eisiau gwneud ISBN yn ofynnol ar gyfer pob darn o gynnwys sy'n dod o werslyfr, efallai y byddwch eisiau creu priodwedd metaddata ailddefnyddiadwy fel bod dim rhai i chi greu'r elfen hon bob tro i chi greu templed newydd.


Creu templed metaddata

 1. Yn y Casgliad o Gynnwys, dewiswch Templedi Metaddata yn y ddewislen Offer.
 2. Ar dudalen Templedi Metaddata, dewiswch Creu Templed.
 3. Teipiwch Bennawd tudalen ar gyfer y templed.
 4. Teipiwch enw ar gyfer y templed ym maes Enw'r Ffurflen.
 5. Teipiwch ddisgrifiad ym maes Disgrifiad.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Tudalen Dylunio'r Ffurflen

Ar ôl i'r templed gael ei ychwanegu, y cam nesaf yw dylunio golwg y templed.

 • Dewiswch elfen dylunio o'r gwymplen Ychwanegu:
  • Cyfarwyddiadau. Elfen dylunio dewisol yw hon y gallwch ei defnyddio i ddarparu cyfarwyddiadau i ddefnyddwyr pan fyddant yn defnyddio'r templed hwn. Gallwch ddarparu cyfarwyddiadau ar gyfer y dudalen gyfan neu gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau ar gyfer camau unigol.
  • Pennawd Camau. Elfen dylunio yw hon sy'n darparu toriad graffigol mewn templed a gellid ei defnyddio er mwyn grwpio meysydd cofnodi data mewn trefn resymegol.
  • Maes. Ychwanegu maes data unigol. Cyfeiriwch at y rhestr o feysydd templed metaddata i ddysgu am bob math.
 • I ail-leoli'r elfennau dylunio, gallwch eu llusgo a gollwng i wahanol rannau o'r dudalen.
 • I weld cynnydd dyluniad y templed, defnyddiwch swyddogaeth Rhagolwg. Bydd y rhagolwg yn ymddangos mewn ffenestr newydd.
 • Defnyddiwch opsiynau Golygu neu Dileu yn newislen pob elfen i newid neu dynnu'r elfennau.

Rheoli templedi metaddata

Ar y dudalen Templedi Metaddata, gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer pob un o'r templedi cyfredol. I gael mynediad at yr opsiynau isod, agorwch ddewislen y templed.

 • Rhagolwg - Gweld sut fydd y templed yn edrych i ddefnyddwyr.
 • Golygu - Golygu meysydd Enw a Disgrifiad y templed.
 • Dyluniad y Ffurflen - Golygu meysydd, labeli a threfn y templed.
 • Argaeledd - Dewis pa ddefnyddwyr sy'n gallu gweld y templed metaddata hwn.
 • Copïo - Dyblygu'r templed hwn.
 • Dileu - Dileu'r templed hwn.

Trefnu bod y templed ar gael

Gallwch drefnu bod templedi metaddata ar gael i grŵp dethol o ddefnyddwyr rheoli cynnwys. Gellir grwpio eitemau'r Casgliad o Gynnwys mewn ffolder benodol a'u neilltuo i gwrs penodol. Gellir hefyd rannu'r cynnwys hwn ar draws adran neu sefydliad cyfan.

 1. Yn y Casgliad o Gynnwys, dewiswch Templedi Metaddata ar y ddewislen Offer.
 2. Dewiswch Argaeledd yn newislen y templed.
 3. I drefnu bod y templed ar gael trwy gydol y system, dewiswch Ie nesaf at Argaeledd ar y System.
 4. I reoli argaeledd y templed ar lefel cyfeiriadur, dewiswch Pob Ffolder neu Ffolderi Dethol a Phob Is-ffolder.
  • Dewiswch Pori i ddewis y ffolderi ac is-ffolderi.
 5. I ddangos y ffurflen metaddata ar y tudalennau Ychwanegu Eitem ac Ychwanegu Ffolder, dewiswch y blwch ticio Dangos ffurflen metaddata ar gyfer eitemau cynnwys. Dewiswch yr opsiwn hwn os ydych angen i ddefnyddwyr fewnosod metaddata pan fyddant yn creu eitem yn yr ardaloedd priodol o'r cwrs.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Tudalen Rheoli Priodweddau

Ar dudalen Rheoli Priodweddau, gallwch greu a golygu priodweddau wedi'u bwriadu i'w defnyddio mewn templedi lluosog. Pan fyddwch yn creu priodwedd, gallwch ddewis trefnu ei bod ar gael i ddefnyddwyr eraill pan fyddant yn creu eu templedi Metaddata.

Mae priodoleddau'r templed metadata fel metadata ar gyfer y templedi eu hun. Mae'r priodweddau hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu templedi, cynorthwyo mewn swp-weithredu, a rhoi data disgrifiad i'r adeiladydd templed.

Creu priodwedd

 1. Yn y Casgliad o Gynnwys, dewiswch Templedi Metaddata ar y ddewislen Offer.
 2. Dewiswch dab Rheoli Priodweddau.
 3. Dewiswch Creu Priodewdd a dewiswch fath o briodwedd. Ar ôl i chi greu priodwedd, ni allwch newid y math.
 4. Teipiwch enw ar gyfer y briodwedd. Mae'r enw hwn yn ymddangos yn y rhestr ar dudalen Rheoli Priodweddau.
 5. Teipiwch ddisgrifiad.
 6. Dewiswch y blwch ticio Allanol i ddynodi bod y gwerthoedd yn dod o ffynhonnell allanol.
 7. Os ydych eisiau trefnu bod y briodwedd hon ar gael i ddefnyddwyr eraill templedi metaddata, dewiswch Ie nesaf at Argaeledd ar y System. I'w gadw'n breifat, dewiswch Na.
 8. Dewiswch Cyflwyno i gadw.

Ychwanegu priodwedd i dempled metaddata

Nawr eich bod wedi creu priodwedd, gallwch ei defnyddio yn nhempled y metaddata. Os byddwch yn dewis trefnu bod y briodwedd hon ar gael trwy gydol y system, gall eraill hefyd defnyddio'r briodwedd yn eu templedi.

 1. Ar dudalen Rheoli Templed, dewiswch Dyluniad y Ffurflen.
 2. Dewiswch Maes yn y ddewislen Ychwanegu.
 3. Yn adran Ychwanegu Maes, dewiswch Copïo y maes cyfredol.
 4. Dewiswch Pori i chwilio am y briodwedd greoch chi. Gallwch bori'r rhestr o briodweddau sydd ar gael neu ddefnyddio'r meysydd chwilio ar dop y dudalen.
 5. Ar ôl i chi ddewis y briodwedd, dewiswch Cyflwyno. Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen Fformatio Maes.
 6. Teipiwch label ar gyfer y maes a dewiswch arddull (os yn berthnasol).
  • Mae Cwymplen yn cynhyrchu cwymplen o werthoedd er mwyn i'r defnyddiwr allu dewis un.
  • Mae Dewislen Rhestr yn cynhyrchu rhestr statig o werthoedd y gall y defnyddiwr ddewis.
  • Mae Botymau Radio yn cynhyrchu cyfres o fotymau y gall y defnyddiwr wneud dewis o'u plith.
  • Mae Ardal testun yn cynhyrchu maes testun.
  • Mae Golygydd Testun yn cynhyrchu Golygydd Testun lle gellir teipio a fformatio testun.
 7. Nesaf at opsiynau Rheolau, dewiswch sut mae'r defnyddiwr yn rhyngweithio gyda'r maes hwn:
  • Mae Darllen/Ysgrifennu yn caniatáu i ddefnyddwyr y templed metaddata ysgrifennu a golygu gwerth y maes hwn.
  • Nid yw Darllen yn unig yn caniatáu i ddefnyddwyr ysgrifennu data yn y maes hwn.
  • Defnyddiwch flwch ticio Gofynnol i wneud y maes hwn yn ofynnol.
 8. Yn Testun Maes Help, teipiwch y testun i gynorthwyo defnyddwyr a fydd yn ymddangos dan y maes hwn.
 9. Dewiswch Cyflwyno i gadw'r maes.

Mathau o feysydd

Priodwedd/math o faes Disgrifiad
Llinyn Mae'r maes hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr deipio unrhyw destun yr hoffent hyd at uchafswm y maes.
 • Byr - Gall y defnyddiwr deipio hyd at 100 nod
 • Canolig - Gall y defnyddiwr deipio hyd at 255 nod
 • Hir - Gall y defnyddiwr deipio hyd at 1000 nod
Testun a fformatiwyd Mae'r maes hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr deipio testun ffurfrydd o unrhyw hyd a'i fformatio gan ddefnyddio'r Golygydd Cynnwys.
Cyfanrif Mae'r maes hwn yn derbyn rhifau cyfan (1, 2, 3, ayyb) fel mewnbwn.
Pwynt Symudol Mae'r maes hwn yn derbyn rhifau gyda phwyntiau degol fel mewnbwn.
Dyddiad Dewiswr dyddiad yw'r maes hwn. Mae'r defnyddiwr yn dewis dyddiad, mis a blwyddyn i'w cysylltu â'r eitem.
Amser Dewiswr amser yw'r maes hwn. Mae'r defnyddiwr yn dewis amser o'r dydd i gysylltu â'r eitem.
Dyddiad/Amser Dewiswch dyddiad ac amser yw'r maes hwn. Mae'r defnyddiwr yn dewis amser, dyddiad, mis a blwyddyn i'w cysylltu â'r eitem.
Boolean Mae'r maes hwn yn cyflwyno blwch ticio i'r defnyddiwr.
Llinyn diderfyn Mae'r maes hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr deipio testun ffurfrydd o unrhyw hyd.
Priodwedd dewis Mae'r maes hwn yn cyflwyno opsiynau testun lluosog i'r defnyddiwr mewn cwymplen, dewislen rhestr neu fotymau radio.

I ychwanegu opsiynau, dewiswch Priodwedd Dewis yn Creu Priodwedd neu Mathau o Feysydd. Enwch y briodwedd, dewiswch ei hargaeledd, a dewiswch Nesaf. Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen Ychwanegu Opsiynau. Dewiswch Ychwanegu Opsiynau i ychwanegu eitemau i'r rhestr o ddewisiadau.

Os oes gennych restr hir o opsiynau, gallwch ychwanegu dewisiadau lluosog ar yr un pryd trwy ddefnyddio botwm Opsiynau Ychwanegu Swp. Gallwch uwchlwytho ffeil testun plaen neu ffeil CSV gan ddefnyddio'r fformat canlynol: Label, Gwerth, Argaeledd (Ie/Na). Ar y dudalen Opsiynau Ychwanegu Swp, porwch am y ffeil a dewiswch y math o amffinydd. Dewiswch Cyflwyno i uwchlwytho'r opsiynau.

Pan rydych wedi gorffen, dewiswch Iawn ar waelod y dudalen.

Os ydych yn creu maes newydd mewn templed, byddwch yn cael eich dychwelyd i'r dudalen Fformatio Maes i orffen ffurfweddu'r maes.

Os ydych yn creu priodwedd y tu allan i dempled, byddwch yn cael eich dychwelyd i'r dudalen Rheoli Priodweddau, lle gallwch chwilio am y briodwedd rydych newydd ei chreu.