När du har skapat en mapp kan du ändra inställningarna för den. På sidan Redigera inställningar hittar du även detaljerad information om mappen, till exempel vem som skapade den, när den skapades och när den senast ändrades.

Redigera mappegenskaper

 1. Gå till den mapp i Content Collection som den mapp du vill redigera ligger i.
 2. Välj alternativet Redigera inställningar i mappens meny.
 3. Välj önskade alternativ.
 4. Klicka på Skicka.

Valbara alternativ

Fält
Fält Beskrivning
Mappinformation
Mappnamn Visa eller byt namn på mappen.
Webbmapp-URL Mappens URL. Endast användare med ett aktivt användarkonto och behörighet att se mappen kan öppna denna URL.
Permanent URL Webblänken till den här filen omfattar dess unika oföränderliga identifierare, men inte dess kompletta sökväg. Sådana här permanenta adresser innebär att länkar till material i Content Collection fortfarande fungerar även om materialet flyttas.
Ägare Visar användarnamnet på personen som ansvarar för att underhålla mappen och dess innehåll. Om det står SYSTEM i det här fältet har mappen skapats automatiskt.
Skapad av Visar användarnamnet på personen som skapade mappen.
Skapad den Visar datumet och tidpunkten då mappen skapades.
Redigerades senast av Visar användarnamnet på personen som ändrade mappen senast.
Redigerades senast Visar dagen, datumet och tidpunkten då mappen senast ändrades.
Information om tilldelning
Storlek Visar storleken på mappen i megabyte.
Tilldelning i megabyte Ange ett tilldelat utrymme för mappen i megabyte (MB). Det tilldelade utrymmet får inte vara större än det tilldelade utrymmet för mappen som den nya mappen kommer att ligga i. Det tilldelade utrymmet för /kurser/historia/dokument får till exempel inte vara större än det tilldelade utrymmet för /kurser/historia.
Tillgänglig lagringsyta Här visas hur mycket ledigt lagringsutrymme det finns för den överordnade mappen. För mappen /kurser/historia/dokument visas till exempel det lediga utrymmet för /kurser/historia. Det tilldelade utrymmet för en mapp får inte vara större än det tillgängliga utrymmet i mappen som kommer att innehålla den.
Låsalternativ
Lås Välj ett lås för mappen bland följande alternativ:
 • Inga lås
 • Lås denna mapp
 • Lås denna mapp och allt den innehåller.

Om man låser en mapp skyddar man själva mappen (namnet och inställningarna) från ändringar. Om du låser mappen och allt den innehåller skyddas både själva mappen och materialet den innehåller. Om en mapp är låst kan användaren inte redigera objekt via webbmappen, till exempel kopiera ett objekt direkt till webbmappen.

På Mac kallas en webbmapp för en delad plats.

Kommentaralternativ
Kommentarer Välj ett alternativ för hantering av kommentarer:
 • Alla kommentarer om denna mapp är privata
 • Dela kommentarer om denna mapp
 • Dela kommentarer om denna mapp och allt den innehåller
 • Alla kommentarer om denna mapp och allt den innehåller är privata
Versionsalternativ
Versioner Välj ett alternativ för versionshantering:
 • Inga versioner
 • Aktivera versionshantering för filerna i denna mapp
 • Aktivera versionshantering för filerna i mappen och alla undermappar i den.
Spårningsalternativ
Spårning Välj ett spårningsalternativ för denna mapp:
 • Ingen spårning
 • Aktivera spårning för filerna i denna mapp
 • Aktivera spårning för filerna i denna mapp och alla dess undermappar
Alternativ för överensstämmelser
Överensstämmelser Välj ett alternativ för överensstämmelse för denna mapp:
 • Tillämpa överensstämmelser endast på denna mapp
 • Tillämpa överensstämmelser på denna mapp och de filer den innehåller
 • Tillämpa överensstämmelser på denna mapp, dess undermappar och de filer de innehåller
Metadataalternativ
Metadata Välj ett alternativ för hantering av metadata för denna mapp:
 • Metadata tillämpas endast på denna mapp
 • Tillämpa metadata på denna mapp och de filer den innehåller
 • Tillämpa metadata på denna mapp, dess undermappar och de filer de innehåller

Metadata innehåller information om filerna i denna mapp. Om metadata läggs till i filerna i mappen och alla dess undermappar ersätts alla befintliga metadata.


Låsa undermappar

Mappar kan innehålla filer och undermappar. När du väljer att låsa eller låsa upp en mapp bör du tänka på att behörigheterna och låsen på mappar och filer ärvs från den överordnade mappen. Om en mapps eller fils lås ändras kan det påverka den överordnade mappens lås också.

Om du till exempel låser upp en undermapp kan det ändra låstypen för den överordnade mappen. Om du ändrar låset på en undermapp till Inget lås från Lås denna mapp och allt den innehåller får den överordnade mappen automatiskt statusen Inget lås. Det här sker även om inställningen för den överordnade mappen var Lås denna mapp och allt den innehåller.

Undermappar bör inte heller låsas om den överordnade mappen redan är låst. Då upphävs låset på den överordnade mappen och den får statusen Inget lås, vilket betyder att undermappen är låst och den överordnade mappen olåst.