Når du bruker metadata, blir innholdet ditt organisert og lett å søke i, men mange brukere tenker kanskje ikke på å inkludere dette i innholdet sitt. For å be en bruker om å inkludere metadata hver gang vedkommende legger til innhold kan du opprette og bruke en metadatamal for mapper eller filer i Mitt innhold. Når du bruker en metadatamal, bidrar du til å sikre at brukerne kan legge inn informasjonen som holder elementene organisert og lett å søke i, i Mitt innhold.

Du kan opprette egendefinerte maler for metadata for alle mapper og tilhørende innhold. Du kan også opprette attributter for bruk i forskjellige maler, noe som gjør det enda raskere å opprette en mal. Når en mal er gjort tilgjengelig for mappen, er den også tilgjengelig for alle de tilhørende innholdselementene.

Mer om hvordan du administrerer metadataattributter


Metadatamaler-siden

Gå til Verktøy-menyen for å finne Metadatamal-siden i Mitt innhold. Hvis du har tilgang til dette verktøyet, ser du Metadatamaler i menyen.

Blackboard-administratoren din avgjør hvem som kan opprette og administrere metadatamaler.

Det finnes to faner på Metadatamaler-siden. På Metadatamaler-fanen kan du opprette og administrere maler. På Administrer attributter-siden vises de vanlige attributtene du kan bruke i flere maler. Hvis du for eksempel vil kreve et ISBN-nummer for alt tekstbokinnhold, kan det være lurt å opprette et metadataattributt du kan bruke om igjen, slik at du slipper å opprette dette elementet hver gang du oppretter en ny mal.


Opprett en metadatamal

 1. Velg Metadatamaler i Verktøy-menyen i Mitt innhold.
 2. Metadatamaler-siden velger du Opprett mal.
 3. Skriv inn en Sidetopptekst for malen.
 4. Gi malen et navn i Skjemanavn-feltet.
 5. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-feltet.
 6. Velg Send.

Skjemautforming-siden

Når malen er lagt til, må du designe utseendet på den.

 • Velg et designelement i Legg til-rullegardinlisten:
  • Instruksjoner. Dette er et valgfritt designelement du kan bruke til å gi brukere instruksjoner når de får denne malen. Du kan gi instruksjoner for hele siden eller for hvert enkelt trinn.
  • Trinntopptekst. Dette er et designelement som oppretter en grafisk skillelinje i en mal, og det kan brukes til logisk gruppering av felt for datainnføring.
  • Felt. Legg ett enkelt datafelt. Gå til listen over felt for metadatamaler for å finne ut mer om hver enkelt type.
 • Hvis du vil flytte designelementer, kan du dra og slippe dem på ulike deler på siden.
 • Bruk Forhåndsvisning-funksjonen for å se fremgangen for maldesignet. Forhåndsvisningen vises i et nytt vindu.
 • Bruk alternativetRediger eller Slett i hvert elements meny for å redigere eller fjerne elementene.

Administrer metadatamaler

Metadatamaler-siden kan du endre innstillinger for hver av malene. Åpne malmenyen for å få tilgang til alternativene nedenfor.

 • Forhåndsvisning – Se hvordan malen kommer til å se ut for andre brukere.
 • Rediger – Rediger malens Navn- og Beskrivelse-felt.
 • Skjemadesign – Rediger malens felt, etiketter og organisering.
 • Tilgjengelighet – Velg hvilke brukere som kan se denne metadatamalen.
 • Kopier – Dupliser denne malen.
 • Slett – Slett denne malen.

Gjør en mal tilgjengelig

Du kan gjøre metadatamaler tilgjengelige for en bestemt gruppe med brukere som jobber med innholdsstyring. Mitt innhold-elementer kan grupperes i en bestemt mappe og tildeles et bestemt emne. Dette innholdet kan også deles på hele avdelinger eller institusjoner.

 1. Velg Metadatamaler i Verktøy-menyen i Mitt innhold.
 2. Velg Tilgjengelighet i malmenyen.
 3. Velg Ja ved siden av Systemtilgjengelighet for å gjøre malen tilgjengelig i hele systemet.
 4. Velg Alle mapper eller Valgte mapper og alle undermapper for å kontrollere maltilgjengeligheten på katalognivå.
  • Velg Bla gjennom for å velge mapper og undermapper.
 5. For å vise metadata-skjemaet på Legg til element og Legg til mappe-sidene, velg Vis metadata-skjema for innholdselementer-avkryssingsruten. Velg dette alternativet hvis du vil at brukere skal legge inn metadata når de laster opp eller oppretter et element i de gjeldende emneområdene.
 6. Velg Send.

Administrer attributter-siden

Administrer attributter-siden kan du opprette og redigere attributter som er laget for å brukes i flere maler. Når du oppretter et attributt, kan du velge å gjøre det tilgjengelig for andre brukere når de oppretter egne metadatamaler.

Egenskapene til metadatamalen fungerer som selve metadataene for malen. Med disse egenskapene får brukere tilgang til maler, de kan hjelpe til ved satsvise operasjoner og oppgi beskrivelsesdata til malbyggeren.

Opprett et attributt

 1. Velg Metadatamaler i Verktøy-menyen i Mitt innhold.
 2. Velg Administrer attributter-fanen.
 3. Velg Opprett attributt , og velg en type attributt. Når du har opprettet et attributt, kan du ikke endre typen lenger.
 4. Gi attributtet et navn. Dette navnet vises på listen på Administrer attributter-siden.
 5. Skriv inn en beskrivelse.
 6. Velg Eksterne-avkryssingsrute for å indikere at  verdiene er tatt fra en ekstern kilde.
 7. Hvis du vil gjøre dette attributtet tilgjengelig for andre brukere av metadatamaler, velger du Ja ved siden av Systemtilgjengelighet. For å holde det privat velger du Nei.
 8. Velg Send for å lagre.

Legg til et attributt i en metadatamal

Nå som du har opprettet et attributt, kan du bruke det i en metadatamal. Hvis du velger å gjøre attributtet tilgjengelig i systemet, kan andre brukere også bruke det i sine maler.

 1. Administrer mal-siden velger du Skjemadesign.
 2. Velg Felt i Legg til-menyen.
 3. I Legg til felt-delen velger du Kopier eksisterende felt.
 4. Velg Bla gjennom for å søke etter attributtet du har opprettet. Du kan bla gjennom listen over tilgjengelige attributter eller bruke søkefeltene øverst på siden.
 5. Når du har valgt attributtet, velger du Send. Dette tar deg til Formater felt-siden.
 6. Skriv inn en etikett for feltet, og velg en stil (hvis det er aktuelt).
  • Rullegardin – åpner en rullegardinliste over verdier, slik at brukeren kan velge ett alternativ.
  • Listemeny – åpner en statisk liste over verdier brukeren kan velge.
  • Alternativknapper – åpner en rekke knapper, hvor brukeren kan velge ett alternativ.
  • Tekstområde – åpner et tekstfelt.
  • Tekstredigeringsprogram – åpner et tekstredigeringsprogram der tekst kan skrives inn og formateres.
 7. Ved siden av Regel-alternativene velger du hvordan brukeren samhandler med dette feltet:
  • Lese/skrive – Brukerne av denne metadatamalen kan legge til og redigere verdien i dette feltet.
  • Skrivebeskyttet – Brukerne kan ikke legge til data i dette feltet.
  • Merk av for Obligatorisk for å gjøre dette feltet obligatorisk.
 8. I Hjelpetekst for feltet skriver du inn hjelpeteksten brukerne ser under dette feltet.
 9. Velg Send for å lagre feltet.

Felttyper

Attributt/felttype Beskrivelse
Streng I dette feltet kan brukerne skrive inn all slags tekst opptil tegngrensen.
 • Kort – Brukerne kan skrive inn opptil 100 tegn
 • Middels – Brukerne kan skrive inn opptil 255 tegn
 • Lang – Brukerne kan skrive inn opptil 1000 tegn
Formatert tekst I dette feltet kan brukerne skrive inn fritekst i alle slags formater og uten tegnbegrensning ved hjelp av innholdsredigeringen.
Heltall I dette feltet godtas hele tall (1, 2, 3 osv.) som inndata.
Flyttall I dette feltet godtas tall med desimaler som inndata.
Dato I dette feltet velger brukeren dato. Brukeren velger dag, måned og år som skal tilknyttes elementet.
Klokkeslett I dette feltet velger brukeren klokkeslett. Brukeren velger et klokkeslett som skal tilknyttes elementet.
Dato/klokkeslett I dette feltet velger brukeren dato og klokkeslett. Brukeren velger klokkeslett, dag, måned og år som skal tilknyttes elementet.
Boolsk Dette feltet viser brukeren en avkryssingsrute.
Ubegrenset streng I dette feltet kan brukeren skrive inn fritekst uten tegnbegrensning.
Utvalgsattributt Dette feltet gir brukeren flere tekstalternativer i en rullegardinliste, listemeny, eller radioknapper.

Velg Utvalgsattributt i Opprett Attributt eller Felttyper for å legge til alternativer. Gi attributtet et navn, velg tilgjengeligheten og velg Neste. Du ser en Legg til alternativer-side. Velg Legg til alternativer for å legge til elementer i utvalgslisten.

Hvis du har en lang liste med alternativer, kan du legge til flere valg på én gang ved å bruke knappen Alternativer for satsvis tillegging. Du kan laste opp en tekstfil eller en CSV-fil i følgende format: Etikett, verdi, tilgjengelighet (ja/nei). På siden Alternativer for satsvis tillegging blar du gjennom etter filen og velger avgrensningstype. Velg Send for å laste opp alternativene.

Velg OK nederst på siden når du er ferdig.

Hvis du oppretter et nytt felt i en mal, tas du tilbake til Formater felt-siden for å fullføre konfigureringen av feltet.

Hvis du oppretter et attributt utenfor en mal, tas du tilbake til Administrer attributter-siden. Der kan du søke etter attributtet du nettopp opprettet.