Vad är Content Collection?

I Content Collection kan du lagra, dela och publicera digitalt material i personliga mappar eller i kurs- och lärosätesmappar. Om du vill göra ändringar i innehållet gör du det endast en gång och sedan visas ändringarna i allt ditt material. Du kan dela material med andra genom att ge dem behörigheter och skicka tillträden till det.

Din roll avgör vilka verktyg och arbetsflöden du kan använda.


Var hittar jag Content Collection?

När du har loggat in på Blackboard Learn går du till fliken Content Collection i sidans sidhuvud.

Din institution kan begränsa åtkomst till Content Collection eller ge fliken ett annat namn. Kontakta din institution om du har problem med att hitta Content Collection.


Content Collection-menyn

Allt material i Content Collection finns i menyn. Du kan väljas om du vill se Content Collection-menyn i genvägsvyn eller mappvyn. Inledningsvis visas genvägsvyn som standard. Om du vill ändra vyn klickar du på en av ikonerna högst upp till höger.

Information om vilken vy du väljer sparas och nästa gång du öppnar Content Collection visas samma vy. Om du vill ändra storleken på menyn kan du dra med musen i högersidan av menyn.

I genvägsvyn visas ikoner för de olika grupperna av innehåll, som Mitt innehåll och Biblioteksinnehåll. I mappvyn visas innehållet i en mappstruktur. Du kan expandera mapparna och se undermapparna.

Din institution kan ställa in så att det inte går att byta vy.


Hur är innehållet organiserat?

Content Collection innehåller filer och mappar som är organiserade för användare och kurser och för institutionen. De tre standardgrupperna är Mitt innehåll, Kursinnehåll och Institutionsinnehåll. I varje grupp visas mappar och filer, om det finns några som är tillgängliga för dig. Du går till de olika grupperna via Content Collection-menyn.

I Mitt innehåll ligger mappar och filer för personligt bruk. Du kan använda sökfunktionen för att hitta och visa filer eller mappar som delats med dig. Sedan kan du sätta bokmärken på de här ställena så att du lättare hittar till dem nästa gång.

I Kursinnehåll ligger mappar och filer för dina olika kurser. Det finns en mapp för varje kurs du har tillgång till. Lärare ser mappar för kurserna de undervisar i. Lärare måste ge deltagarna behörighet innan kursmapparna blir tillgängliga för dem.

I Institutionsinnehåll ligger mappar och filer för administration som inte är direkt relaterade till någon kurs. Här kan du även hitta mappar och filer från biblioteket. Institutionens bibliotek kan lägga upp e-Reserves-material, elektroniska dokument och andra resurser här.


Visa innehåll

De objekt och arbetsflöden som du väljer i menyn visas i innehållsramen. Om du klickar på en kolumnrubrik sorteras filerna och mapparna efter den kolumnen.

Orienteringsfältet visas längst upp i kursinnehållsramen. I den här hierarkin kan du se var du befinner dig och hur du har kommit dit du är. Du kan klicka på filerna eller mapparna i fältet och kommer då till den mappen. I orienteringsfältet finns rullgardinsmenyer för varje mapp med lista över alternativ för den mappen.


Hitta portföljer och verktyg

Genom menyn Hoppa till kan du gå till portföljer, lärobjekt och andra verktyg i Content Collection. Du kan minimera och expandera de olika menyerna. Om du klickar på en post i menyn öppnas motsvarande verktyg i innehållsramen.

Din institution kan begränsa åtkomsten till vissa verktyg, till exempel portföljer.


Söka i Content Collection

Du kan söka efter alla filer och mappar som andra har delat med dig. När du söker visas bara de objekt som du har behörighet till i resultaten. Om du får behörighet till en mapp på undernivå, men inte till mappen på högsta nivån, kan du söka efter mappen och markera den med ett bokmärke.

Inga sökningar är skiftlägeskänsliga.

Enkel sökning: Du kan söka efter ord i metadata och i fil- och mappnamn.

Avancerad sökning: Du får fler alternativ för sökningen, som användarnamn, datum, filstorlek och mer specifika metadata.

Portföljsökning: Det går bara att söka efter portföljer som skapats i Blackboard Learn. Din sökning returnerar portföljer som är inställda som tillgängliga eller har delats med dig. Din institution kan begränsa åtkomsten till portföljverktygen.

Sparade sökningar: När du har gjort en sökning kan du spara den. Du kan till exempel söka efter en biologiartikel som din lärare har delat. Sedan kan du sätta ett bokmärke på sökningen så att du lätt hittar artikeln igen.

Mer om sökning


Ställa in en personlig hemsida

Du kan ställa in vad som ska visas varje gång du öppnar Content Collection. Om du går till samma kurs varje gång du öppnar fliken kan du ställa in att den kursmappen ska visas som hemsida.

Du kan välja valfri kurs eller bokmärkt plats som startpunkt.

  1. Gå till Content Collection.
  2. I menyn Hoppa till väljer du Personliga inställningar under Verktyg.
  3. På sidan Personliga inställningar väljer du alternativet Anpassad plats.
  4. Bläddra till en plats.
  5. Klicka på Skicka.

Skapa bokmärke

Du kan gå direkt till en viss mapp i Content Collection. Klicka på Gå till plats och ange sökvägen till en mapp som du både kan öppna och sätta bokmärke på härifrån.

  1. Gå till menyn Hoppa till och välj Gå till plats under Verktyg.
  2. På sidan Gå till plats klickar du på Bläddra och anger en sökväg.
  3. Skriv ett namn för att skapa ett bokmärke.
  4. Klicka på Skicka.

Alternativet Bokmärk objekt finns även i åtgärdsmenyn.

Du kan gå till dina bokmärken via menyn Hoppa till under Verktyg. På sidan Bokmärken kan du organisera bokmärkena i mappar. Om ett bokmärke inte kan väljas kan det bero på att det bokmärkta innehållet inte längre finns kvar.

Bokmärkena finns även i användarmenyn. Användarmenyn finns bredvid ditt namn i sidhuvudet.

Mer information om att öppna bokmärken från användarmenyn