Vad är Content Collection?

I Content Collection kan du lagra, dela och publicera digitalt material i personliga mappar eller i kurs- och lärosätesmappar. Om du vill göra ändringar i innehållet gör du det endast en gång och sedan visas ändringarna i allt ditt material. Du kan dela material med andra genom att ge dem behörigheter och skicka tillträden till det.

Din roll avgör vilka verktyg och arbetsflöden du kan använda.


Öppna Content Collection

I Content Collection kan du lagra, dela och publicera digitalt material i personliga mappar eller i kurs- och lärosätesmappar. Om du vill göra ändringar i innehållet gör du det endast en gång och sedan visas ändringarna i allt ditt material. Du kan dela innehåll genom att ställa in behörigheter och skicka tillträden.

Klicka på Verktyg i listan där ditt namn visas. Välj Content Collection.

Titta igenom de andra ämnena i det här avsnittet för att lära dig att använda Content Collection. Det finns vissa skillnader, men de grundläggande verktygen och arbetsflöden är samma.