Om du vill göra det enklare att hitta material i Content Collection kan du använda lärobjektkatalogen.

Om din institution har mycket material i Content Collection kan det vara svårt att snabbt hitta de viktigaste filerna och mapparna. För att göra det enklare kan du ange att visst material ska ingå i lärobjektkatalogen, som är ett lagringsutrymme inom Content Collection. När materialet i lärobjektkatalogen har godkänts av en katalogadministratör kan andra användare söka och lätt hitta det här särskilt viktiga materialet.


Lägga till en katalogpost

Alternativet Lägg till post är bara tillgängligt för kategorier som har lagts till i lärobjektkatalogen.

 1. Gå till den mapp i Content Collection som innehåller den fil eller mapp som du vill lägga in i lärobjektkatalogen.
 2. Välj alternativet Skapa katalogpost i filens eller mappens meny.
 3. Skriv in efterfrågade uppgifter och klicka på Skicka.

Informationen i beskrivningsavsnittet hämtas från allmänna metadata. Om du ändrar uppgifterna på den här sidan är det endast uppgifterna för katalogposten som ändras, inte de allmänna metadatauppgifterna. Om ett Content Collection-objekt läggs till i katalogen flera gånger kan varje post ha olika information.

När material läggs in i den interna katalogen får alla systemkonton läsbehörighet till det. När material läggs in i den offentliga katalogen får alla offentliga användare läsbehörighet till det.

Administratörerna bestämmer vilka kataloger som ska vara tillgängliga och vilka systemroller som ska få lov att lägga in poster i dem.


Hantera katalogposter

Katalogadministratörer granskar och godkänner eller avvisar katalogposter på sidan Hantera katalogposter. Alla föreslagna poster visas på den här sidan. En katalogadministratör måste godkänna en post för att materialet ska visas i katalogen.

Katalogadministratörer kan ändra status för katalogposter flera gånger. En katalogadministratör kan godkänna en post, medan en annan katalogadministratör kan komma fram till att materialet inte är lämpligt och avvisa det. Posten raderas från katalogen och får statusen Avvisad på sidan Hantera katalogposter.

Om det finns möjlighet att använda community engagement-funktionerna kan administratörerna ge användare med specifika roller i systemet möjlighet att använda alternativen för katalogadministratörer. Bara de här användarna kan öppna sidorna Hantera katalog.

 1. Om du vill ändra en post klickar du på Hantera Lärobjektkatalog i menyn Lärobjekt.
 2. Välj Hantera katalogposter.

  -ELLER-

  Välj alternativet Hantera katalogposter i en mapps meny.

På den här sidan kan du ändra status för poster och ta bot dem. Du kan klicka på Filtrera efter och visa material med viss status eller i en viss kategori. Om du vill ta bort en post markerar du kryssrutan och klickar på Ta bort.

Den här åtgärden är permanent. Om du tar bort något på den är sidan finns det dock fortfarande kvar i Content Collection.

Du ändrar status för en post genom att först markera kryssrutan för den. På menyn Ange status väljer du ett av tre statusalternativ:

 • Godkänd: Objektet läggs till i katalogen.
 • Avvisad: Objektet läggs inte till i katalogen. Om posten låg med i katalogen sedan tidigare visas den nu inte längre i katalogen.
 • Pågår: Inget beslut har fattats om objektet.

Kategorihantering

Katalogadministratörerna organiserar lärobjektskatalogen baserat på lärosätets behov eller en annan rangordning. På sidan Hantera katalogkategorier kan katalogadministratörerna lägga till kategorier upp till katalogens högsta nivå och lägga till undermappar i kategorierna. När poster läggs till i en katalog kan de läggas in i en mapp på högsta nivån eller i någon undermapp. Det går att skapa poster i flera kategorier för ett enda objekt.

 1. Om du vill hantera kategorier klickar du på Hantera katalog i menyn Lärobjekt.
 2. Välj alternativet Hantera katalogkategorier.

På den här sidan har du dessa alternativ:

 • Om du vill lägga in en kategori på högsta nivån i katalogen väljer du alternativet Skapa kategori. Ge kategorin ett namn och klicka på Skicka.
 • Om du vill lägga in en underkategori klickar du på en kategori på högsta nivån och därefter på Skapa kategori på sidan som öppnas. Ge kategorin ett namn och klicka på Skicka. Den nya kategorin ligger nu under kategorin på högsta nivån.
 • Om du vill ändra den inställda kategorin väljer du alternativet Redigera i kategorins meny.
 • Om du vill ta bort en kategori markerar du kryssrutan för den och klickar på Ta bort. Om du tar bort en kategori på högsta nivån tas även alla underkategorier bort. Alla poster i kategorin eller underkategorin ändras till Ej kategoriserad.

Återanvändbara objekt

Återanvändbara objekt är kurselement som du skapar och sparar i Content Collection och som kan återanvändas av dig själv eller andra. Du kan lägga till återanvändbara objekt i alla områden i kursen där du kan skapa innehåll, som diskussionsforumet eller loggböcker. Om du är en lärarassistent finns återanvändbara objekt under Kursadministration och resultat samt när du skapar innehåll på en innehållsyta.

Din institution avgör om verktyget och vissa funktioner ska vara tillgängliga.


Skapa HTML-objekt i Content Collection

 1. Gå till den mapp i Content Collection där du vill lägga in ett återanvändbart objekt.
 2. Klicka på Bygg.
 3. Välj en återanvändbar objektstyp. Välj alternativet HTML-objekt för det här exemplet.
 4. På sidan Skapa återanvändbart objekt anger du ett namn som blir filnamnet i Content Collection.
 5. Ange information i rutan Innehåll. Du kan använda redigeringsverktyget för att formatera texten och lägga till filer, bilder, webblänkar, multimedia och mashups. Filerna du laddar upp från din dator sparas i samma mapp i Content Collection.
 6. Klicka på Skicka. Det återanvändbara objektet visas i den valda mappen i Content Collection. Systemet lägger till tillägget .html till filnamnet. Lägg märke till att alla återanvändbara objekt i Content Collection har samma ikon, utom Externa länkar. När du lägger till ett HTML-objekt i kursen visas det faktiska innehållet. HTML-objektet visas inte som en fillänk och användarna behöver inte klicka på någon länk att visa innehållet.

Visa en lista över återanvändbara objekt i lärobjektkatalogen

I lärobjektkatalogen kan du visa hela samlingen över återanvändbara objekt som du har skapat och som andra användare vid din institution har delat med dig.

 1. Gå till menyn Gå till ... i Innehållssamling.
 2. Expandera listan under Lärobjekt och välj alternativet Visa Lärobjektkatalog.
 3. Du kan se kategorierna för återanvändbara objekt i innehållsramen under Bläddra efter återanvändbara objekt. Expandera en kategori för att se dess innehåll.

  Du kan inte lägga till återanvändbara objekt i din kurs från den här ytan.


Ställa in behörigheter för återanvändbara objekt

Om du vill dela återanvändbara objekt i Content Collection anger du behörigheter för ett enskilt återanvändbart objekt eller dess mapp. När du anger behörigheter ska du välja vilka användare eller grupper som ska ha åtkomst till objektet eller mappen, samt avgöra vilken åtkomstnivå de ska ha: läs-, skriv- borttagnings- eller hanteringsbehörighet.

Du kan tilldela behörigheter till fördefinierade grupper av användare:

 • Alla kursdeltagare i en kurs som du är anmäld till eller där du är lärarassistent.
 • Alla användare med särskilda roller i en av dina kurser, till exempel alla deltagare.
 • Alla användare som är indelade i vissa grupper i en av kurserna du läser.

Mer om behörigheter i Content Collection