Lätt navigering

Så fort du har loggat in har du tillgång till huvudfunktionerna i menyn där ditt namn visas. Du kan enkelt gå tillbaka till menyn oavsett var du befinner dig – även om du är mitt i en kurs. Menyn syns bakom de övriga lagren som är öppna.

När du klickar på en länk i menyn visas en global översikt över alla dina kurser. Resultat visar till exempel alla dina bedömningsaktiviteter utifrån kurs. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Du kommer att gå långt!

Institutionssida: Hitta information om din institution.

Profil: Markera ditt namn i listan och gör ändringar i din onlineidentitet.

Aktivitetsflöde: Se minutvisa händelser för alla dina kurser.

Kurser: Navigera till tidigare, aktuella och framtida kurser.

Organisationer: Få åtkomst till de organisationer som du leder eller är medlem i.

Kalender: Se kurshändelser och inlämningsdatum för alla dina kurser.

Meddelanden: Visa och skicka meddelanden i alla dina Ultrakurser.

Resultat: Se vad som behöver bedömas i alla dina kurser.

Verktyg: Få åtkomst till globala funktioner som är utanför dina kurser, till exempel portföljer eller innehållssamlingen.